Úspěch vlády je postaven na zbabělosti koaličních poslanců

22. 3. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 4 minuty

Jakkoliv se dal výsledek hlasování v PS o vyslovení nedůvěry vládě očekávat, nelze to považovat za vítězství koaliční vlády, ale za úspěch, který je postaven na zbabělosti a pokrytectví loajálních poslanců koaličních stran.

Jestliže premiér Nečas prohlásil uspokojení nad tímto výsledkem, jen to dokazuje, že své ovečky z řad koaličních poslanců mají předsedové stran dobře zpracované, ale také, že tito poslanci ani zdaleka nechtějí připustit (a to přesto, že to jistě chápou), že situace ve společnosti je značně vyhrocená a blíží se stavu neúnosnosti. Za normálních okolností by tato skutečnost měla vyburcovat jejich svědomí a odpovědnost, kterou mají vůči voličům, neboť podle jejich slibu : Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." , by měli vycházet ze svého osobního zhodnocení situace, svého vlastního uvážení s vědomím odpovědnosti vůči voličům a jejich zájmy by měli hájit!

Jak je vidět, jisté vědomí jim nechybí, jenže toto vědomí nejde směrem k voličům a občanům ČR, ale k vědomí možnosti ztráty "koryta", tedy postu poslance a tím i řadu výhod z toho plynoucích. Proto snad ani nebylo zapotřebí nějakého výrazného tlaku od svých stranických šéfů, protože stávající "koryto" je dostatečná motivace, aby potlačila "nepatřičné" choutky hlasovat jinak, než jim jejich poslanecká, resp. stranická loajalita versus povinnost, umožňuje.

Jednání, resp. hlasování jen dokazuje jejich zbabělost, pokrytectví, sobectví, ztrátu svědomí a odpovědnosti, ale co hlavně, bezprecedentní porušování slibu poslance a zradu na občanech této republiky. Chápu je jen potud, že si dovolují tolik, kolik jim jejich nadřízení dovolí, ale protože si i oni dovolují nad rámec platných zákonů, ne že přehlížejí nebo tolerují, ale přímo vybízejí své stranické "podržtašky" k rozhodování, které odporuje jak výše zmíněnému znění slibu, tak i morálním a etickým kodexům poslance. Nejspíše proto, že už pro ně dávno neexistují.

"Jsme přesvědčeni, že pokud vláda dělá chyby, je povinností opozice takové hlasování uspořádat," komentoval šéf ČSSD Sobotka s tím, že přestože vláda hlasování ustála, důvěru veřejnosti nemá. "V situaci, kdy budeme vidět trhliny ve fungování vlády, nevylučujeme, že přijdeme opět s návrhem na vyjádření nedůvěry vládě," dodal.

Domnívám se, že ačkoliv jsou tato slova nejen opodstatněná, a tedy pravdivá, poslancům koaličních stran to je lhostejné, protože loajalita ke svým "rodným stranám" je ji nadevšechno. Ne snad ani tak z pozice uvědomělosti, jako potřeby uhájit své poslanecká křesla a výhody, které jim tato stranická "zodpovědná" práce poskytuje.

Demokratický princip řízení společnosti je to poslední, čím by se měli zabývat. Není se proto čemu divit, že občané, jejichž nespokojenost návrhem na vyslovení nedůvěry vládě opoziční strany vyslovují, je už taková, že jsou ochotni za demisi či odstoupení vlády i demonstrovat. Že dosud bezúspěšně, je samozřejmé, protože způsoby, kterým jsou aktivity pod "vedením" pánů Popelky, Polerta, Mareše a dalších prováděny, nemohou být nikdy úspěšné.

To také opravňuje premiéra Nečase k vyjádření,že "Výsledek byl očekáván, všechny koaliční strany (především ty zmíněné "podržtašky") vyjádřily nesouhlas s návrhem, který  považuji za jakési teatrální gesto (míněna je tím opozice), které jsme si mohli odpustit!"

Se stejným sebevědomím pak situaci ohodnotil i ministr Kalousek slovy, že " Hlasování potvrdilo, že má vláda mandát dál pokračovat ve své práci." Zda je patnáctiprocentní důvěra občanů ve vládu pro mandát dostatečná, je však více než diskutabilní. Nicméně to znamená, že i nadále bude vláda škodit této republice, jak by řekl premiér Nečas " v zájmu občanů". Nezbývá než zvolat: " Vstříc tmavým a smutným zítřkům." I tak bych však chtěl pánům ve vládě vzkázat, že radovat se je předčasné, neboť naděje občanů umírá naposledy a čas činů je teprve před námi!

0
Vytisknout
7889

Diskuse

Obsah vydání | 23. 3. 2012