Má Ivan Klíma morální právo podepisovat antikomunistické dopisy?

21. 11. 2012

Vážená redakce,

otevřený dopis výboru Českého centra Mezinárodního PEN klubu hejtmanovi Jihočeského kraje proti jmenování členky KSČM krajskou radní pro resort školství mne neobyčejně pobavil a znovu mně odkryl hloubku našeho Absurdistánu, trvajícího již 23 let a zřejmě hned tak nekončícího, píše Milan Svoboda.

1/ Pod dopisem je podepsán jako místopředseda výboru Ivan Klíma, zřejmě známý spisovatel. Tohoto soudruha znám ze svého skoro ještě dětství v Praze - Vršovicích, kde tehdy, počátkem 50. let bydlel v našem sousedství a navštěvoval tehdejší gymnázium v Kodaňské ul.; bylo mu tehdy, odhaduji, skoro 20 let. Působil i na tehdejší poměry poněkud panoptikálním dojmem, když chodil od pondělka do pondělka včetně sobot a nedělí v tmavomodré svazácké košili. Jak říkám, i tehdy, v době největšího komunistického běsnění, sloužil mně a mým kamarádům, tehdy 14 až 15tiletým, pro srandu.

Vím, že v r. 1967, v předvečer "Pražského jara" přednesl na sjezdu čs. spisovatelů významný pokrokový projev, za který byl v době normalizace různě šikanován. Nevzpomínám si však, že by se byl kdy před r. 1989 jednoznačně distancoval od zločinů KSČ z doby, kdy tak horoucně nosil jejich mládežnický identifikační znak. Ptám se: má s. Klíma morální právo se podepisovat pod shora zmíněný otevřený dopis?

2/ Již 23 let máme všichni plná ústa svobody a demokracie. Když však ve svobodných a demokratických volbách uspějí komunisté, rázem je zle. Nedávné události v Českých Budějovicích resp. v Třeboni stejně jako dopis PEN klubu to dokládají zcela přesvědčivě. Ptám se: jsme skutečně schopni a ochotni přijmout svobodu a demokracii, nebo jen když se nám to hodí do krámu?

S pozdravem

Milan S v o b o d a , Praha 3

0
Vytisknout
6625

Diskuse

Obsah vydání | 23. 11. 2012