Britské listy nejsou protikřesťanské

23. 5. 2011

Rád bych se ohradil proti generalizující kritice BL, , konstruované p.T. Kolocem na základě jeho vlastní chyby v logice slovního spojení "ateisté a skeptici", resp. neporozumění kontextuálnímu významu požitého slova "skeptik", píše Petr Babíč

Byl-li někdo skeptický ke zprávě o konci světa minulou sobotu, značí to, že blíže neurčených důvodů nedůvěřoval osobě "proroka" nebo obsahu proroctví. Neznamená to, jak konstruoval p. Koloc, že nedůvěřuje křesťanství. Jednalo se o sjednocení dvou nedisjuktních skupin lidí, a to ateistů (jež holt nevěří na boží trest pro "sirotečky") a nedůvěřivců (jež se opírali o jiné vnější zdroje informací nebo o vlastní intuici), a nikoli o jejich (množinový) průnik. Bez ztráty smyslu lze ty, co se zaradovali z trvání našeho světa, rozdělit na dvě nepřekrývající se skupiny takto: "ateisté a skeptičtí teisté". Snad je z této obšírné exkurze do logiky patrné, jak odvážné a nespravedlivé bylo, že se p. Koloc na BL urazil "za křesťany".

Když se někdo hlásí k nějaké široké skupině lidí, spojených shodným světonázorem či vírou ve stejné náboženství, musí být připraven "vydýchat" i "popularitu" případné nesoudné, fanatické či šílené osoby z téže skupiny. To je daň za masovost.

0
Vytisknout
4710

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2011