Pančování alkoholu a volný trh

15. 9. 2012 / Jan Makovička

čas čtení 3 minuty

Současná tragedie s pančováním alkoholu metanolem (nebo snad jde o záměnu etanolu za metanol?) mě přiměla, abych si připomenul dobu, kdy jsem začal pracovat ve zkušebnictví.

V polovině devadesátých let jsem se zúčastnil jako pracovník technického zkušebního ústavu odborného semináře s (přibližným) názvem Ochrana spotřebitele v zemích Evropské unie. Seminář uspořádala Česká společnost pro jakost, přednášející byli pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu. Pamatuji si Mgr. Š. V té době jsem už dlouho měl silné pochybnosti o způsobu budování kapitalismu u nás a byl jsem silně skeptický právě vůči tehdy nejpopulárnějšímu politikovi, který byl momentálně ministrem průmyslu. Poldi Kladno by nejraději prodal za korunu a těšil se, jak bouchne šampaňské, až zkrachuje první česká firma.

Nicméně stále jsem se ještě domníval, že, pokud jde o zákony a předpisy, může být nám Evropská unie vzorem. (Po vstupu do EU jsme byli povinni tyto předpisy převzít do naší legislativy). Přednášející popsal různé předpisy na ochranu spotřebitele platné v západní Evropě, nezdály se mi příliš inspirativní a byl jsem myslím i trochu zklamán (to zklamání se později, pokud šlo o předpisy EU, ještě mnohokrát opakovalo), ale potud bylo vše v pořádku. Jenže celou přednáškou se jako zlatá nit vinula jedna věta, kterou Mgr. Š. neustále opakoval a zdůrazňoval : Ochrana spotřebitele je důležitá věc, ale pozor -- ochrana spotřebitele nesmí narušit volný trh! Když už tuto větu opakoval snad po desáté, pochopil jsem, že volný trh je posvátná kráva nebo zlaté tele, kterému se všichni povinně klaníme a před svobodným trhem i ochrana spotřebitele musí jít stranou.

Přibližně ve stejné době jsem absolvoval školení ze strany nadřízeného úřadu, kde tehdejší nový šéf zkušeben narýsoval budoucí koncepci, kterou hodlal prosazovat. Nebylo těžké zjistit, že šéf zkušeben je volnotržní fanatik, který by snad nejraději zkušební ústavy, jejichž práce si zjevně nevážil, zrušil, aby nenarušovaly svobodný trh: I pro tuto oblast prý platí zákony trhu (např. vzájemná konkurence) a důležitým krokem ke zlepšení činnosti ústavů je jejich privatizace.

Zbožňování svobodného trhu nebyl český vynález, jak jsem si ze začátku mylně myslil. Čeští hoši z Prognostického ústavu, kteří se ochotně ujali transformace našeho hospodářství, se inspirovali (mimo jiné)až v Chicagu ve Spojených státech. Budiž připsáno k dobru, že čeští ekonomové takovou hloupost sami nevymysleli, o to horlivěji ale později neregulovaný trh u nás prosazovali.

V osmdesátých letech minulého století došlo v západní Evropě ke dvěma skandálům s tragickými následky ohledně pančování vína. V jednom případě bylo víno pančováno dibutylftalátem, který se používá jako změkčovadlo do plastických hmot. Také tady tenkrát zřejmě zapůsobil volný trh.

0
Vytisknout
9798

Diskuse

Obsah vydání | 17. 9. 2012