Otevřený dopis Českého helsinského výboru ministru vnitra:

"Vyšetřete systémové selhávání policejních struktur"

16. 1. 2012

čas čtení 4 minuty

Jan Kubice
ministr vnitra

V Praze 16. ledna. 2012
Vážený pane ministře,

dne 12. 1. 2012 publikoval server iDNES.cz článek, podle něhož byly 13. prosince minulého roku slyšet v policejní budově krajského ředitelství v Brně velmi hlasité vulgární nadávky a rány páskem, doprovázené verbálním nátlakem. Podle vyjádření náměstka jihomoravského policejního ředitele Libora Kachlíka "nešlo o ostrou akci, ale o předem ohlášené cvičení jiných složek policie, které si od nás zapůjčily speciální výslechovou místnost." S tímto vysvětlením se měla prý spokojit i policejní inspekce, která případ prošetřovala po upozornění řadových policistů. "Ačkoliv to tak z pohledu svědků této události nevypadá, k žádnému nezákonnému jednání nedošlo," sdělila mluvčí inspekce Radka Sandorová.

Ať už se v oněch dnes stalo cokoliv, svědčí prohlášení ředitele Libora Kachlíka a mluvčí Radky Sandorové o hlubokém systémovém selhávání policejních struktur, pokud jde o potírání mučení a nelidského či ponižujícího zacházení.

Česká republika je vázána mezinárodní Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která zakazuje jakoukoliv formu mučení či jiného špatného zacházení. Právo nebýt mučen je absolutní právo, které nelze z žádných důvodů omezit.

Citujeme dva články této úmluvy:

Každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby učební materiály a informace týkající se zákazu mučení byly plně zahrnuty do programu přípravy občanských nebo vojenských pracovníků orgánů v oblasti aplikace práva, zdravotnických pracovníků, veřejných činitelů a jiných osob, jež mohou mít co do činění s vazbou, výslechem nebo zacházením s osobami podrobenými jakékoli formě zadržení, vazby nebo uvěznění. (č. 10)

Každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, bude systematicky zkoumat pravidla, instrukce, metody a praxi výslechu, jakož i podmínky vazby a zacházení s osobami podrobenými jakékoli formě zadržení, vazby nebo uvěznění na kterémkoli území pod jeho jurisdikcí, aby bylo zabráněno jakýmkoli případům mučení. (čl. 11).

Ve světle těchto zásad vyjádřených v Úmluvě proti mučení jsou publikovaná vyjádření výše zmíněných funkcionářů naprostým výsměchem a dokladem hlubokého systémového selhání na několika úrovních. Bylo by zcela nepřijatelné a vymykající se standardům demokratického právního státu, pokud by uvedená situace byla skutečným výslechem obviněného. Rovněž tak je však zcela nepřijatelné ospravedlňovat uvedenou událost tím, že to bylo "pouze" cvičení. Nezbývá než se tázat, o nácvik jaké situace v úřední činnosti bezpečnostních sborů, ať už jakýchkoli, by se mělo jednat. Je zcela absurdní tvrdit, že by takovým způsobem mohl být nacvičován jakýkoli postup, který by mohl být shledán jako legální, resp. jako konformní s bezvýhradným zákazem mučení a jiných forem nelidského zacházení v úřední činnosti státních složek. V tomto kontextu považujeme uvedenou událost za selhání příslušníků policie, případně též příslušníků jiných bezpečnostních složek a zejména pak kontrolních složek. Je to neakceptovatelné vybočení ze standardů úřední činnosti, a to při pohledu z kterékoli z naznačených perspektiv.

Pane ministře, žádáme Vás, abyste se danou věcí zabýval ve všech souvislostech a vyvodil z ní systémové důsledky. Žádáme Vás též, abyste nás i veřejnost informoval, jaká opatření jste k nápravě situace přijal.

Anna Šabatová, předsedkyně Českého helsinského výboru

0
Vytisknout
7563

Diskuse

Obsah vydání | 17. 1. 2012