S. K. Neumann o svatbě Williama a Kate

9. 5. 2011 / Julek Neumann

čas čtení 1 minuta

Na té okázalosti věru britské viděti je rozdíl mezi prohnilou monarchií Rakousko-Uherskou a panovnickým rodem osvíceným, který se snaží jíti s dobou moderní. Za toto úsilí je třeba britské královské rodině arci vzdáti hold, zejména přihlédneme-li k tragické historii oné rodiny. Neštěstí v rychlovoze a v tunelu pařížském je ovšem něco jiného než pilník. Třeba ovšem uvážiti, že uplynula drahná řádka let. Jinak řadí se mezi ony okázalé podívané, jaké čas od času i v císařském království tuzemském můžeme sledovat, ať už jsou to sňatky, křtiny, či -- což obzvláště rádi pozorujeme -- pohřby. Královská svatba anglická má ovšem i vážnou stránku: lidu byly předhozeny hry a ukázán krajíc chleba, to ovšem nikterak nezakryje pokračující tíseň hospodářskou, na kterou zvláštní ještě břímě uvalily sportovní hry Olympijské, jež příštího roku budou se konati a stojí již dnes daňové poplatníky první poslední. Nebudeme ale truditi mysl a půjdeme raději napsat pár skutečně moderních básní, hlavně aby se nerýmovaly -- s tím mívám velikánskou potíž.

Autor (narozen 1953), který je pravnukem fiktivního autora (1875--1947), tento text napsal jako odpověď na prosbu Tomáše Koloce.

0
Vytisknout
5310

Diskuse

Obsah vydání | 10. 5. 2011