Znečištění ovzduší jemným prachem ohrožuje zdraví Plzeňanů

13. 1. 2012

čas čtení 2 minuty

Znečištění plzeňského ovzduší prachem přesáhlo v loňském roce platné limity. Byl překročen počet dní, po které smí znečištění legálně přesáhnout krátkodobý limit pro polétavý prach (PM10), i limit pro celoroční průměrnou hodnotu znečištění jemným prachem. Plzeň se tak i v roce 2011 zařadila mezi města, kde byli obyvatelé nuceni dýchat ovzduší znečištěné více než připouští platný český zákon i evropská směrnice o ovzduší.

"Plzeňané dýchali ovzduší zamořené prachem natolik, že byla značně překračována nejen doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), ale i platné limity stanovené zákonem a evropskou směrnicí pro kvalitu ovzduší," uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal: "Denní limit pro znečištění prachem činí 50 μg/m3 a je povoleno ho překročit 35-krát za rok. Monitorovací stanice Plzeň-Lochotín a Plzeň-Slovany ale podle ČHMÚ zaznamenaly překročení limitu po 49 dnů v roce. Také průměrná roční koncentrace jemného prachu na Lochotíně překročila platný limit a byla dokonce 2,5-krát vyšší než hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací. Taková míra znečištění jednoznačně ohrožují lidské zdraví."

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10) a jako jemný prach pak částice s průměrem menším než 2,5 μm (PM2,5). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

"Plánovaná stavba spalovny odpadů v Chotíkově nebo obřího obchodního centra Aréna/Corso na místě kulturního domu mohou být dalším významným zdrojem znečištění a mohou přinést další zhoršení ovzduší. V případě obchodního centra dokonce zhoršení ovzduší už potvrdil proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Přesto Krajský úřad Plzeňského kraje vydal se stavbou souhlasné stanovisko. Je nepochopitelné, že se tak stalo, ačkoli na veřejném projednání EIA bylo potvrzeno, že už dnes jsou v lokalitě překračovány platné limity a nebyla ani vypočtena zdravotní rizika vyplývající ze zhoršení kvality ovzduší," uvedl Martin Hyťha z Dětí Země Plzeň.

0
Vytisknout
4483

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2012