Drahé uranové dědictví

11. 1. 2012

Tisková zpráva sdružení Calla

Vláda dnes potvrdila, že během následujících třiceti let uhradí 31,3 miliardy korun na odstranění následků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Další desítky miliard pak bude nutné investovat do vyčištění ostatních lokalit. Protože ve státním rozpočtu na rok 2012 je na tyto činnosti vyčleněna částka jen 1,8 miliardy korun, rozhodla se dnes vláda přidat dalších celkem 1,2 miliardy na období let 2012-2014.

Za třicet let chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem, které se nachází na místě jednoho z nejvýznačnějších zdrojů pitné vody v České republice, bylo do podzemí vtlačeno téměř 4,1 milionů tun kyseliny sírové, 320 tisíc tun kyseliny dusičné, 111 tisíc tun čpavku a 26 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. V současné době zůstává v oblasti cca 400 milionů m3 zamořených podzemních vod, což odpovídá jedenapůlnásobku Slapské přehrady. Celková rizika následků těžby mohou ohrozit zásoby podzemní pitné vody a zbytkové chemické roztoky ohrožují plochu o velikosti 160 km2 .

Calla pod tíhou nákladů na minulou těžbu kritizuje plán ministerstva průmyslu, které v návrhu nové energetické koncepce počítá s podporou těžby uranu na nových ložiscích. Opětovně tak hrozí použití devastující metody chemického loužení na Liberecku, protože zde hlubinnou těžbu kvůli geologickým podmínkám využít nejde.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: "Splácet dluhy za drancování uranu budeme ještě desítky let. Ale ani dnes není známa technologie těžby uranu, která by neohrožovala životní prostředí a zdraví obyvatel. Proto považuji plány na otevírání nových uranových dolů v České republice za velmi problematické."

0
Vytisknout
5431

Diskuse

Obsah vydání | 11. 1. 2012