Souhlas rodičů s očkováním

16. 4. 2012 / Wenzel Lischka

čas čtení 5 minut

Souhlas rodičů s očkováním je sice významným posunem ke zlepšení zdravotní situace naší občanské společnosti, ale v žádném případě není stavem ideálním, kdy souhlas k očkování dává sám očkovaný člověk.

Osobně jsem byl v životě očkován mnohokrát a to většinou proti své vůli - zejména v dětství. Proto jsem pořád nemocný. Nejlepší je zásadně očkovat mladé, zdravé a nevinné lidi, aby přežili ve zkažené společnosti přestárlých, vyžilých, nemocných a provinilých občanů.

Je zajímavé, že za reálného socializmu nikdo vůbec nevyžadoval souhlas obou mých rodičů s mým očkováním proti kapitalizmu, imperializmu a jiným chorobám. Dnes ovšem zase není vyžadován vůbec žádný souhlas obou rodičů (v určitých případech i tří) s očkováním dětí například proti socializmu, zdrženlivosti, skromnosti, ohleduplnosti a jiným ekonomicky nežádoucím vlastnostem.

Seznam očkování, která se dnes masově provádějí bez jakéhokoliv souhlasu rodičů i očkovaných dětí, by byl velmi a velmi dlouhý. Máme přece svobodu a demokracii -- a to reálnou a pochopitelně pod diktaturou buržoazie, neboť my obyčejní občané nejsme dosud tak uvědomělí a očkováním odolní, abychom kapitalizmus přijímali s nelíčeným nadšením.

Trpíme stále přes dvacet let přežitky socializmu, jako jsme předtím zarputile trpěli čtyřicet let přežitky kapitalizmu. Než začne nové přeočkování působit, nějakou chvíli to trvá. Optimální inkubace je čtyřicet let (dvě generace).

Zatím se pořád s jásotem nevrháme do dalších a dalších půjček, dluhů a exekucí. Pořád jsou v bankách a slamnících zbytky drobných občanských úspor. Dosud nevítáme s otevřenou náručí zloděje, kteří nás již tolikrát okradli. Neveselíme se, že nás bohatí zbavují fiktivního pocitu soukromého i kolektivního vlastnictví. Pro naši i jejich bezpečnost nám pořád musí píchat jednu vakcínu za druhou.

Díky očkování nemají dnes nevinná dítka vůbec žádnou šanci na to, aby si sama vytvořila imunitu proti všem ideologickým nemocem. Musí za ně proto rozhodovat samí odborníci. Stejně tak, jako se vždy o převážné většině občanů rozhoduje způsobem bez nás o nás v nějakém Mnichově. Nejsme totiž dosud natolik způsobilí, abychom mohli sami posoudit, co je pro nás to nejlepší. Nemáme bohužel díky neustálému očkování a přeočkovávání již vůbec žádnou imunitu.

Péče zdravotníků o naše zdraví je neskonalá. Nikdo si již v tomto státě nemyslí, že ve zdravotnictví jde někomu o zdraví občanů a nikoliv jen o jejich peníze? Zdravý a mrtvý občan je nepřítelem ekonomiky, kapitalizmu, svobody a demokracie.

Vezměme například televizní očkování dětí proti nemravnosti a zločinu. Souhlas rodičů je zde zcela bezcenným, zvláště když nejsou zrovna doma, nebo když právě nesledují, co to jejich potomek vlastně hraje za hry v počítači, nebo co to vůbec tak zpocený vyhledává na Internetu. Očkování dětí proti nemravnosti a zločinu je navíc zcela neúčinné a směšné, jestliže existuje presumpce neviny.

Presumpce neviny ideálním způsobem zajišťuje stálý předstih zločinu před spravedlností. Díky tomu nelze zločin ze společnosti nikdy vykořenit a ekonomika může skvěle fungovat. Pokud bychom chtěli děti skutečně proti zločinu očkovat, museli bychom je jako nevinné preventivně mlátit (očkovat) dávno předtím, než začnou zlobit. To proto, aby věděly, co je čeká, když by je náhodou napadlo zlobit.

Z ekonomických a jiných důvodů je tělesné trestání dětí trestné. Domácí násilí dětí na rodičích je však povolené a žádoucí. Je to totiž také určitý způsob očkování. Očkování nám byl čert dlužen.

Očkování konzumem zase ideálně zajišťuje imunitní reakci proti svobodě. Občané, kteří jsou plošně očkovaní konzumem, se potom automaticky a bez souhlasu svých rodičů rozčilují nad malými krmnými dávkami, ale zahnojený a plesnivý kurník, ve kterém se tísní s opruzenými a odřenými krky, jim však vůbec nevadí. Pořád pokorně snášejí vajíčka o sto šest.

Dalším velice významným očkováním, které je v masovém měřítku plošně prováděno, je vytváření imunitní reakce proti poctivé práci. Je rovněž prováděno bez souhlasu rodičů i pracovníků. Dnes již nikdo z občanů, zejména těch nezletilých, nijak nepochybuje o tom, že pomocí poctivé práce si nelze vydělat dostatek peněz k normálnímu řádnému životu.

Nebudeme unavovat unavené čtenáře dalším výčtem očkování, které museli podstoupit bez svého souhlasu i bez souhlasu svých naočkovaných rodičů. Kdo má zájem o své zdraví, bude si zjišťovat svá očkování zkoumáním svých imunitních a alergických reakcí sám. Pouze pozor: Až se z nich bude uzdravovat, měl by si dát sakra pozor na to, aby se neprozradil a nedal zlepšení zdravotního stavu na sobě znát. Jak bylo výše uvedeno, stav zdraví je ekonomicky zcela nežádoucím. Pokud se jej občan dobrovolně nevzdá pomocí dobrovolného očkování, předurčuje jej k druhému ekonomicky nežádoucímu stavu, kterým je klinická smrt.

0
Vytisknout
6837

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2012