Schwarzenberg nejen mluví nesmysly, ale hlavně si výrazně protiřečí (kulantně řečeno)

20. 8. 2012 / Jiří Baťa

Karel Schwarzenberg je zřejmě velmi u redaktorů(ek) Práva velmi populární (!), protože v tomto roce je to již jeho několikátý rozhovor. Ale k věci.

Po přečtení nadpisu článku (PRÁVO, sobota 18. srpna 2012) neodolám, abych si v první řadě nepřečetl mezititulky. Pozoruhodný je již první mezititulek: "Kdybych cítil, že prezidentskou kampaň ministerstvo nezvládne, učiním patřičné kroky!". O tom nelze pochybovat, ostatně stejně nelze pochybovat o všem, co dále v rozhovoru říká. Jen s tím rozdílem, že je otázka, zda se to shoduje nejen s posláním pana ministra, jeho odpovědnosti při výkonu funkce, ale hlavně otázka morální.

Pokud by pan Schwarzenberg cítil že to nezvládá, jistě má armádu lidí, kteří to za něj vyřeší, to za prvé. Kandiduje za TOP 09, nikoliv za sebe (i když někdy tvrdí opak) a jeho soukmenovci jej (chudáka) podpoří nejen finančně, ale i morálně, psychicky a pracovně. Za druhé, pokud bude nejhůře, jeho stranický kolega, resp. "druhý před prvním a všemi ostatními" Kalousek to zařídí!

Osobně nepochybuji o tom, že by pan Schwarzenberg "pocítil", že to nezvládá, ergo kladívko i kdyby tomu tak bylo, tak to v žádném případě nedá najevo. Toho přece bohdá nebude, aby se pan Schwarzenberg k něčemu podobnému ponížil. Je všeobecně známo, že současní politici ve vrcholných funkcích (ale nemusí tomu tak být vždy -- viz poslance) jsou výjimečně silní a odolní lidé, kteří jsou schopni sedět jednou prd... na několika židlích a tyto funkce brilantně zvládat. Nutno však dodat, že bohužel s katastrofálními výsledky.

Další v pořadí je perlička pana Schwarzenberga při hodnocení ministra Kalouska. Redaktor Jan Martinek totiž ministra oslovil s názorem, že někteří jeho (K.Sch.) kritici teď i jemu vyčítají, že Kalouska takříkajíc kryje. Schwarzenber na to odpověděl s jeho typickým šlechtickým klidem: "Samozřejmě, já ho považuji za velmi dobrého ministra financí (jak by ne, když mu např. odpustil několika milionovou pokutu za nepoctivý prodej ryb z jeho rybníků -- pozn. autora) a jednoho z nejinteligentnějších politiků v České republice! Společně jsme stranu TOP 09 vybudovali, žádné z těch podezření vůči jeho osobě nebylo ani v nejmenším prokázáno (čí asi zásluhou?). Samozřejmě že ho bráním. Byla by ostuda, kdybych to nedělal (že je to ostuda, že to dělá si však neuvědomuje -- pozn. autora), kdybych se přizpůsobil médiím a různým populistům, kteří teď volají po jeho odvolání (Schwarzenberg se velmi mýlí v čase, ti "populisti" z řad 90 % občanů po odvolání volají ne "teď", ale už dávno). To mě ani nenapadne!" (Za to jej napadají mnohem svéráznější nápady -- třeba kandidovat na prezidenta -- pozn. autora).

Na narážku redaktora na některé "excesy" M. Kalouska, má pan ministr rovněž svérázný názor: "To, že používá jadrné výrazy, s tím bych souhlasil (ale vyčítat mu to samozřejmě nebude -- pozn. autora). Některým útlocitným lidem to však může vadit, to připouštím!" (to si pište, pane Schwarzenbergu! -- pozn. autora). A je vymalováno. O nějaké morálce, etice, slušnosti, bontonu či společenské úrovni ani slovo. Konec konců, toto konstatování nikoho nepřekvapuje, protože amorálností, neetičností, arogancí, drzostí a absolutním opovrhováním občany- voliči, je typické pro koaliční vládu a jejich loajálních stranických přisluhovačů ve sněmovně.

Přeskočím řadu pasáží z rozhovoru redaktora Martinka s panem ministrem, abych se dostal k další perličce, kterou Schwarzenberg vypustil. Redaktor Martinek položil K. Schwarzenbergovi otázku, týkající se církevních restitucí: "Ve sněmovně se bude o církevních restitucích hlasovat definitivně v září. Měl by tento zákon projít ještě nějakou revizí, aby se odstranily všechny pochybnosti?"

Ministr na to (zřejmě s ledovým klidem) odpovídá: "Podle mého názoru bychom to měli už schválit (zřejmě se to podle něj táhne už příliš dlouho a výsledek je víc než nejistý- pozn. autora) a kdyby se v tom zákoně objevily nějaké problémy, vždycky se dá novelizovat, můžeme o tom ve Sněmovně mluvit (do nekonečna a bezvýsledně jako dosud, že pane ministře -- pozn. autora) a zjednat nápravu. Tak je to i u jiných zákonů!"

To je právě ten problém. Narychlo, takříkajíc horkou jehlou, nedomyšlené, nedotažené a mnohdy vyložené špatné zákony se dělají s cílem, aby to co nejrychleji prošlo a pak se novelizuje, doplňuje, vkládá, vsouvá a nevím co ještě, pokud se zákon úplně nezruší. To se stává málokdy a tak nám vládnou zákony na úrovni paskvilů, nebo zákony, které jdou proti občanům, za to ale výhodně na ruku jejich tvůrcům.

Zkrátím to, abych dlouho neprudil. Poslední, zaznamenání hodný bonmot z mezititulku od Schwarzenberga je tento: " Také bych lidem raději rozdával, než od nich bral. Ale situace je velmi složitá". O tom, jaký je Schwarzenberg "lidumil" se můžeme přesvědčit za období jeho působení ve vládě (vládách).

Pan ministr by samozřejmě "raději rozdával", pokud by to nebylo z jeho kapsy, což dokazuje jeho "velkorysost" při rozdávání odměn a prémií svým lidem na MZV (tuším, že to bylo kolen 12,5 mil. korun). Na druhé straně je známo a sám to o sobě prohlašuje, že "není" bohatý, zato je zdatný skrblík.

V jeho podnikání v rybářství se dopustil značného přestupku, za což mu byla MF udělena několikamilionová pokuta. "Nemajetný a chudý" Schwarzenberg somral u ministerstva financí tak dlouho, až mu Kalousek tuto pokutu prominul. Jak by ne, ruka ruku myje, proto je také (chápavý a zásadový) Kalousek nejinteligentnějším politikem v ČR.

A úplně poslední perličku ministra Schwarzenberga si dovolím uvést názor na dotaz redaktora: "Kdo tedy může za to, že ministerstvo (ZV) zbytečně utratilo šedesát milionů korun? Schwarzenberg to vidí následovně: " ... při dvou tisících zaměstnancích nemůžeme předpokládat, že bude všechno bez chyby. Je to nepříjemné, asi i zločinné, nicméně v tak velkém podniku se opravdu může stát, že někdo selže."

Z pohledu praktik současné vlády naprosto logické zdůvodnění. Jenže pan Schwarzenberg poněkud přehlíží fakt, že chyby možná dělá někdo z dvou tisíc zaměstnanců, ale na druhé straně jsou tam lidé, kteří jsou tam k tomu, aby věci posuzovali, rozhodovali a svými podpisy ztvrzovali a nesli za to příslušnou odpovědnost, za což jsou královsky odměňováni, viz odměny ministra v řádu milionů korun.

Ty jistě nedostalo všech dva tisíce zaměstnanců MZV, ale právě jenom ti, co by měli mít zodpovědnost, jak se se státním financemi hospodárně nakládá. Jenže stejně jako u ministra Vondry, kdy on Promopro nerealizoval, ale byli to "ti" druzí, stejně jako u Parkanové, kdy i při nákupu CESEN rozhodovali jiní, tak i na MZV za to zřejmě může "někdo" z oněch dvou tisíc zaměstnanců. Jak prosté se vyvléci za odpovědnost při mrhání státními prostředky, jak prosté říct "to oni" a pokrytecky hovořit o tom, že je to nepříjemné, asi i zločinné.

Pro zjednodušení lze říci, že na konání současné vlády je zločinné vše, co vyjde z jejich "dílny". A jejich představitelé Kalousek, Heger, Drábek, Nečas atd. jsou lidé, kteří svou činnost staví na otevřeném porušování či respektování Ústavy ČR (ať už je dobrá či nikoliv) a jiných norem, což lze pojmenovat ne jinak než trestnou, tedy zločinnou činností. Pokud máte jiný názor, dejte mi vědět.

PS: Omlouvám se, ale přehlédl a zapomněl jsem zmínit jeden pozitivní názor pana ministra, co se týká Ústavy ČR. V souvislosti s populistickým názorem kandidáta na prezidenta P. Sobotky (přímá volba poslanců) se ministr m.j. vyjádřil následovně: "... Vůbec by se mělo vážně diskutovat o tom, jestli Ústava , která byla sepsaná před více jak dvaceti lety, je dnes smysluplná. Možná by nebylo od věci provést její celkovou revizi..."

Zde bych s panem ministrem zcela souhlasil, jenže je tu jeden problém. Pan Schwarzenberg má zcela jistě své představy, jak by měla revidovaná Ústava vypadat a mám obavy, že se naše pohledu a představy výrazně rozcházíme.

Já (a nejen já, ale tisíce jiných lidí) se rovněž domnívám, že je potřeba Ústavu nejen revidovat, ale zcela ji přepracovat.

Jenže pokud bych panu ministrovi předložil nějaký návrh na novou Ústavu s titulkem: Návrh na novou Občanskou Ústavu ČR, se zlou bych se asi potázal. Jeho či jejich představy a mé, či naše představy o obsahu nové Ústavy ČR se diametrálně rozcházejí. A o tom to je.

0
Vytisknout
4244

Diskuse

Obsah vydání | 20. 8. 2012