Výbor OSN pro práva dítěte dnes zhodnotí situaci v ČR

1. 6. 2011

tisková zpráva Ligy lidských práv

Ženeva - 31. května - Situací českých dětí se bude dnes v Ženevě zabývat Výbor pro práva dítěte, který dbá na dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte. Z otázek, které na zasedání položí Výbor české delegaci, vyplyne, jaká doporučení bude adresovat české vládě.< /p>

Liga lidských práv pro Výbor zpracovala kritickou zprávu, kde hodnotí situaci práv dětí v řadě oblastí. V některých z nich, bohužel, za více než osm let nedošlo k velkému pokroku, a proto lze očekávat, že se výtky Výboru budou částečně opakovat. Právnička Ligy Michaela Tetřevová se zasedání Výboru účastní jako pozorovatel a bude o jeho průběhu informovat. Otázky, které členové Výboru vládní delegaci položí, předurčí také text závěrečných doporučení, které by měly být vydány v druhé půlce června. .< /p>

V závěrečných doporučeních z 31. ledna 2003 vyjádřil Výbor pro práva dítěte znepokojení například nad nedostatečnou pomocí a poradenstvím, které by měly být poskytovány rodinám a jejichž absence vede k nadměrnému umisťování dětí do dětských domovů. Vedle toho se Výbor pozastavil také nad skutečností, že řada dětí je neodůvodněně vylučována z hlavního vzdělávacího proudu a vzdělávána v takzvaných zvláštních školách.

0
3006

Diskuse

Obsah vydání | 1. 6. 2011