Vláda "zapomněla" škrtnout stropy na odvody na důchodové pojištění

12. 4. 2012 / Miroslav Opálka

čas čtení 4 minuty

Vláda ČR urychleně rozšířila ve středu svůj program jednání o vládní novelu zákona č. 55/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve které Parlamentu ČR předkládá návrh na změnu valorizačního vzorce u vyplácených důchodů. Svou většinou ve sněmovně zákon jistě prosadí, a tak dojde ke snížení reálné výše důchodů. Zdá se, že členové vlády, hledaje různé úspory a zdroje ke snižování tempa zadlužování veřejných rozpočtů, „zapomněli“ na zrušení stropů na odvody na důchodová pojištění.

V případě všeobecného zdravotního pojištění členové vlády odhodlání zrušit stropy avizovali předem.

Státní důchodové pojištění bylo sice koncipováno jako solidární kolektivní zabezpečení a všichni poplatníci pojistného měli původně stanoven vyměřovací základ dle stejných pravidel, avšak tento princip je narušen rokem 2008, odkdy byla nejen snížena míra solidarity, ale též příjmy do státního rozpočtu. Výpočty se různí v údaji, o kolik korun takto státní rozpočet ročně přichází. MPSV odhadovalo v r. 2008 snížení výběrů o 5 mld. Kč, odbory o 18 mld. Kč.

Problém je v tom, že není veřejně přístupná statistika mezd, platů a odměn v členění nad 100 tisíc Kč měsíčně. Tato úleva se týká cca 40 či 60 tisíc občanů, kteří si však díky zavedení jednotné daně, která je pro ně vlastně regresivní, a také díky zavedení stropů na odvody pojistného výrazně zvýšili své příjmy převodem různých jiných plnění do zdanitelných příjmů fyzických osob. Nejedná se pouze o vrcholový management v podnikatelském odvětví, ale také o vysoké státní úředníky, kteří připravují zákony a které nehorázně odměňují ze státních peněz jejich nadřízení - členové vlády. Státní rozpočet tak ročně ztrácí nejméně 8, ale možná i 18 mld. Kč.

A aby byla zachována tato privilegia vyvoleným, musí se ušetřit na miliónech důchodců, neboť důchodový účet je díky půl milionům předčasných důchodců (dopad neschopnosti vlády řešit nezaměstnanost jinak než na úkor důchodového pojištění) v deficitu. A tak důchodcům nebude příští rok zdaleka zohledněna letošní vysoká inflace a středněpříjmoví novodůchodci nedostanou slibovanou kompenzaci za snížení výpočtu jejích důchodů, které jim připravila tato vláda při vypořádání se s nálezem Ústavního soudu ČR.

Nejhůře na tom budou starodůchodci, zejména osamělé ženy a zdravotně postižení. Ti aby už pomalu hledali dopravní spojení na nejbližší kontaktní místo Úřadu práce ČR, kde by měli žádat o pomoc v hmotné nouzi. A jak bude schopna řada důchodců splácet dynamicky rostoucí náklady na bydlení, když se i zde podpora státu redukuje, je snad ve hvězdách. Pak si už mohou hodit korunou, zda případný zbytek peněz dají za potraviny či za léky. K ošacení jim asi zbude šatník Charity.

No, nedobře vede tento stát Nečasova vláda. Technokraticky činí účetní škrty místo toho, aby hledala zdroje v podpoře hospodářského rozvoje země, v sociálně spravedlivějším přerozdělování nově vytvořených hodnot, a ve zvyšování kupní síly všeho obyvatelstva. Chvála snad přichází jen z kruhů finančního kapitálu a vysokopříjmových voličů.

Občané, dejme Vládě ČR a celé pravicové koalici nahlas najevo, že s jejich politikou nesouhlasíme, že požadujeme jejich odchod. Jedna z příležitostí bude i v sobotu 21. dubna od 13 hodin na Václavském náměstí v Praze.

Autor je poslancem PS PČR a místopředsedou stínové vlády KSČM pro sociální strategii

0
Vytisknout
6298

Diskuse

Obsah vydání | 16. 4. 2012