Veřejné zdravotnictví nestačí držet krok s extrémními úpravami těla

13. 1. 2012 / Miloš Kaláb

čas čtení 6 minut

Rostoucí počet lidí, kteří se dávají tetovat, propichovat si různé části těla, chirurgicky půlit špičku jazyka a požadují další a další úpravy těla vede ke vzniku nových živností, které takové požadavky uspokojují. říká se jim extrémní modifikace těla. Vedou k riziku přenosu HIV, infekční žloutenky a jiných nakažlivých chorob, takže někteří zákazníci nových salónů končí v záchranné síti veřejného zdravotnictví, které potřebuje další peníze, jichž ovšem není nikdy dost. 

Při prvním pohledu na fotografie lidských tváří, které jakoby vypadly z nějakého fantastického filmu, si je nemohl dát čtenář do souvislosti s titulkem. Cožpak to nejsou výsledky maskérů? Ne. Pod jedním snímkem v novinách The Ottawa Citizen je titulek: "Silver AJ je modifikátor lidského těla. Dal si rozetnout svůj jazyk v salónu pro tetování a propichování". U tohoto mladého holohlavého muže nejdříve zaujaly dráty napíchané do obličeje a velký kroužek v nose, takže na rozštěpený jazyk přišly oči až nakonec. Jiný snímek ukazuje Dennise Avnera s otevřenými ústy, v nichž jsou tygří tesáky jako součást tygřího chrupu. Pan Avner si dal ve Freelandu (stát Washington) vytrhat své vlastní zuby a nahradit je umělým chrupem jakoby byl tygrem. Lícní kosti má tak vystouplé, že deformují silně tetovanou a propíchanou tvář.

Někteří lidí si dávají chirurgicky upravit uši, aby vypadaly jako špičaté uši trpaslíků. (Spíš asi skřetů (goblins) nebo elfů? - pozn. KD). Jizvení pokožky (scarification) horkým železem nebo řezbou a zavěšování za háčky zapíchnuté do zad (suspension) patří mezi nejčastější formy extrémních forem úpravy těla, které se provádějí ve specializovaných salónech. Pochopitelně se občas úprava nepovede a potom si zákazníci stěžují, například jedna paní nebyla spokojena s chirurgickou úpravou svých stydkých pysků, která ji měla zkrášlit. Dr. Nicola Mercerová, zdravotní referentka pro oblast Wellingtonu, Dufferinu a Guelphu, rozeslala dopisy místním třem salónům pro úpravu těla, aby dodržovaly ontárijské předpisy pro předcházení infekcím, což jsou jediné předpisy, které takové salóny musí v Ontáriu dodržovat.

Ve své zprávě upozornila Dr. Mercerová na to, že extrémní úpravy těla zvyšují riziko vzniku jizev, krvácení a infekcí. Infekcím jsou kromě zákazníků vystaveni i samotní zaměstnanci salónů. Co se stane v případě, že k infekcím skutečně dochází? Pochopitelně jsou zájemci o krášlení svého těla léčeni a toto nové odvětví podnikání se dostává do zorného pole "Ministerstva zdravotnictví a dlouhodobé péče". V červnu 2011 požádal "Úřad pro veřejné zdraví" o zvýšení rozpočtu, aby se mohl věnovat zdravotnímu dohledu nad salóny, takže nyní najal inspektora, jehož náplní práce je kontrola všech salónů a jiných provozoven, kde se provádí úprava těla takovým způsobem, že dochází k výše uvedeným rizikům. Je pozoruhodné, že tyto provozovny nepotřebují ke své činnosti žádné povolení - řada "umělců" pracuje samostatně (na volné noze) nebo si tak přivydělávají doma po práci zejména vypalováním značek do pokožky a rozštěpováním jazyka. Zdravotní inspektoři tedy spoléhají na to, že se jim "podnikatelé" sami přihlásí. Žádný zákon jim to ale nepřikazuje.

Ředitelka oddělení pro ochranu zdraví u agentury pro ochranu životního prostředí paní Siobhan Kearnsová si postěžovala, jak je kontrola nesnadná: "Prohlédneme provozovnu s malým zdravotním rizikem, kde se provádí jen několik procedur a najednou se zde objeví umělec, který těch procedur sám dělá mnohem víc a tedy tím zvyšuje riziko celé provozovně". Zatímco v Montrealu a v Torontu zatím nedošlo k žádným stížnostem ani zdravotním problémům, město Winnipeg je jedním z mála míst v Kanadě, kde jsou zakázány všechny modifikace lidského těla složitější než tetování a propichování. V tomto městě byly zakázány implantáty i jizvení pokožky poté, co si někteří podnikatelé stěžovali, že modifikátoři lidského těla šířili infekce. Tamní koordinátor zdravotní inspekce Pat Masterton má za to, že zodpovědní podnikatelé mají zájem na tom, aby tento obor nezískal špatnou pověst. Vancouverský modifikátor Elwood Reid sdělil, že některé salóny ve Winnipegu otevírají teprve po 5. hodině odpoledne, tedy po pracovní době zdravotních inspektorů: "Dělá-li člověk něco ilegálně, dělá to potají a potom se vymkne kontrole. Takže patřím ke skupině, která se snaží dodržovat určitou úroveň práce, učit se dobrým navykům, aby na nás hleděli zdravotníci jako na legitimní podnikatele".

Koordinátor Masterton si nemyslí, že by zmínky o regulaci zaháněly tento druh podnikání do ilegality. Spíš se domnívá, že by svědomití podnikatelé upozorňovali na "shnilá jablka" ve svém středu. Modifikátor Reid usiluje o to, aby se podnikání vyvinulo v průmysl, jemuž bude důvěřovat stále více občanů, kteří modifikaci těla vyhledávají proto, aby se stali "jedinečnými a šťastnějšími a získali sebedůvěru". Bylo mu 35 roků, když vešel v Richmondu (Britská Kolumbie) po pracovní době do tetovacího salónu, aby si dal rozštěpit jazyk, který by se potom podobal hadímu. Také se dal zavěsit od stropu za 4 háčky zatnuté do kůže na zádech a visel tak celou hodinu. Nyní spolupracuje s "Technologickým ústavem Britské Kolumbie", aby tento ústav rozšířil své služby a vycvičil inspektory ve znalosti modifikací těla a aby v tomto úsilí spolupracoval s dalšími pěti kanadskými školami. Je veřejně činný a spolupracuje se "Střediskem pro kontrolu chorob", aby učinil modifikace těla bezpečnými procedurami. Teď jde o to, aby provinční ministerstva zdravotnictví vyčlenila finance pro kontrolu podnikání, které nepřispívá do provinčních pokladen ani pověstnými poplatky uživatelů (user fees), které se v této zemi účtují za každou maličkost. Patrně pro nedostatek peněz není možné, aby zdravotní inspektoři kontrolovali salóny, které otevírají své provozovny, až když ti inspektoři odejdou z práce ke svým rodinám a televizorům. Že by inspektoři požadovali příplatek za přesčasovou práci?

Nejrůznější druhy extrémních modifikací těla je možné vidět v Googlu po zadání výrazu extreme body modifications

0
Vytisknout
6244

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2012