POZVÁNKA:

22. Letní filosofická škola

15. 6. 2012

Letní filosofická škola, jež se tento rok poprvé koná v Dubu nad Moravou, je přímým pokračováním Letních filosofických škol na Sázavě, konaných nadací Prokopios-Světový Étos v letech 1991 -- 2011.

Program

1. července, 14 -- 18 hod
Pavel Floss: Úvodní slovo
Karel Floss: Filosofická teologie Richarda Swinburnea -- netušené možnosti dialogu mezi teologií a filosofií
Richard Blum: Why did God rest at Seventh Day?
Boris Cvek: Originalita a novost jako změna světa: proč jsme odsouzeni k pokroku?
18:00: Jiří Michalík: několik slov k organizačnímu zajištění LFŠ
20:00: varhanní koncert

2. července, 10:00 -- 12:00
Seminář Karla Flosse k problematice Swniburneovy filosofické teologie a smyslu jeho díla v současném filosoficko-teologickém diskurzu. Zájemcům se doporučuje, aby se na seminář připravili četbou Swinburneovy knihy Bůh jako vysvětlení s předmluvou Stanislava Sousedíka.

2..července, 13 -- 18 hod
Bohuslav Rudolf: Nepředpojatost v zenu a moderní fyzice
Matyáš Müler: Technošamanismus: očarování technologie.
Anna Vaněčková -- Pocity viny.
Petr Rohel - Od tao k ontologii 21. století

3. července, 13 -- 18 hod
Stanislav Komárek: Všeobecná náboženská vyhladovělost aneb Adhán z ochozu Svatovítské mešity?
Petr Překryl: Sekularizace
Mikuláš Tichý: Schizofrenie jako přechodový rituál.
Jiří Motl: Nietzsche a buddhismus.

4. července, 13 -- 18 hod
Lenka Krejčová: Mučednictví v islámu.
Petr Klásek: Křesťanství a zen
Ruth Weinigerová: Proměny vnímání kříže.

5. července, 13 -- 17:30
Vojtěch Kovář: Bytí jako nový počátek geometrie
Pavel Coupek: Neformální úvod do teorie množin
Filip Jaroš: Možnosti a limity nematematické vědy o živém.

6. července, 13 -- 17:30
Karel Lenhart: Některé principy moderní biologie
Jan Makovský: Pohyb a kontinuum
Filip Grygar: Bohrova idea komplementarity jako epistemologický rámec pro 21. století

7. července, 13 -- 17:30
Daniel Zeman: Střední horizonty
Michal Andrle: (Whiteheadova) metafyzika nového
Tomáš Daněk: Meditace Hannah Arendtové nad povahou přírodovědných poznatků
Po každé přednášce se bude konat nejméně dvaceti minutová diskuze, další přednáška začíná po pěti minutové přestávce.

8. července, 13 -- 18:30
Jan Štěpán - Logika vs. filozofie - moje konfese
Petr Dvořák - Logika a filozofická teologie
Karel Šebela - Kant vs. základy moderní logiky
Marie Větrovcová - Poincarého kritika formální logiky

9.7.
Evžen Stehura - Kontinuita a pokrok. Vznik ideje pokroku
J. Herůfek - Křesťanská kabala u G. Pica della Mirandola, J. Reuchlina a F. Zorziho
Jiří Michalík - Filosofický mýtus o Demorgonovi
Eva Šnevajsová - Nové založení etiky ctností u E. Anscombe

Po přednáškách bude následovat nejméně dvaceti minutová diskuze, další přednáška začne po pěti minutové přestávce.

Ve dnech 7. a 8. července se bude od 10:00 do 12:00 konat četba latinských dopisů Abelarda a Heloisy.

Účastníci Letní filosofické školy budou zdarma ubytování v budově fary (spacáky podmínkou) nebo mohou nocovat ve stanech na farské zahradě. Stravování je možné na základě předběžné objednávky buď na faře, nebo v místních restauračních zařízeních.

2. -- 6. července je možno v dopoledních hodinách podniknout výlety po okolí Dubu nad Moravou, například navštívit renesanční zámek v Tovačově a rybníky a hráze v okolí města s možností koupání, anebo známé lázně ve Skalce s možností vanových koupelí a masáží. Z několika léčivých pramenů zde lze léčit řadu závažných civilizačních chorob.

Program může být doplněn a rozšířen. Účastníci o tom budou včas zpraveni.

0
Vytisknout
4749

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2012