Z článku pana Křečka je cítit strach z občana

20. 2. 2012 / Jindřich Bešťák

Vážený pane Křečku, vašemu názoru a postoji z pozice letitého politického matadora jaksi rozumím. Navíc jsem dost dlouho pracoval i ve státní správě a měl jsem co do činění se specifickými právními normami. Snad mám tedy alespoň průměrně vyvinuté právní vědomí občana ČR.

Přesto se ve mě něco zvedlo proti Vašemu výkladu a proti povzdechu o našem, dle vás jistě zcela nedostatečném, "právním vědomí", jak obecně míníte. Myslím však, že přirovnáním tzv. "čmárání" po plakátech politiků s hypoteticky možným čmáráním např. po plakátech České filharmonie jste asi mířil na "divočáka", ale trefil "slavíka". Je přece nepochybné, že se zde jedná primárně o věc politickou.

A právě toto staví tykadla pana Smetany do zcela jiné roviny, než do jaké se ji snažíte postavit vy. Ve vašem volání po právním vědomí společnosti cítím něco neupřímného. Čiší z toho jakási obava, aby lidé proti vaší "české politice" a v různých případech i podivné "právní praxi" nezačali aktivněji vystupovat a domáhat se skutečné nápravy v zájmu funkčního státu a práva ve prospěch všech občanů. Řidič Smetana využil toho, co měl nablízku. Jaké prostředky máme my občané proti zvůli našich politiků, které jsme mnohdy nevolili, proti právnímu systému a institucím, které tomu v mnohém posluhují, ne-li přímo slouží? Snad volby? Ty už jste také stačili zdiskreditovat a málokdo věří, že tak lze dosáhnout nějakého zásadního zlepšení. Že by ta krize demokracie v postmoderním globalizovaném světě? Ale na druhou stranu mnohá ta domácí břečka smrdí dost typicky po česku/moravsku/slezsku, a po pražsku, není-liž pravda.

Ano, kdyby např. p. Smetana počmáral plakát kandidáta na starostu v obci, ve které žije, tak věc je přece jenom v jiné rovině. Zde má osobně dostatek možností jednat v souladu s právním statusem demokratické společnosti a s pravidly slušného občanského soužití.

Problém je samozřejmě složitější. Počátek všeho je mimo jiné v tom, že tato společnost byla od počátku svým způsobem klamána, právní systém postupně účelově nastaven tak, aby jej ti "úspěšní" mohli beztrestně obcházet, cynicky pošlapávat a využívat/zneužívat pro své neOPRÁVNĚNÉ zisky. Na marasmu právního vědomí u nás se výrazným způsobem podíleli a nadále podílejí především politici a i mnozí představitelé moci soudní a výkonné, také prezident, o různých advokátech sloužících všelijakým mafiózním strukturám nemluvě (jistě že persönlich ne všichni).

Pane poslanče, vy se rozhořčujete nad jedním "čmáralem". Jistě že to není zcela "recht", ale proč nechápete, že to je také projev bezmoci lidí a občanů této země (říkáte jim s oblibou -- ti obyčejní). A je také s podivem, že jako člen ČSSD nemáte mimo váš právní postoj ani jednu větu svědčící o jakémsi nadhledu či dokonce snad empatii vůči "pachateli zločinu". Už mě to ale vůbec nepřekvapuje. Mám vás skoro všech také plné zuby. Odhadl bych skromně, že dnes už každý druhý, to přinejmenším.

Takže pane doktore Křečku. Nemám žádný věcný důvod vás osobně podezírat, že byste se jakkoli vy sám dopustil čehokoli nekalého. O to tu ani nejde. Stojíte však v řadách těch, kteří nám káží vodu a sami chlemtají víno (a je mi nakonec jedno, jestli zrovna vy pijete třeba minerálku). Udělejte něco více, změňte to tak, aby vás lidé brali. Pak nebudou čmárat po vašich plakátech. A nakonec čert vezmi vaše nákladné plakáty a celý ten cirkus. Chceme vaše reálné činy. Pak chtějte respekt a uplatnění právního vědomí v životě a společenské praxi u nás, občanů.

To není volání po právní anarchii, toho jsem dalek. Jenom ta naštvanost. Já bych vám ta tykadla nenamaloval. Ale jistě také cítíte, že může být hůř ...

0
Vytisknout
6917

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2012