POZVÁNKA:

Pietní akt za umrzlé bezdomovce

1. 4. 2012

čas čtení 2 minuty

Cílem akce je jednak uctění památky zesnulých v důsledku kritické sociální situace, jednak přispění k pokusu o jistou reformulaci vnímání problému bezdomovectví v širším veřejném prostoru. Pro naplnění prvního cíle je třeba zachovat pietní charakter akce, pro naplnění druhého je třeba akci co možná nejvíce medializovat. Bude-li bezdomovectví vnímáno veřejností jen jako "sociální problém" a nikoliv jako humanitární pohroma specifického druhu, bude veřejné mínění pravděpodobně vytvářet politický tlak na taková řešení, která budou odpovídat právě prvnímu pojetí, což by mohlo mít totalizující vliv na celou společnost. Ostrakizaci lidí v tíživé sociální situaci vnímáme v širším politickém kontextu jako jedno ze závažných rizik demokratického vývoje.

Umrznutí není jediným smrtelným rizikem pro člověka bez domova, ovšem pro veřejnost může mít silný symbolický charakter. Proto je akce zaměřena takto.

Místo konání akce:

Park "Sherwood" před Hlavním nádražím u sochy W. Wilsona. Park je určitým symbolem bezdomovectví a sociálního vyloučení, zároveň je v centru města a místem prochází relativně dost lidí.

Průběh akce:

K vytipovanému místu budou položeny pietní předměty (svíčky, květiny) a přidá se vysvětlující tabulka s následujícím textem:

Tato vzpomínka budiž věnována těm, kteří bez přístřeší umrzli na pražských ulicích

Pokoj Vám

Dále bude držena minuta ticha, případně prosloven krátký proslov (celá akce by neměla být příliš teatrální, neměla by mít ani demonstrativní charakter, aby neztratila důstojnost). Přečteny budou výtahy z úvah zabývajících se problémem bezdomovectví a přístupem majoritní společnosti k němu. Tento text bude na akci distribuován.

Načasování akce:

7. 4. 2012, 13:00

0
Vytisknout
6355

Diskuse

Obsah vydání | 3. 4. 2012