Jak je to se zdravotním pojištěním v USA

7. 10. 2012

čas čtení 2 minuty

Protože shodou okolností v USA již více než 12 let žiji, pokusím se upřesnit tvrzení pana Karla Dolejšího o existenci povinného zdravotní pojištění v USA, píše Karel Danihelka.

Předně až do přijetí Obamacare bylo zdravotnictví v USA řešeno na úrovni jednotlivých států federace. Teprve Obamacare zavádí, mimo jiné, povinnost pořídit si zdravotní pojištění na úrovni federace. V případě, že tak neučiníte, zaplatíte pokutu, kterou bude vybírat IRS (daňový úřad). Nejspíše to bude formou zvýšení federální daně. To se ale týká pouze těch, jejichž příjem je vyšší než hranice nároku na Medicaid (cca 15000 USD/rok/osobu), což je určitou formou zdravotního pojištění hrazeného z velké části státem. Nicméně to bude platit až od roku 2014.

Problémem to skutečně může být pro příjmovou skupinu, která nebude mít nárok na Medicaid, ale nebude si schopna zakoupit z nejrůznějších důvodů zdravotní pojištění. Ti zaplatí pokutu a stejně nebudou pojištěni (v roce 2014 bude pokuta 1% příjmu minimálně však 95 USD a postupně poroste). Nicméně budou existovat dotace na nákup zdravotního pojištění pro nízko a středně příjmové skupiny.

Pokud jde o povinné pojištění ve státě Massachussetts, které bylo přijato v době, kdy byl guvernérem Mitt Romney, je vhodné si uvědomit, že jde o stát převážně demokratický. V době přijetí zákona měli demokraté většinu v obou komorách parlamentu. I když je guvernér hlavou exekutivy, jeho možnosti ovlivnění legislativy jsou omezené. V komentáři po první diskusi prezidentských kandidátů komentátor tvrdil, že guvernér v tomto státě je v podstatě ceremoniální funkcí. Nevím, zda je to pravda. Nicméně i z dalších informací a vystoupení členů parlamentu Massachussetts jsem získal pocit, že iniciativa ohledně přijetí zákonů o povinném zdravotním pojištění rozhodně nepocházela od guvernéra.

Systém zdravotního pojištění v USA je velmi komplikovaný. Z naší zkušenosti se nezdá, že by byl lepší nebo efektivnější než zdravotnictví v Česku. Je jen stále dražší a extrémně byrokratický a nepředvídatelný. Ale to by bylo na delší popis. Téměř všichni si uvědomují, že roční zvyšování nákladů, které výrazně přesahuje úroveň inflace, není dlouhodobě udržitelné. Proto kandidát Mitt Romney nemůže pouze požadovat zrušení Obamacare, ale musí tvrdit, že má lepší plán jak snížit náklady ve zdravotnictví. Nikdy jsem ale nepostřehl, že by ve svém plánu požadoval povinné zdravotní pojištění. Jeho hlavním tvrzením je, že federace má ponechat zdravotnictví v kompetenci jednotlivých států.

Karel Danihelka,

Bellevue, WA, USA

0
Vytisknout
13511

Diskuse

Obsah vydání | 8. 10. 2012