ANALÝZA

Snížení valorizací důchodů nebude jen přechodným opatřením

16. 4. 2012 / Miroslav Opálka

čas čtení 5 minut

Vláda urychleně předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o důchodovém pojištění (tisk č. 659), ve které navrhuje snížení valorizací důchodů. Tento návrh odhaluje její předchozí manipulace či lži. Vždy totiž bylo řečeno, že důchodová reforma se nedotkne stávajících důchodců a osob v předdůchodovém věku. Také bylo tvrzeno, že vláda zvyšuje DPH, aby mohla dofinancovat chybějící peníze na důchodovém účtu a nemusela důchody snižovat. Rovněž při snižování vyměřovacího základu pro výpočet nových důchodů bylo konstatováno, že se takto vzniklá ztráta dorovná valorizací. Všechna tato tvrzení vlády lze doložit. A všechna tato tvrzení vlády nejsou pravdivá.

Představitelé koalice se nyní vymlouvají na „novou“ ekonomickou situaci a argumentují, že valorizace každoročně výrazně navyšují výdaje státu na důchody. Udržení reálné hodnoty důchodů, jakož i poměru relace důchodu ke mzdě, vláda odmítá vyřešit prostřednictvím nově vytvářených zdrojů. Naopak přichází s návrhem na přechodnou dobu (léta 2013 až 2015) snížit výši valorizace důchodů. A to o 2/3 inflace dle obecného spotřebního koše zboží a služeb. Stanovené parametry jsou takto tvrdší, neboť spotřební koš důchodců má jinou skladbu, která se v úvahu nebere.

Důvodová zpráva MPSV odhaluje skrytě či otevřeně některé podrobnosti. Podle diskutabilních prognóz a průměrných výpočtů dojde za tři roky kumulovaně ke snížení reálné výše důchodů cca o 13,1 procentních bodů, stát uspoří na důchodcích - výdajích za tyto tři roky 47,8 mld. Kč a sníží se relace důchodu ke hrubé mzdě ze 41,5 procent na 38,4 procent, tedy celkový pokles o 3,1 procentní body.

Průměrný starobní sólo důchod se má jen podle prognózovaného výpočtu MPSV (odhaduji, že skutečnost bude horší) snížit oproti dosud platné legislativě měsíčně v roce 2013 o 272 Kč (celkem o 3 264 Kč za první rok), v roce 2014 měsíčně o 188 Kč (celkem o 2 256 + 3 264 = 5 520 za druhý rok) a v roce 2015 měsíčně o 166 Kč (celkem o 1 992 + 2 256 + 3 264 = 7 512 za třetí rok). Výsledkem bude po třech letech celkové měsíční snížení tohoto důchodu o 626 Kč. Ale kumulovaně ztratí tento důchodce za sledované období odhadem celkem 16 296 Kč, což ovlivní jeho kupní sílu a spotřebu, a to se nakonec celostátně promítne do výroby a prodeje zboží a služeb.

Dopady vládního návrhu nejsou zdaleka přechodné! Jelikož návrh zákona nedorovnává v r. 2016 ušlé předchozí valorizace, proto navržené tříleté snižování procentní výměry vyplácených důchodů - základu pro valorizace v následujících letech - sníží nominálně a reálně důchody natrvalo! Dle předběžných odhadů ministerstva se jedná o 626 Kč měsíčně, což je o 7 512 Kč každoročně! Bude se totiž valorizovat už jen onen po tři roky snižovaný základ. A to v kontrastu s dopady připravované progrese v daních z příjmů fyzických osob, která má na druhé straně postihnout vícepříjmové skupiny rovněž na tři roky a přinést státnímu rozpočtu více peněz. Ale mzdy, platy či odměny se této příjmové skupině snižovat nebudou, ba většinou dále porostou. Proto od r. 2016 již žádnou újmu nepocítí.

Účinnost tohoto návrhu zákona, který je kritizován širokou veřejností, má nastat nejpozději v září 2012 tak, aby vláda stihla omezit valorizaci již od příštího roku. Proto tento spěch. Avšak „díky“ deklarovaným úsporám řada nových důchodců nedobrovolně rozšíří počty občanů ČR, kteří jsou v pásmu ohrožení chudobou. Nejtvrději totiž vládní návrhy pocítí senioři s nízkými důchody, kteří budou žádat stát o podporu v hmotné nouzi. Proti této skutečnosti však vládní představitelé cynicky argumentují, že ČR je v hodnocení oblasti chudoby stále výrazně pod průměrem EU. Máme tedy co dohánět.

Také je třeba znovu a znovu zdůrazňovat, že středněpříjmovým novodůchodcům se nově navíc snižují důchody v důsledku způsobu vypořádání se vládní koalice s nálezem Ústavního soudu ČR pomocí postupné redukce výpočtových základů. Také že propad na důchodovém účtu způsobuje 500 tisíc předčasných důchodců, kteří nebyli schopni nalézt práci a že chybí peníze od několika desítek tisíc těch, kteří využívají stropy na odvody do důchodového pojištěni.

Autor je poslanec a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii

Sněmovní tisk 659/0, Novela zákona o důchodovém pojištění ZDE

0
Vytisknout
8031

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2012