Odpověď kamarádovi

16. 4. 2012 / Jitka Švecová

čas čtení 2 minuty

Rozesílám pozvánky na demonstrace a setkávám se vstřícnými,ale i s nedůvěřivými reakcemi. Lidé souhlasí s tím, že je politika špinavá, ale není jim jasná alternativa.

Jeden přítel mi píše: ,,Proč se lidé, kteří dnes chtějí odstranit ty zmetky, kteří rozprodali naši zem, neozvali dřív. Když už státu nic nepatří, tak nemůže hospodařit a získat peníze jinak než od lidí. Pořád slyším, že je potřeba něco dělat, ale ještě jsem neslyšel návrh, který by něco řešil, kromě toho, že tam nahoře začne krást a dělat zmatek další skupina."

Odpověděla jsem, že lidé jsou zatíženi svými problémy.V dnešní době je život velký boj.V podnikání, v zaměstnání, v soukromí. Občané se bojí především o svoji budoucnost. Velká část je spjata přímo nebo nepřímo s korupčním prostředím, nebo je do něho ne vlastní vinou vtažena. Někteří jsou sobečtí a snaží se pro sebe urvat, co mohou.

Nezapomínejme také, že žijeme v konzumní společnosti. Odevšad na nás útočí reklamy na super jídlo, alkohol, kosmetiku, toaletní papír. Média nás krmí lacinými americkými braky mnohdy plnými násilí. Lidé jdou slepě, jako ovce ve stádě, za vidinou akčních cen a slev v supermarketech.

Přeposlala jsem mu email, kde snad najde na svoje otázky odpověď. Zejména jsem doporučila navštívit přednášku, která bude obsahovat tyto body:

1) Přímá a ekonomická demokracie, posílení vlivu občanů a občanských iniciativ

2) Sdílení informací

3) Participativní rozpočet

4) Ekonomika zcela jinak

5) Vznik decentralizovaných, otevřených a dynamických struktur, jenž převezmou žádoucí (např. sociální, obchodní a obranné) role dosud centralizovaných byrokratických institucí. Likvidace vlivu uvedených centralizovaných struktur až na míru lidskému vývoji prospěšnou a smysluplnou.

Já na přednášku určitě půjdu, jsem moc zvědavá. Samozřejmě jsem realistická a počítám s možností, že ani nová vláde nebude ideální.Občané však musí vylézt ze svých ulit a konečně začít vystrkovat růžky. Zajímat se o politické dění. Mít stálý přístup k objektivním a pravdivým informacím, Otevřít oči, hlavu i srdce. Politici a pracovníci v řídících funkcích musí vědět, že svými voliči nebo zaměstnanci nemohou jen tak lehce manipulovat.

0
Vytisknout
8130

Diskuse

Obsah vydání | 18. 4. 2012