Ošidné srovnávání českých důchodů s jinými státy

21. 3. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

Uklidňování, přesněji řečeno ohlupování českých důchodců, případně potenciálních důchodců o přijatelné výši českých důchodů, které se nám snaží prostřednictvím mainstreamových médií vnutit naši "lidumilní" politici, je, jak se říká, výrazně mimo mísu. Nevím, kolika důchodcům se bude toto konstatování líbit. Uvedu několik statistických údajů.

Článek, z něhož čerpám tyto informace (Kroměřížský deník, 19.3.2012) se zdá být objektivní, ale je to jen dojem, protože jedna věc je co říkají "noviny", druhá, jaká je skutečnost. Takže věc se má následovně:

Čeští důchodci jsou na tom sice hůře ne6 důchodci v Rakousku, Maďarsku či Dánsku, ale prý zase lépe, než důchodci v Británii a Německu či jinde. Může toto konstatování potěšit? Sotva, zvláště když dodám, že česká penze odpovídá v průměru polovině průměrné (současné) mzdy v ČR, zatím co penze rakouská, maďarská nebo dánská třem čtvrtinám jejich průměrné mzdy. Ale také, že Němci si prý musí vystačit s necelou třetinou, Britové se zhruba dvěma pětinami průměrné mzdy. Dobré, že? No jak se to vezme.

Jak jsem již v titulku naznačil, takové statistické údaje jsou velmi ošidné, Přesto, že jsou "za námi" důchodci němečtí, britští, ale i američtí, kanadští a někteří další, přesto se tito důchodci mají podstatně lépe než důchodci čeští. Asi se budete tázat, proč by tomu tak mělo být, když naše penze jsou větší než těch druhých. Protože "prý" nejsou tak odkázáni jen na peníze ze státního systému, ale mají různé další zdroje v podobě penzijního připojištění nebo spoření. To u našich důchodců činí příjem zhruba z 95 % státního důchodu, tedy z prostředků státního rozpočtu. Na tom ovšem v daný okamžik nelze nic změnit, protože převážná část důchodců v ČR je ve věku, který zhruba odpovídá jejich pracovní činnosti s odchodem do důchodu na přelomu let po listopadu 1989 nebo později.

Zde je nutné připomenout několik skutečností. Jednak do r. 1989 v podstatě neexistovalo žádné připojištění -- nebylo zapotřebí. Důchody relativně odpovídaly cca polovině reálné mzdy, odvody do fondu sociálního zabezpečení byly řádně odváděny a hlavně, nebylo s nimi nezodpovědně manipulováno, jako je tomu dnes. Proto také po listopadu 89 tento fond vykazoval přebytek více jak 80 mld. korun, který se držel cca až do roku 2005-6. Poté, co si někteří politici začali se státním rozpočtem "zahrávat", korupce začala bujet jako rakovina, tento fond vzal za své. Vždyť jen M.Topolánek si "půjčil" z fondu 40 miliard, které vláda dosud nevrátila a už ani nevrátí, protože na to nemá (a dlouho mít nebude). Také proto ministr Kalousek apeluje na důchodce, aby měli porozumění k zmrazení valorizací důchodů, ale že by se za krádež 40 mld korun omluvil jako ministr Topolánkovy vlády, to mu na rozum nepřijde.

Další záležitostí, která má vliv na lepší podmínky důchodců přesto, že mají nižší důchody, je kromě připojištění také již zmíněné spoření. I k tomuto pochopení může posloužit několik čísel.

  • Průměrná mzda v ČR je 24 320 Kč, na kterou dosáhla zhruba čtvrtina zaměstnaných v ČR, průměrný důchod činí 10 552 Kč. Zde je nutné ale poukázat na fakt, že jestliže statistika říká, že důchod v ČR činí cca polovinu průměrné mzdy, pak se to týká pouze již zmíněné ¼ občanů, kteří na tento průměr dosáhnou. Jinými slovy ¾ obyvatel ČR má mzdu nižší, než je uvedeno, mj. cca polovina z nich nedosahuje ani poloviny průměrné mzdy. Jaké budou asi jejich důchody? Je na místě, aby se ČR prezentovala údajem o důchodu ve výši cca 50% průměrné mzdy? To je ta šalba, kterou na nás ministři pouští a chtějí, abychom tomu uvěřili. Ale pojďme dál.
  • Na Slovensku činí průměrná mzda 19 275 Kč (převedeno z eur), průměrný důchod 8 870 Kč. Situace tam však bude nejspíše obdobná jako v ČR.
  • V Německu činí průměrná mzda 79 200 Kč (!!!), průměrná výše důchodu je 25 300 Kč (!!!). K tomu snad ani není nutný komentář když si uvědomíme, že řada věcí se odvíjí od německé ekonomiky, potažmo německé politiky, která je vnucována přes EU i jiným státům, včetně nás.
  • Ve Velké Británii je průměrná mzda 58 390 Kč, průměrný důchod 12 820 Kč s tím, že k této částce ještě pobírají renty ze soukromého spoření. Totéž ostatně platí i pro důchodce v Německu či Rakousku, kde si rovněž spoří na důchod a jsou jim vypláceny renty. Důležité však je, že na rozdíl od našich občanů (s jejich platy) mají z čeho šetřit!
  • Na druhé straně 80 % průměrného výdělku připadá na důchody ve Španělsku a podržte se, v Řecku a na Islandu pobírají takřka 97% (!!!!!!) průměrné mzdy.
  • Pokud nás media neklamala, pak i ve Švýcarsku na tom nejsou důchodci nejhůře, protože tam měla být uzákoněna minimální výše důchodu, která činí 80 000 Kč! To už je snad zcela bez komentáře!

Na závěr nutno dodat, že současná vláda zmrazování důchodů zdůvodňuje takovými argumenty, které žádný soudný člověk nemůže přijmout. Tvrzení, že starších lidí přibývá, je pravdivé jen částečně, neboť už se neříká, že lidé neodcházejí do důchodu přesně v důchodovém věku, ale mnohem dříve, stejně jako později. Jednak proto, že jsou k tomu mnohdy nepřímo donucováni, nebo také proto, že se delší dobu v předdůchodovém věku nacházejí v postavení nezaměstnaného a proto volí předčasný odchod do důchodu. Nezaměstnanost v ČR činí zhruba 10% práceschopného obyvatelstva. Znamená to, že cca půl milionu lidí není pracovně aktivních, nejen neodvádějí daně, neplatí povinné odvody atd., ale stát jim ještě v jistých případech vyplácí příspěvek v nezaměstnanosti. To je přímá souvislost s potřebou krytí nákladů na výplatu důchodů, ale protože půl milionu lidí do rozpočtu nepřispívá z důvodu nezaměstnanosti, nemůže tomu být jinak. Není to tedy jen proto, že přibývá starších občanů, těch zase není tolik, aby důchodové finance tak výrazně ovlivnili. Na vině je nezaměstnanost, kterou se nedaří (z jistých důvodů) vládě snižovat, nicméně vinu přenášejí na bedra těch, kteří s tím nemají nic do činění. Sami se staví do role čistých a nevinných. Jak dlouho ještě?

Asi by bylo vhodné všem našim přemoudřelým ministrům, panem Kalouskem počínaje, přes pana Drábka, Hegera, Dobeše, Bendu, Kubu atd. a panem Nečasem konče připomenout, že když tak vehementně v našich podmínkách prosazují běžné a zažité věci a zvyklosti v některých západních "taky demokratických státech", aby nezapomínali, že naše průměrné platy jsou ve srovnání s jinými státy "poněkud" poddimenzované! Tento fakt se také promítá i do výše podpor v nezaměstnanosti, ale co hlavně, jejich ekonomika a státní rozpočet sice neroste jako dříve, ale nejde od deseti pěti jako u nás. Za to však nemohou občané, ale vláda!

0
Vytisknout
19764

Diskuse

Obsah vydání | 23. 3. 2012