Iniciativa ProAlt vydala kritického průvodce reformami "Proti vládě škrtů"

16. 4. 2012

čas čtení 2 minuty
Tisková zpráva iniciativy ProAlt

Iniciativa ProAlt připravila a vydala publikaci "Proti vládě škrtů: Kritický průvodce reformami". Informuje v ní veřejnost o hlavních rysech "reforem" v oblasti sociální, důchodové, zdravotní, vysokoškolské a daňové politiky. Kritice podrobujeme jak celkové neoliberální východisko současných reforem, tak jejich nejhorší rysy v případě konkrétních oblastí veřejných a sociálních politik.

V závěru formulujeme pět bodů shrnujících to, co chceme namísto škodlivých a nekompetentních vládních reforem: zákon o obecném referendu a možnost odvolatelnosti volených zástupců; povinnost doložení původu u velkých majetků; větší průhlednost a kontrolovatelnost hospodaření ve státních podnicích (například Lesy ČR); zavedení účinného zákona o státní službě, zrušení anonymních akcií a další protikorupční opatření; zákonná omezení nadměrné moci exekutorů; aktivní sociální politiku předcházející nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení; podporu alternativním modelům pod­nikání, jako je participativní ekonomika; obecně ochranu veřejných statků v oblastech jako zdravotnictví, školství, sociální péče a kultura. Vyzýváme ke kolektivnímu jednání a solidaritě a důsledné dělbě moci a bohatství ve společnosti.

"Potřebujeme myslet a jednat opravdu ekonom­icky. Počítat s tím, že ne všechno lze spočítat. Peníze jsou jen jedním ze zdrojů, které společnost má. Jejich ochrana ve jménu `rozpočtové odpovědnosti` nesmí vést k ničení jiných, vzácnějších zdrojů. Největším bohatstvím státu je dobré soužití občanů schopných maximálně rozvíjet svůj různorodý potenciál," říká Martin Škabraha, autor publikace.

Příručka je dostupná na adrese http://www.proalt.cz/?p=3365 a v tištěné podobě bude dostupná v Týdnu protestů od 16. dubna na stáncích ProAlt na různých místech ČR. Text nebo jeho části lze bez omezení používat pro nekomerční účely.

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou prosazovaných neoliberálních reforem a na podporu alternativ, která působí od léta 2010. Odmítáme nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb a odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit.

0
Vytisknout
5254

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2012