Velký pokrok pro ženy v Saúdské Arábii:

Možnost pracovat v obchodě s dámským prádlem

16. 1. 2012 / Miloš Kaláb

čas čtení 6 minut

Je to úžasné, že celkem jednoduché rozhodnutí krále rozjasní tváře jeho poddaných žen hned dvojím způsobem. Na příkaz saúdsko-arabského krále Abdullaha budou moci být v obchodech s dámským prádlem zaměstnány pouze a výhradně ženy. Je to tedy výhoda i pro zákaznice.

Tuto povzbuzující zprávu přinesla agentura Reuter teprve letos, přestože královský příkaz vyšel již vloni. Prodejny s dámským prádlem se tak staly výhradní doménou žen. Případné zákaznice už nebudou vystaveny nepříjemnému jednání s prodavači mužského pohlaví, kteří by je zrakem poměřovali, aby jim mohli doporučit správnou velikost podprsenky, nehledě na to, že to je v případě žen zahalených v objemných burkách velice nesnadné. Skutečnost, že tito muži byli nahrazeni ženami, přinesla další výhodu - při této revoluční změně našlo zaměstnání mnoho žen, které tak získaly vlastní příjem.

"Jsem šťastná a nezávislá", raduje se žena jménem Amani, skrývající svou tvář nikabem za pultem obchodu La Senza Lingerie v jednom z nejluxusnějších obchodních středisek v Rijádu. "Už na nikom nezávisím, aby mě finančně vydržoval a navíc mě moje vlastní práce dělá silnou".

Ženy představují pouze 7% všech zaměstnanců u soukromých firem v Saúdské Arábii, ale podle vládní statistiky tvoří celou polovinu uchazečů o zaměstnání. V tomto konzervativním islámském království, kde se přísně dodržuje oddělování pohlaví, se na placené zaměstnání vždycky hledělo jako na záležitost mužů. Saúdsko-arabským ženám se ale jevila výhradní přítomnost mužů v obchodech s dámským prádlem absurdní. Zaměstnání žen se považuje za bránu otevřenou pro nemorální styk obou pohlaví. Jenže zákaz, že nesmějí ženy pracovat, vydaný kleriky a vynucovaný jejich nástrojem nazývaným náboženská policie, nutil ženy-zákaznice k tomu, aby udávaly svoje tělesné míry a jiné intimní podrobnosti o svém těle mužům, které neznaly.

"Ach, ta pohoda", pochvalují si nyní ženy, "obchod je plný zákaznic a každá se můžeme pohybovat zcela svobodně, ptát se na cokoliv a nestydět se při tom", pochvalovala si paní Heba jako zákaznice v obchodě La Senza.

V zemi, která nedovoluje ženám řídit auto a nařizuje jim, aby měly povolení svého blízkého mužského příbuzného, když chtějí přijmout placenou práci, cestovat nebo si dát provést určitý druh chirurgického zákroku, je zaměstnání žen dalším bojištěm mezi tradicionalisty a moderními lidmi, kteří touží po změně. Zatímco měla vládnoucí rodina al-Saúdů vždycky těsné vztahy k vlivným a silně konzervativním wahábistickým klerikům, vláda velice opatrně usiluje o reformy, které by daly ženám více práv.

Paní Amani říká, že 99% lidí ve společnosti přijímá novou situaci. Podporuje ji i její rodina a nabádá ji k tomu, aby dělala, co se jí líbí. Při tom ale odmítá udat svoje příjmení, aby svou rodinu nedostala do nesnází. Zatím ale zůstává nadvláda kleriků jako žulová skála. Nic s nimi nepohne. Velký mufti, nejvyšší náboženská autorita v království, prohlásil při jednom kázání v Rijádu, že povolení, aby směly ženy pracovat v obchodech, je zločinem v očích islámských zákonů.

Političtí pozorovatelé v Saúdské Arábii soudí, že král Abdullah se snaží opatrně zavádět změny, ale konzervativci ho stále tlačí někam bokem. Zatímco zklamal ženské aktivistky tím, že nedovolil ženám, aby mohly řídit auta, slíbil jim, že budou moci v budoucnu volit do městských rad a budou moci být voleny do Rady Šura, která je poradním orgánem krále.

"Myslím, že rok 2012 bude dalším pokrokem ve vládním úsilí dát ženám více práv", řekla agentuře Reuter princezna Amirah al-Taweel, manželka saúdsko-arabského miliardáře, prince Alwaleeda bin Talala. Sociální opozice ale není zdaleka jedinou překážkou pro saúdsko-arabské ženy, které chtějí pracovat. Nejenže potřebují povolení otce, staršího bratra nebo manžela, ale pro skutečnost, že nesmějí řídit auto a že nedostačuje městská hromadná doprava, si musí najímat řidiče nebo záviset na mužském příbuzném, který by je do práce vozil. Obtížná je situace i pro zaměstnavatele. Musí vyhovovat předpisům o přísném oddělování mužů a žen tak, aby se nikde nesetkali svobodní muži se ženami v nepřítomnosti povoleného doprovodu, protože to by vyvolalo okamžitý zásah náboženské policie.

Nutnost mít oddělená zařízení pro muže i ženy vysvětluje, proč pracuje pro soukromé firmy pouze 56 tisíc saúdsko-arabských žen, kdežto 295 tisíc jich pracuje pro vládu. Dívčí školy a jiná pracoviště, kde jsou výhradně ženy, zjednodušují celou situaci. Přes všechny potíže si ale přejí saúdsko-arabské soukromé firmy zaměstnávat ženy a to proto, že jsou ochotné pracovat velice těžce. Řekl to pan Khaled al-Khudair, zakladatel agentury pro ženskou práci online, která zahájila činnost v minulém roce. Jeho společnost Glowork inzerovala téměř 2000 pracovních míst zvlášť vyhrazených pro místní ženy. Přihlásilo se 7500 uchazeček.

Na ústavech pro vyšší vzdělání promovalo v minulém roce více žen než mužů, ale pracovní trh je není schopen zaměstnat. Pan Jarmo Kotilaine, vrchní ekonom Národní obchodní banky v Jeddah řekl, že západní země procházely podobným vývojem v 60. letech minulého století, kdy vzdělané ženy nepředpokládaly, že zúročí svoje vzdělání. Pozdější hospodářská situace ale všechno změnila.

Celkově jsou změny velice pomalé. Prodavačka paní Sarah v jiném obchodě s dámským prádlem v Rijadu si postěžovala, že její rodina nesouhlasí s jejím vstupem do zaměstnání v obchodě. Manžel jí to zatím schvaluje jen jakožto dočasnou záležitost než si najde lepší práci tam, kde pracují výhradně ženy, jako třeba ve škole.

0
Vytisknout
5593

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2012