Jak to je s odměnami advokátů

12. 4. 2012 / Aleš Uhlíř

čas čtení 1 minuta

Jako advokát, který se na stránkách Britských listů kriticky vyjádřil k pochybnému byznysu z vymáhání bagatelních pohledávek, k exekucím aj., musím reagovat na text utajeného autora (známého jen redakci) Vítězství advokátské lobby.

Je pravda, že spolu s výrazným snížením sazeb odměn v tzv. bagatelních věcech novelizací vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. došlo k navýšení sazeb odměn v celé řadě dalších věcí. Pokud v tom ale autor vidí nějaké vítězství advokátní loby, je to přehnané tvrzení.

Advokátům se spíše odměny snižují, než zvyšují a v článku uváděná zvýšení sazby odměn jsou za léta něčím výjimečným. Tak kupříkladu odměny advokátů, ustanovených jako obhájci v trestních řízeních a stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 (advokátní tarif) byly po 1. 10. 1997 sníženy o 10%. Tehdy se to odůvodňovalo povodněmi. Nicméně v následujících letech již toto snížení zůstalo a další novela advokátního tarifu snížila v roce 2011 tyto již jednou snížené odměny advokátů o dalších 20%, takže oproti sazbám uvedeným ve vyhlášce ministerstva se advokátům -- obhájcům ustanoveným v trestním řízení krátí odměny o 30%. Stejně tak se krátí odměny advokátům -- ustanoveným zástupcům v občanském soudním řízení aj.

Ministr spravedlnosti počátkem roku 2011 avizoval toto krácení jako přechodné opatření do konce roku 2011, nakonec se ale z "přechodného" krácení stala věc trvalá bez časového omezení. Vliv "advokátní lobby" bych tudíž nepřeceňoval.

0
Vytisknout
9087

Diskuse

Obsah vydání | 16. 4. 2012