Mají se ženy radovat, že pracují aspoň ve školství?

13. 8. 2012

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Národního kontaktního centra -- ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

13. 8. 2012, PRAHA -- Dne 9. 8. 2012 přinesla Mladá fronta Dnes článek redaktorky Lindy Kholové s názvem "Výzkum je příliš mužský, stěžují si vědkyně", který se týká kritického stanoviska Národního kontaktního centra -- ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., k nízkému zastoupení žen mezi experty připravujícími Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V článku je citován člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.: "Až bude mezi ženami více expertů na studium toho či onoho, budou mít větší vliv ženy.". Ženy se podle něj nyní mohou takto realizovat třeba ve školství. "Tam je jich víc, tak ať se z toho radují," říká Höschl.

Národní kontaktní centrum -- ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., (NKC - ženy a věda) se proto obrátilo na premiéra Petra Nečase, předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, s žádostí o vyjádření, zda tento názor reprezentuje názor premiéra a celé Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Dále se ptá, na základě jakých kritérií byli experti jmenováni, jaké požadavky museli splnit a které konkrétní požadavky přední české vědkyně nesplňují, čímž jsou diskvalifikovány z účasti na definování národních priorit orientovaného výzkumu. NKC - ženy a věda také opětovně apeluje na premiéra, aby při jmenování expertních, poradních a dalších orgánů v oblasti výzkumu a vývoje věnoval patřičnou pozornost rovnému zastoupení žen i genderovému mainstreamingu.

NKC -- ženy a věda se v této souvislosti obrátilo na hlavní politické strany, vybrané osobnosti českého veřejného života a vědecké komunity s žádostí o vyjádření názoru k opětovně nízkému zastoupení žen při tvorbě české politiky výzkumu, vývoje a inovací a rozhodování v této oblasti.

Své vyjádření mimo jiné poskytla např. ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., bioložka a držitelka ERG starting grantu doc. Jana Roithová, Ph.D., nebo ekonomka doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Stanoviska jednotlivých aktérů budou publikována na webových stránkách NKC -- ženy a věda www.zenyaveda.cz.

Výzkumy posledních let přesvědčivě ukazují, že pozornost věnovaná genderové dimenzi výzkumu a inovací přináší nejen lepší a kvalitnější vědu, ale také nové společenské i ekonomické příležitosti. Pokud České republice záleží na konkurenceschopnosti, genderová rovnost ve vědě je jednou z cest, jak ji budovat.

0
Vytisknout
6878

Diskuse

Obsah vydání | 15. 8. 2012