USA: Počet studentských bankrotů narůstá, "vedou" soukromé univerzity

13. 9. 2011

Počet dlužníků bankrotujících kvůli federálním studentským půjčkám výrazně vzrostl, což je zatím poslední známka, že rostoucí školné, snižující se počet absolventů a špatné vyhlídky na zaměstnání stále většímu počtu studentů přerůstají přes hlavu.

V celostátní dvouleté kohortě vzrostla míra bankrotů na 8,8%, když ještě ve fiskálním roce 2008 dosahovala 7%. Ukazují to v pondělí zveřejněná data ministerstva školství.

Celkový nárůst byl obzvláště masívní mezi studenty, kteří si od vlády půjčují na studium škol zaměřených na generování zisku.

Ze zhruba milionu dlužníků na těchto školách, jejichž první splátka připadala na 1. říjen 2008, mělo o dva roky později 15% nejméně 270 dnů zpoždění v platbách. O rok dříve to bylo 11,6%.

Ve veřejných školách se podíl bankrotů zvýšil z 6 na 7,2% a na soukromých neziskových z 4 na 4,2%.

Ve fiskálním roce 2009 vznikla povinnost začít splácet dluh celkem 3,6 milionu dlužníků, a z nich hned v následujícím roce zbankrotovalo 320 000, což znamená meziroční nárůst o 80 000.

Předběžné vládní výpočty ukazují, že míra bankrotů během tří let po vzniku povinnosti splácet dokonce překračuje 12%.

Ekonomická situace se promítá hned dvěma způsoby: Školy, jimž chybí peníze, zvyšují poplatky, a zároveň je pro absolventy těžší nalézt na zablokovaném trhu práci. Míra nezaměstnanosti mezi absolventy dosahuje 4,2%, což je výrazně nižší hodnota než u negraduovaných - ovšem mnoho zadlužených studentů školu nedokončí.

Ministerstvo školství zavedlo splátkový kalendář, který se řídí výší příjmů a omezuje splátky federálních půjček na maximálně 15% čistého příjmu. V ziskovém sektoru byla zavedena povinnost uzavřít neúspěšné programy a snížit počet studentů. Obě opatření by měla přispět k omezení počtu bakrotů.

Ministerstvo ovšem zdůrazňuje, že získává větší část dluhů dokonce i od těch, kdo zbankrotují, takže bankrot nepředstavuje "perspektivní" strategii. Kromě toho poškozuje důvěryhodnost dlužníků, protože zaměstnavatelé se zajímají o jejich minulou platební morálku, a znemožňuje jim v budoucnu čerpat federální prostředky pro účely dalšího studia.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5318

Diskuse

Obsah vydání | 14. 9. 2011