Je neskutečné, co pan Bačkovský předvádí

13. 1. 2012

čas čtení 3 minuty

Z jeho psaní vyplývá, že všichni, které Veselý ve svém článku o Václavu Havlovi cituje, by museli být vyřazeni z universit a veřejného života, a to "nikoliv z důvodů absence korektnosti, ale z důvodů svévolné, velmi osobní interpretace". Celá řada těchto lidí má samozřejmě svoji osobní interpretaci, jinak by museli všichni psát, jak si vrchnost přeje, že? A že i tito, "podle Vás zřejmě zaujatí", se opírají o tvrzení jiných, Vám, pane Bačkovský, nevadí? Nebo jste schopen sám a jediný být detailně informován o všem? V tom případě klobouk dolů, napsal Miroslav Brzobohatý.

  Tak tedy i tito citovaní (včetně p. Veselého) jsou nositeli iracionálních postojů. Jen Váš postoj je racionální, ovšem nijak jste ho nepodložil. Pouze jistou sympatií, kterou Vám nikdo nebere.  

Absolutní odpovědnost za všechny nemá asi nikdo. Ovšem člověk obyčejný má jistě odpovědnost poněkud na nižším stupni, než nejvyšší představitelé státu. Tedy odpovědnost k postojům a hlavně činům, vůči např. zahraniční politice. Vůči svým blízkým má asi odpovědnost stejnou, nebo by alespoň mít měl.  

Úkolem odpovědného novináře je samozřejmě pranýřovat nepravosti, ať doma nebo jinde. Jak je vidět z tisku a TV pranýřují se nepravosti jen, jak se zrovna hodí těm u vesla nebo jejich mentorům. Jednou má metr 50 cm a jednou 150 cm, že? Málokdy těch 100 cm.

Tak jak si vrchnost přeje. Okupace ČSSR v roce 68 je tedy vrcholné pokrytectví, zrada atd., okupace a VRAŽDĚNÍ statisíců jinde je jen statistika. Pokud se čirou náhodou mezi ně nedostanete třeba i Vy.

 Pokud jste se pohyboval v okolí VH v dobách, kdy ho ti, kteří o něm věděli, cenili za jeho postoje, o to více Vás musela překvapit změna jeho postojů velmi rychle po r. 89.  To víte, fyzické i psychické možnosti, kapacity jedince.

Ne Veselý, ale mnozí jiní zařídili, aby se k moci dostaly party, vůči kterým se morální profil tehdejších mocných jeví někdy jako zralý na deizaci. Tedy u někoho, kdo nestudoval na západní universitě, že? Pro Vaši informaci produkují i západní university velmi vzdělané morální zrůdy.

Hovoříte-li o "mravním soudu", pak prosím je nutno uplatnit stejná měřítka na každého -- a to jak v soukromém životě, tak i v životě veřejném. Oč vyšší veřejná funkce daného jednotlivce, o to vyšší nároky, jak v soukromé, tak i veřejné sféře (tedy by být měly).

Bohužel se většina intelektuálů veze dobře na privilegiích, která  jim souhlas s mocí zajišťují. Tak tomu bylo za 1. války, 2. války, za studené války a je tomu tak dodnes.

 Čest výjimkám -- a díky takovým se ovčané učí býti občany a začínají se řídit starým pravidlem: Nevěř ničemu, dokud to není oficiálně popřeno!

Doporučuji Vám si přečíst všechny ty odkazy v uvedeném článku, já jsem je četl -- a to jsem neabsolvoval západní universitu!  Jsou to skutečně zaujatí a nekritičtí? S kterým z nich  jste kriticky analyzoval jejich postoje? A co byly Vaše protiargumenty?

0
Vytisknout
7237

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2012