KSČM: "Boj pokračuje -- nekomunistická linie potvrzena a upevněna", prohra stalinistů také

19. 6. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 4 minuty

Skončil sjezd "radikálně levicové" strany - KSČM. Druhé nejsilnější strany českého politického spektra, máme-li věřit průzkumům veřejného mínění. Většina novinářů z něj odvysílala "deníkářské" reportáže o ničem, analytičtější pohled nenabídl nikdo. Předsedou se stal (opět) Vojtěch Filip, jeho protikandidát Grospič prohrál na celé čáře. Analýzu sjezdu žurnalisticky poctivým způsobem nenabídly ani už impotentní Haló noviny. Analýzu prohry "ještěřího křídla", personifikovaného Grospičem a Semelovou, ovšem nabídl tábor "ještěrů" sám: v časopise Dialog, který na novinových stáncích nenajdete.

Pozn. na okraj: Fízly z BIS a komunistobijského senátora Štětinu upozorňuji, že redakce Dialogu je naprosto nezávislá na KSČM. Jak personálně, tak organizačně, tak ekonomicky. To jen aby bylo jasno.

Ale nechme hovořit "ještěry" samotné. Stojí to zato:

"Boj pokračuje -- nekomunistická linie potvrzena a upevněna"

To, že VIII. sjezd KSČM v Liberci potvrdil nekomunistickou identitu strany a tím její nekomunistickou politickou linii, je již na "první pohled" zcela zřetelné právě personálním složením sjezdem zvoleného nejvyššího vedení. Do čela strany byl pro další čtyřleté období opět zvolen V. Filip. Plní jedno zcela zásadní, dá se říci životní poslání: dokončit tzv. "modernizaci" KSČM -- ztrátu všech atributů, které zní činí stranu komunistickou, politický předvoj pracujících.

I proto bylo třeba docílit návratu jednoho z nejvýznamnějších garantů naplnění toho Filipova úkolu, J. Dolejše, zpět do nejvyššího vedení strany. Na post místopředsedy KSČM pro odborné zázemí, který musel v září 2009 opustit (tak jako další tehdejší místopředseda Č. Milota). Dolejšova rezignace byla pro V. Filipa velkou ztrátou, neboť to byl a je on, kdo koncepčně, nejen v teoretické rovině reprezentoval a reprezentuje nesmlouvavého stoupence zakládajících dokumentů KSČM (ustavujícího a I. olomouckého sjezdu), v nichž se tato strana přihlásila ke konceptu antikomunistické Socialistické internacionály, "demokratickému socialismu".

Byl to a je on, kdo stojí také, spolu s Z. Hábou, J. Hellerem, M. Ransdorfem a dalšími, za sjezdem potvrzeným (vzatým na vědomí), nemarxistickým dokumentem "Socialismus v21. století". Návrat J. Dolejše do funkce místopředsedy se tedy podařil. Navíc tak, že váha jeho mandátu byla posílena tím, že jej nevolil ÚV KSČM, ale přímo sjezd.

V souvislosti se zvolením J. Dolejše (společně s M. Vostrou, kdy oba navíc ještě zastávají i poslanecký post) a to hned v prvém kole, kdy získal 248 hlasů (Stanislav Grospič jen 194) je třeba s politováním upozornit, že tato skutečnost vypovídá mnohé o ideově politické zralosti a orientaci většiny delegátů sjezdu.

Monopol většiny ve vedení strany okolo V. Filipa, byl přeci jen na sjezdu narušen. Byl "narušen" aktivním přístupem těch delegátů, kteří prezentovali principiální a kritické přístupy k projednávaným otázkám. K takovým vystoupením patřila především vystoupení M. Semelové, S. Grospiče, I. Hrůzy. Zvláště bychom rádi upozornili na příspěvek předsedy SMKČ L. Kollarčíka. Nosným byl jeho výrok, že v případě kdyby byl zvolen jako výkonný místopředseda ÚV KSČM, že by chtěl dosáhnout "posunu politiky KSČM od Bruselu a Strany evropské levice k Aténám a Komunistické straně Řecka." Zde je řečeno pro naše další směřování to nejpodstatnější, nejzákladnější:

je nezbytné nadále dělat vše pro převedení naši strany od již zajeté reformistické, ve vztahu ke kapitalismu státotvorné pozice, vidiny vládních křesel na pozici strany revoluční, marxistické, skutečně komunistické - protikapitalistické!

Zdroj: Dialog

Kollarčík zvolen nebyl. Nikam. Prohrál i jeho ideový mentor, Grospič. "Ještěři" prohráli fatálně . Odmítli je sami delegáti sjezdu. Ale nevzdají se. Nikdy. Boj pokračuje - přesto, že delegáti zvolili, pokud to tak lze říci, namísto "gottwaldovského" charakteru "šmeralovský" charakter strany. Ti kteří neví, co to je, mohou začít studovat historii dělnického hnutí. Je v čem se poučit. I na počátku 21. století.

0
Vytisknout
11001

Diskuse

Obsah vydání | 20. 6. 2012