V ČSSD vzniká Evropská levicová platforma

12. 1. 2012

čas čtení 5 minut

tisková zpráva

Ve čtvrtek 12. ledna 2011 se konala schůze přípravného výboru Evropské levicové platformy, vznikající v rámci ČSSD.

V úvodu mluvčí přípravného výboru sociálnědemokratické Evropské levicové platformy (ELP-ČSSD) Ivan David konstatoval, že iniciativa ELP-ČSSD vznikla ve snaze podpořit levicovou orientaci ČSSD a její zacílení směrem k zásadní nápravě ekonomické, společenské a morální devastace země. Připomněl, že ELP-ČSSD je jednou z iniciativ sdružených ve Spojenectví práce a solidarity (je ve vedení tohoto sdružení organizací zastoupena jejím mluvčím Janem Kavanem). Vyloučil jakoukoli podporu vládní spolupráce ČSSD s neoliberálně orientovanými stranami ODS a TOP09, naopak společně s dalšími organizacemi sdruženými ve SPaS hodlá usilovat o nové volby, které by neskončily ustanovením další pravicové loutkové vlády, ale měly by vést k nasměrování ČR ke skutečné demokracii, se skutečným podílem občanů na vládní moci a se skutečnou vymahatelnou odpovědností vlády občanům České republiky. ELP bude podporovat snahy, aby ke stejnému procesu došlo v dalších zemích poškozených neoliberálním vládnutím.

Jan Kavan vyjádřil potřebu prosazovat českou zahraniční politiku jako politiku důsledně vyváženou a nezávislou, jako politiku členského státu Evropské unie, který se hlásí k vizi demokratické, sociálně spravedlivé a mírové Evropy bez napětí, v níž spolurozhodují jak menší státy, tak i svobodní občané a nikoliv politici velkých států či nadnárodní korporace, ratingové agentury a finanční kapitál. Česká republika by měla podpořit všechny kroky, které povedou ke společenství, v němž je respektována svébytnost národů a samozřejmě i lidská, občanská i sociální práva jednotlivců včetně práva na důstojný život ve zdravém životním prostředí.

Podle Tomáše Novotného (dalšího mluvčího ELP-ČSSD) není oživení hospodářství možné bez státních intervencí, tak aby bylo možné cíleně podpořit vybraná perspektivní odvětví výroby s  vysokou přidanou hodnotou a s vyhlídkou na uplatnění v exportu, a aby bylo možné podporovat rozvoj infrastruktury. Další potřebné zdroje je třeba mobilizovat uplatněním zejména progresivního zdanění právnických osob, spekulativních finančních obchodů a čerpáním fondů EU.

V oblasti životního prostředí podporujeme zvýšení poplatků za znečišťování, rozvoj vodáren a odpadového hospodářství ve veřejném vlastnictví, omezení nežádoucí urbanizace, recyklaci odpadů, zateplování zejména veřejných budov a uplatňování technologií šetrných k životnímu prostředí.

František Jonáš konstatoval, že ČR v posledních 22 letech ztratila soběstačnost v řadě komodit živočišného původu, podobně je tomu v oblasti ovocnářské a produkci zeleniny. Domácí výroba nedokáže naplnit například poptávku po drůbežím mase a vejcích, téměř polovina vepřového již pochází z dovozu. Výjimkou je naopak hovězí maso, kde je to však způsobeno výrazným poklesem jeho spotřeby. Klesla a klesá produkce domácích potravin i jejich kvalita. České zemědělství potřebuje po letech silnou politickou podporu a patřičnou pozornost se zaměřením na ochranu zemědělské půdy a jejím biologickým potřebám, musí se vyvíjet tlak na podíl produkce a realizace českých potravin a vytváření odbytových a kontrolních mechanismů a věnovat si i komplexně životu na venkově a posílit jeho kvalitu a navracet na český venkov potenciál pracovních příležitostí a zastavit nepříznivé demografické a sociální dopady posledních let.

Ivan David připomněl zhoubnost bohužel úspěšné snahy podřídit celou oblast zdravotnictví a dalších veřejných služeb volné hře tržních sil. Konstatoval, že zdravotnictví a podstatná část sociálních služeb a podpor musí mít charakter všeobecně dostupných veřejných služeb, tak jak o to usilovaly celé generace odborníků sociálního lékařství od druhé poloviny 19. století. I mnozí starověcí a feudální vládci cítili odpovědnost za blaho svých poddaných nebo občanů. Neoliberální vlády vybočují z linie lidských společností tím, že jednají bez odpovědnosti k občanům, pouze ve prospěch zájmů finančně nejsilnějších skupin. Veřejné služby v nekomerčním režimu mohou fungovat pouze ve státě, který má nástroje k jejich řízení. Těchto nástrojů byla Česká republika úmyslně zbavena, aby nic nepřekáželo komercionalizaci zdravotní péče a dalších veřejných služeb. Úkolem budoucí solidárně orientované politiky musí být vrácení veřejných služeb do neziskového režimu. Takový postup je možný po obnovení funkčnosti státních institucí a nastolení demokracie, nejen provádění jejích formálních procedur.

www.elp-cssd.cz

mluvčí MUDr. Ivan David

mluvčí JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD., MBA

0
Vytisknout
7689

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2012