Hořký úděl britských Cermatů

14. 8. 2012

čas čtení 2 minuty

Ofqual, britský státní regulátor zkoušek GCSE a A-levels -- což jsou něco jako české plošné zkoušky v 9. třídě a maturita - rozvířil vody britské veřejnosti tím, že befelem nařídil hodnotitelům přitvrdit, píše Anthony Tun.

Výsledky zkoušek prý nesmí být lepší než minuloroční. Tímto se má předejít takzvané známkové inflaci, což je jev, který označuje soustavné meziroční zlepšování známek. Spolu s tím roste i možnost nařčení z přílišné snadnosti zkoušek, případně z větší tolerance hodnotitelů.

Oprávněná výhrada ovšem zní, že někteří studenti si vedou skutečně lépe a ono umělé přitvrzení jim znemožní dosáhnout zasloužený počet bodů. Hodnotitelé se dušují, že tyto případy rozeznají a spravedlivě ohodnotí. Studenti, rodiče i někteří učitelé soptí. Zní to povědomě?

Pro britské studenty to znamená pochybnou objektivitu hodnocení, což je vzhledem k horentním sumám (9000£ ročně) za vysokoškolské studium jen dalším nefér krokem, vedoucím k omezení přístupu lidí ke vzdělání. Británie se tímto neoficiálně vrací k takzvanému normativnímu referenčnímu hodnocení, dle kterého mohlo pouze 10% studentů získat jedničku, 15% trojku atd... Celkově bylo povoleno uspět 70 procentům studentů. Tento systém byl právem kritizován a posléze v roce 1983 zrušen ve prospěch hodnocení podle výkonu.

Jen pro zajímavost, v Británii existuje zhruba 5 organizací oprávněných vypracovávat, zadávat a hodnotit GCSE a A-levels testy. Tyto "exam boards" mají také pravomoc udělovat akademické kvalifikace. Je pozoruhodné, že tyto organizace jsou skoro bez výjimky NEZISKOVÉ.

Britské školství, které je prý v důsledku zběsilé snahy úředníků otestovat všechny ze všeho zaměřeno spíše na přenos objemu znalostí potřebných k úspěšnému absolvování zkoušek na úkor skutečného pochopení učiva, se ocitá pod vzrůstající palbou kritiky odborné i laické veřejnosti.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5123

Diskuse

Obsah vydání | 15. 8. 2012