Pentateuch: II. vláda nejbohatší pětky a katolické církve

16. 9. 2012 / Vít Klíma

čas čtení 5 minut

Novináři zařazují do nejbohatší a nejvlivnější pětky následující jména: Petr Kellner, Zdeněk Bakala, Andrej Babiš, Marek Dospiva a Karel Komárek. Projdou-li církevní restituce, přibude k nim ještě katolická církev, jako největší majitel pozemků v Čechách. Jak ukazuje případ Andreje Babiše, vládní mafie začíná vadit i této skupině. Nevidím sebemenšího důvodu, proč by se těchto šest subjektů nedomluvilo na přímé vládě nejbohatších, bez politických stran. Stát by se přetransformoval ve státní firmu a byl by tak i řízen. Silná pětka by jistě našla způsob, jak prosadit tuto myšlenku v Parlamentu a Senátu.

Myšlenku, řídit stát jako firmu, propagoval v Československu například Jan Baťa, ve své knize Budujme stát pro 40 000 000 lidí, Zlín, 1938 (ke stažení ZDE). Stejně jako dnes i meziválečné Československo mělo deficitní státní rozpočet, a to nejen v době světové hospodářské krize. Nástroj k řešení tohoto problému viděl Jan Baťa v přenesení principu fungování soukromých firem na státní firmy a úřady, tzn. předání zodpovědnosti a s tím souvisejících pravomocí konkrétním lidem. Tyto lidi pak odměňovat, případně postihovat (včetně možnosti ztráty pozice) podle skutečných výsledků jejich práce.

Dovedu si představit v tomto smyslu i znění nové Ústavy. Základním kamenem moci bude Kontrolní a zákonodárná rada státu, v níž se sloučí funkce Prezidenta, Parlamentu a Senátu a dále sem budou zařazeny všechny kontrolní složky státu, počínaje NBÚ, NKÚ, přes Inspekci Ministerstva vnitra, Celní správu, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, až po Kancelář Veřejného ochránce a organizací na Ochranu spotřebitele. V Kontrolní a zákonodárné radě státu by seděla výše zmíněná nejbohatší šestka a k ní by se dovolilo cca 80 zástupců lidu (počítám jednoho zástupce na 100 000 voličů). Kontrolní rada státu by jmenovala jak výkonné orgány společnosti (vládu), tak i nejvyšší soudce.

Veškerý majetek by byl převeden -- podle povahy -- buď do obchodních (ziskových) či veřejně prospěšných (neziskových) společností. Kontrolní a zákonodárná rada státu (dále jen KZRS) by za prvé, najímala manažery těchto firem a za druhé, do kontrolních rad by jmenovala své zástupce tak, aby mohli průběžně kontrolovat hodnotit jejich činnost (proto oněch výše zmíněných 80 poslanců). Všechny společnosti by musely projít každoročním auditem, aby se objektivně zjistilo, jakých výsledků dosahují. Zprávy auditorů by se zveřejňovaly na internetu, takže kdokoliv by se mohl na výsledky kterékoliv organizace podívat. V momentě, kdy by nedosáhli očekávaných ekonomických výsledků, mohli by být okamžitě odvoláni. Plně to platí i o ministrech vlády, pokud by KZRS uznala za vhodné některá ministerstva zřídit.

V gesci KZRS by bylo i vytváření středně- i dlouhodobých koncepcí rozvoje státu, zákonodárná činnost a vytvoření jednoduché a pružné organizační struktury státu. Předesílám jen, že obdobný model praktikují i české Židovské obce a přináší jim prosperitu.

Souhrnně řečeno: myšlenka transformace státu na státní firmu považuji za nosnou, protože před námi stojí období ozdravení státu a společnosti, což nemohou zajistit lidé bez vlastních podnikatelských zkušeností. Zvlášť jsem zvědav na nový typ společenské smlouvy mezi nejbohatším 1% a zbylými 99% obyvatel a na mechanismus jejího schvalování. Stávající smlouva mezi vládnoucí oligarchií a lidem zněla zhruba takto: oligarchie se zavazovala - ze státních prostředků - zajistit lidu vyšší životní úroveň než za socialismu na oplátku za to, že lid si nebude všímat "odklánění" státního majetku a veřejných peněz do jejich kapes.

Nechtěným důsledkem této smlouvy byl vznik parazitního stranicko-vládního konglomerátu, který začal okrádat obě strany smlouvy a vede zemi -- pomalu, ale jistě - k bankrotu.

Samozřejmě, že v mnohem výhodnější pozici oproti lidu je velká pětka. Mohou do zahraničí přenést jak sídlo svého podnikání, tak se tam i přinejhorším přestěhovat, což lid jako celek nemůže. Svým způsobem fandím Andreji Babišovi, aby se mu transformace státu ve firmu podařilo prosadit a realizovat. Nevím jak pro laskavého čtenáře, ale pro mne je to mnohem akceptovatelnější alternativa, než kdyby pokračovala vláda stávající stranicko-státní mafie.

Úvod k třetímu dílu

Současná vládní garnitura svými škrt-reformami vyprodukuje celou armádu chudých a nezaměstnaných. Nelze vyloučit skutečnost, že se objeví česká Johanka z Arku, nebo nový Jan Hus či Jan Žižka, kteří se postaví do jejího čela a budou chtít nastolit skutečnou, přímou vládu lidu, což je další alternativa vývoje naší společnosti, kterou v následujících dílech rozeberu.

0
Vytisknout
6763

Diskuse

Obsah vydání | 18. 9. 2012