Smysl, či nesmysl

5. 10. 2012 / Leopold Kyslinger

čas čtení 2 minuty

Pozn. red.: Autor vzal argumentaci v tomto článku zpět, vysvětlení ZDE

Rád bych reagoval na Milana Baladu a jeho reakci Doporučovat, aby občané vhazovali do uren neplatné volební lístky, je nesmysl. Myslel jsem si, že ukvapené a nerozmyšlené reakce jsou vlastností umělců, u kterých převažuje první signální soustava nad druhou. Emoce - tedy vlastně to, na co umělec útočí, převažují nad rozmyslem. Nad reakcí Milana Balady je odkaz na článek Uwe Ladwiga, který se ve svém článku Nevolit, to nejde. dopouští stejné chyby, směšuje-li voliče, kteří se k volbám nedostavili s těmi, kteří odevzdají neplatný hlas. Je to o to zajímavější, že Milan Balada měl možnost už mnohokrát v přímém přenosu z parlamentu vidět, co dělají hrátky poslanců s kvórem. Ukažme si to na příkladu ad absurdum. Z osmi milionů voličů přijde k volbám 12,5% oprávněných voličů t.j. rovný milion. Za předpokladu, že v tom milionu jsou voliči ve stelném poměru jako členové stran a že žádný lístek není neplatný, bude procentuální zisk následující. ČSSD 1,83 %, ODS 2,6 %, TOP09 0,4 % VV 0,08%, KDU-ČSL 3,35 % a KSČM 5,7 %.

Jestliže přijdou k volebním urnám všichni voliči (100 %) a mimo členy stran (tedy stejného poměru jako v předchozím příkladu) budou ostatní voliči vhazovat do uren neplatné lístky, bude procentuální zisk následující: ČSSD 0,23 %, ODS 0,325 %, TOP09 0,05 %, VV 0,01%, KDU-ČSL 0,42 % a KSČM 071%.

To znamená, že neplatné lístky mohou zamíchat s pořadím víc než značně a poněkud vulgární rekce pana Balady nemá racionální jádro. Nicméně úvaha, že do volebního klání lze takto účinně vstupovat, je možná jenom tehdy, bude-li neplatných hlasů alespoň tolik, kolik je nespokojených voličů. Zároveň bych požádal nejen pana Baladu, aby věnovali pozornost zásadám deliberace neboli rokování, kdy platí: - že každý má právo chápat a rozumět tomu, co ostatní říkají, a také 

- že každý má povinnost pečlivě poslouchat a zvážit slyšená slova ostatních 

- že každý má právo na respekt ostatních a povinnost ostatní účastníky respektovat. Cílem je dosažení vzájemného konsenzu aktérů. 

Na závěr poznamenávám, že k výpočtům použitý počet členů uvedených stran jsem čísla různě posháněl po internetu: ČSSD 18 300, ODS 26 000, TOP09 4 000, VV 800, KDU-ČSL 33 500 a KSČM 57 000.

0
Vytisknout
9068

Diskuse

Obsah vydání | 8. 10. 2012