Právě vychází první rádce FSC přírodě blízkého hospodaření pro vlastníky a správce lesů

27. 4. 2012

Tisková zpráva FSC ČR

První český manuál, jak hospodařit v lese přírodě blízkým způsobem a dle pravidel FSC (Forest Stewardship Council), právě vydalo občanské sdružení FSC ČR. Rádce obsahuje teoretické informace a praktické příklady, stejně jako modelovou ekonomickou studii srovnání "klasického" holosečného hospodaření a hospodaření dle zásad Českého standardu FSC.

"Jelikož lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety a problémy ochrany lesních ekosystémů se nevyhýbají ani České republice, je takový manuál více než potřebný, uvádí důvody pro vypracování manuálu Tomáš Duda, ředitel FSC ČR a jeden z autorů textu. Na mnoha místech naší země totiž určují krajinný ráz uměle vysazené a tím pádem nestabilní, převážně smrkové a borové monokultury. S tím souvisí i jejich snížená biologická rozmanitost a malá stabilita. Důsledkem pěstování přírodě vzdálených lesů a používání holých sečí tak jsou např. časté kalamity (větrné, kůrovcové apod.). Přírodě blízké lesní hospodaření dle zásad FSC, které manuál popisuje, naopak umožňuje šetrně využívat les jako zdroj dřevní suroviny a zároveň zlepšovat mimoprodukční funkce lesa. Podporuje biologickou rozmanitost lesa, jeho ochranu, udržitelnost a spojuje environmentální, sociální, ekonomické aspekty lesního hospodaření.

Mezi lesníky a vlastníky lesů bývá také často diskutována otázka ekonomické výhodnosti tohoto přírodě blízkého lesního hospodaření. Proto byla do manuálu ve spolupráci s Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) zařazena také případová studie, která srovnává klasické (holosečné) a přírodě blízké lesní hospodaření. "Chtěli jsme ukázat, že FSC hospodaření nemusí být pro lesníky a vlastníky lesů v dlouhodobé perspektivě ničím nevýhodným. Ba naopak. Navíc je klíčovým prvkem, který by mohl zlepšit zdravotní stav českých lesů," dodává Tomáš Duda. Zatím v České republice hospodaří podle pravidel mezinárodní lesní certifikace FSC pouze 4 lesní majetky na pouhých 2 % českých lesů. To je jedna z nejnižších rozloh v Evropě.

Manuál je dostupný v elektronické formě na stránkách sdružení FSC ČR (www.czechfsc.cz), případně je zájemcům zasílán za cenu poštovného. Jeho vydání finančně podpořil Státní fond životního popředí (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Základní ideou FSC (Forest Stewardship Council) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Tento mezinárodní certifikační systém lesů a zpracovatelských firem vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, odborů a sdružení domorodých obyvatel, odborů. FSC má tak podporu největších ekologických organizací, jako Světový fond na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v Česku Hnutí DUHA) nebo Greenpeace, velkých obchodních řetězců jako Hornbach, Ikea nebo Jysk, které FSC výrobky nabízejí. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. FSC ČR, o. s. (www.czechfsc.cz) od roku 2002 pracuje na prosazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském průmyslu a mezi laickou i odbornou veřejností.

0
Vytisknout
2920

Diskuse

Obsah vydání | 27. 4. 2012