Iniciativa Za svobodné vysoké školy odmítá zavedení zápisného a do Týdne protestů jde s bohatým programem

16. 4. 2012

čas čtení 3 minuty

Iniciativa Za svobodné vysoké školy (IZSVŠ) představila program pro Týden protestů a ostře odmítla připravovaný návrh zavedení zápisného.

Během protestního týdne se v Praze mimo jiné uskuteční debata o spolupráci studentů a odborů (pondělí 16. 4.). V Olomouci vystoupí prorektor UK Stanislav Štech s přednáškou Homo academicus a jeho labutí píseň (úterý 17. 4.). V Liberci se mohou zájemci zúčastnit debaty s názvem Ekonomická krize a boj proti neoliberalismu ve světě (pondělí 16. 4.). (Celý program IZSVŠ je na konci TZ.)

"Kompletní program jsme spolu s požadavky iniciativy Za svobodné vysoké školy a dalšími informacemi otiskli v novinách Neklid 2, které jsme u příležitosti Týdne protestů vydali spolu se školskými odbory ČMOS. Navazujeme tak na noviny Neklid ze studentského Týdne neklidu," uvedla Martina Poliaková (FF UK) zástupkyně IZSVŠ. (Náhled novin v příloze ZDE.)

Lukáš Matoška (FF UK), zástupce IZSVŠ a spoluautor programu, uvedl: "Vysokoškolské prostředí je charakteristické tím, že se v něm vedou kvalitní a odborné debaty. Proto našim příspěvkem k týdnu protestů jsou především přednášky a panelové diskuse. Chceme se upřímně bavit o stavu a budoucnosti naší společnosti, včetně perspektivy vzdělávacího systému. Dorovnáváme tak deficit vzniklý neschopností vlády vést kvalitní a erudovaný dialog se společností. "

Iniciativa Za svobodné vysoké školy se připojila k platformě STOP VLÁDĚ, která sdružuje odborové svazy, občanské iniciativy a sdružení. Rozhodla se připojit k širokému protestu proti současné politice Vlády ČR, která ohrožuje fungování klíčových systémových sektorů ve společnosti -- mimo jiné vysokého školství, kde je v současnosti aktuální nepřijatelný návrh kabinetu na zavedení tzv. zápisného.

K záměru kabinetu zavést zápisné se vyjádřil zástupce IZSVŠ Michal Uhl (FSV UK): "Ohlášené zápisné hraničí s výsměchem. Jedná se o přejmenované školné. Není možné si myslet, že veřejnost nechá takto laciným trikem zmást. Zápisné či školné povede k ohrožení dostupnosti vzdělání pro ekonomicky slabší vrstvy obyvatel. Avizovaný přílepek, který má změnit vysokoškolský zákon je trojským koněm, který v budoucnu může napáchat mnoho škody. Ve všech zemích, kde bylo zásadním způsobem zpoplatněno studium, se zprvu výše školného či zápisného pohybovala v symbolických částkách, které pak byly následně výrazně navyšovány. Odmítáme jakékoliv zpoplatnění vysokoškolského studia, odmítáme jakoukoliv ekonomizaci tohoto společenského statku. Vzdělání není byznys. Věříme, že nový ministr či ministryně od tohoto zbrklého a nerozumného kroku okamžitě ustoupí."

Studentky a studenti se v návaznosti na nekoncepční a asociální politické kroky vlády rozhodli natočit krátký videoklip mapující společenské nálady napříč profesemi i sociálními vrstvami. "Je to mozaika, jejíž síla je v rozmanitosti vystupujících. Ukazuje, že nespokojenost s politikou vlády se neobjevuje pouze ve studentských kruzích, ale zasahuje většinu z nás. Chceme, aby si lidé pomocí tohoto videa uvědomili, že problém je systémový a že v obtížné situaci nejsou sami. Je to pochopitelně i impulz a apel k větší solidaritě," uvedl člen iniciativy ZSVŠ Dominik Forman (PedF UK).

Video k dispozici ZDE.

0
Vytisknout
3237

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2012