Greenpeace zahajuje DETOX tour 2011 za čisté řeky

6. 9. 2011

Tisková zpráva Greenpeace ČR

Greenpeace zahajuje inspekční plavbu po Labi "DETOX tour 2011". Bude odhalovat aktuální nebezpečí, která ohrožují české řeky, upozorní na neřešené problémy minulosti, propojí česká témata s globální kampaní DETOX, vrátí se na místa úspěšných kampaní z uplynulých dvaceti let, bude bilancovat u Spolany, Spolchemie či Synthesie. Během čtrnáctidenní plavby odebere Greenpeace vzorky vody a sedimentů na vybraných lokalitách a zmapuje nejrizikovější faktory, které ohrožují naše řeky dnes.

"Naše dvacetileté výročí je vhodnou příležitostí ukázat, vrátit se na místa, která byla v minulosti terčem našich úspěšných kampaní, a ukázat, že přinesly konkrétní výsledky. Zároveň nám umožní podívat se zblízka na to, jak jsou na tom české řeky dnes. Bohužel řada závažných problémů stále ještě čeká na své řešení a že následky toxického znečištění jsou dlouhodobé a jejich likvidace drahá. Stranou našeho zájmu proto nezůstanou ani místa silně kontaminovaná v minulosti, která přes dvacet let marně čekají na sanaci," říká Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.

Největší pozornost DETOX tour 2011 se však zaměří na nové hrozby pro naše řeky -- endokrinní disruptory, látky, které narušují hormonální systém, které se dostávají do řek dostávají ze spotřebního zboží prostřednictví odpadních vod z domácností. Proto odebereme řadu vzorků v blízkosti čistíren odpadních vod a pod velkými aglomeracemi, a budeme je analyzovat na přítomnost jednoho z nejproblematičtějších endokrinních disruptorů -- nonylfenolu, který se podle dostupných údajů stále dostává do českých řek.

"Přestože se tato látka nesmí v celé EU vyrábět ani používat, smí být obsažena v dovážených produktech -- například textilu. Naše nedávné šetření odhalilo, že je přítomna ve většině prodávaného textilního zboží," vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenepace a pokračuje: "Nejenže uniká přímo při výrobě a kontaminuje řeky například v Číně, kam se většina textilní výroby přesunula, ale zároveň se může uvolnit při praní a skrze čističky odpadních vod, které ji nedokáží odstarnit, může končit v řekách, kde představuje vážné riziko pro vodní organismy."

Během DETOX tour budou dobrovolníci Greenpeace instalovat neobvyklou naučnou stezku "Řeka v ohrožení", která upozorňuje na hrozby, kterým v současnosti musí naše řeky čelit. Každé stanoviště se bude věnovat konkrétnímu problému, věnovat konkrétnímu problému, který má globální rozsah a lokální dopad. Nepůjde jen o toxické látky, ale i o vliv zemědělství, změn klimatu nebo vodohospodářských staveb.

Kromě "vodní části" nebudou chybět ani "pozemní aktivity". DETOX tour 2011 bude doprovázet série infostánků a také trojí promítání dokumentu o Greenpeace "Příběh duhových bojovníků" s navazující debatou s podtitulem "Vše, co jste chtěli vědět o Greenpeace a báli jste se zeptat", ve kterých budou mít lidé možnost zeptat se na jakékoliv otázky týkající se práce Greenpeace, například: Kdo nás platí? Proč jsme proti uhlí i jádru? Proč lezeme na komíny hnědouhelných elektráren?

0
Vytisknout
2600

Diskuse

Obsah vydání | 8. 9. 2011