Sobotní policejní zásah proti panu Cachovi byl zcela správný

22. 11. 2012 / Jiří Baťa

Obdržel jsem video, na kterém kterém byla natočena akce při zásahu policistů na pana Cacha, jinak představitele SK-DE na Václavském náměstí dne 17.11.2012. To co zde uvádím a posuzuji je čistě subjektivní pohled a názor a nemohu vyloučit, že se mýlím, Tedy:

Je pravda, že detaily vidět nebyly, ale z toho, co vidět bylo, byl patrný typický zákrok policie. Ta, po neuposlechnutí výzvy a kladení odporu pana Cacha, ( jak to už u policistů v těchto případech bývá zvykem), se vrhla na pana Cacha, (zřejmě ) mu zkroutila ruce za záda a asi mu také nasadila pouta. To vidět nebylo, ale lze to při takovém zadržení předpokládat.. Až potud je to sice drastické, ale z pohledu zákona a mého subjektivního posouzení si myslím v pořádku a v rámci zákona.. Pak bylo vidět, že pan Cach byl odváděn na služebnu v Krakovské ulici, přičemž pan Cach celou cestou naříkal a bědoval, odvolával se na nespravedlnost, na porušování demokracie, na nezákonnost atd. Po celou dobu jsem nezaregistroval, že by mu bylo cestou nějak ubližováno Faktem ovšem zůstává, že měl spoutané ruce za zády, což jistě není při předvádění na služebnu příjemné. Jenže!

Při pohledu na zadržení pana Cacha se mi vybavilo (video, příp. TV) zatýkání nebo zadržení pana Smetany, který mj. jak známo, počmáral předvolební plakáty tykadly na hlavách politiků. Pan Smetana byl zdržen a předveden na služebnu rovněž z důvodů porušení zákona (odmítnuté nástupu do vězení), rovněž politicky motivovaného. Jenže na rozdíl od pana Cacha si byl plně vědom svého počínání,  nechal se v klidu zadržet a hrdě, s hlavou vzpřímenou, s úsměvem ve tváři, vědom si svého jistého morálního vítězství, kráčel na služebnu Policie ČR. Na co si dobře pamatuji, i tenkrát aniž byly proti panu Smetanovi použity nějaké chvaty, násilí či jiné nezákonnosti , byly ze strany některých přihlížejících slyšet pokřiky jako: Policie-gestapo, Policie fuj, Policie jedná jako fašisti atd., přičemž k tomu nebyl vůbec žádný důvod. Příslušníci Policie ČR jen plnili služební povinnost, nic víc, nic méně. Ale protože víme, že ať se stane cokoliv, kde musí policie zakročovat v rámci něčeho, co souvisí  s demokracií a lidskými právy, vždy se najdou jedinci, kteří oponují a reagují nepřiměřeně, neadekvátně a co horší, rádi používají zcela nestandardní příměry s fašisty, gestapem, mafií atd. Tito lidé jen mlčí, když zatýkají např. zločince, vrahy, mafiány a jiné lumpy, protože v takovém případě jim dochází, že tito lidé demokracii a zákony této republiky porušili a že spáchali tr. čin.

Pokud by byl pan Cach rozumný a chytrý člověk, mohl by na svém zadržení ještě vydělat a to v případě, kdyby jednal stejně, jako pan Smetana. Při vědomí, že bojuje za demokracii, proti vládě a její politice, když už neuposlechl výzvy k odstranění auta se zvukotechnikou, bez odporu nechat zadržet, hrdě a s hlavou nahoře, dokonce i s úsměvem na rtech mohl odkráčet na služebnu a tam se vyjádřit v rámci výslechu. Tím by získal rozhodně více sympatií, než za tu komedii, kterou sehrál v "rámci demokracie"! Svým postupem pak vyvolal emoce u některých radikálů, kteří toho využili k napadání a urážkám zakročujících policistů, jiní z toho měli mnoho důvodů k senzaci, jiní toho využili ke kritice demokracie, lidských práv, zákonů, neadekvátnímu a nezákonnému  zákroku policie atd. Nechápu, co nezákonného na tom bylo, když i na videu je slyšet výzvy policie k odstranění vozidla a tzv. petičního stánku, které narušuje provoz na magistrále a konání demonstrace na Václavském náměstí, pořádané aktivitou STOP vládě a dalšími. Nebo lze považovat neuposlechnutí policie a následný zákrok při neuposlechnutí výzvy za porušení zákona?

Nebo jaké porušení zákona měli tito lidé na mysli? Kdyby byli rozumní, nechali by věci volný průchod a vše se mohlo bez teatrálního vystoupení zástupců SK-DE a jejich příznivců  obejít v klidu. Pan Cach by byl vyslechnut a zcela jistě za nedlouho propuštěn. A odkráčet jako hrdina!  Jenže svým zpupným jednáním zřejmě vyvolal důvod k důraznějšímu (nikoli však neadekvátnímu) zásahu a  provedení zákroku, při kterém byl lehce zraněn. Jeho vystoupení však bylo podnětem k dalším menším nepokojům, způsobilo senzaci a pro několik desítek lidí to byl důvod k dalšímu osočování demokracie a policie. Jejich původní úmysl a cíl, bojovat proti vládě, se tak minul účinkem.

Chci však důrazně upozornit, že nehájím současný způsob demokracie, který je ve společnosti politickou garniturou praktikován. Jenže demokracie není jen ta, se kterou nesouhlasíme, kterou kritizujeme a chceme ji změnit ku prospěchu občanů a státu, ale má také své, možno nazvat "podkapitoly". Chápu, že ne vždy a ve všem je, díky některým jedincům, práce a činnost Policie ČR bezchybná, ne-li špatná, že má mnoho nedostatků, ale i problémů. To ovšem neznamená, že policii nepotřebujeme, že se bez ní obejdeme. Na jedné straně kritizujeme vládu, že šetří na  ministerstvu vnitra, že snižuje stavy, aby ušetřila, že policisté dělají za neplacené přesčasy, protože jejich počet je nedostatečný, že se věci ve vyhledávání, vyšetřování a šetření vlečou neúměrně dlouho, protože se po policii chtějí věci a úkony, které by dělat neměli a proto se omezuje výkon služby ve městech a obcích. Policisté mají také své povinnosti, stejně jako každý jiný zaměstnanec v práci a své úkoly musí plnit. To se však ne vždy líbí některým lidem, jako např. při zadržení pana Cacha. Policisté dělali jen to, co mají ve svých povinnostech, tedy zajistit klid a pořádek tam, kde dochází k jeho narušování. To se také stalo a proto zakročili.

Na druhé straně si lze také položit otázku, proč představitelé SK-DE provokativně postavili auto s petičním stánkem ( údajně jako zástěrka k parkování auta se zvukotechnikou) tam, kde bylo na překážku provozu na magistrále, proč neuposlechli výzvu k odstranění tohoto vozidla, proč kladli odpor atd. Proč tento postup policie považují někteří lidé za porušování demokracie, lidských práv, notabene za nezákonný a pod. Pokud by se jim něco podobného stalo na jejich vlastním pozemku, na kterém by se neoprávněně usídlili cizí lidé, by tím zcela jistě nejen nebyli nadšeni, ale protože by tito "vetřelci" zcela určitě neuposlechli výzvu k opuštění pozemku, udělali by co? No samozřejmě, zavolali by tu "zatracenou"  policii, aby sjednala pořádek. Protože však v tomto případě šlo o veřejný prostor, zřejmě jim připadá, že v takovém případě již o zákonnosti nelze mluvit a když, tak jen že je zákon porušován ze strany policie! Poněkud zvláštní pohled na demokracii, zákonnost a pořádek, není-liž pravda?

Události, které proběhly na Václavském náměstí 17.11. 2012 v souvislosti se zadržením pana Cacha však dali následně (na internetu) vzniknout nechutným, sprostým a vulgárním urážkám těch, kteří to vidí jinak, možná reálně, objektivně, nebo subjektivně. Hlavně však proto, že na věc mají jiný názor. Pan Cach se pro příznivce SK-DE stal hrdinou a mučedníkem a možná i hrdinou všech, kteří sice také usilují o odstoupení koaliční vlády, ale způsobem značně odlišným a hlavně nevhodným. Netvrdím, že v budoucnu, v rámci boje s vládou o jinou, občanskou demokracii, nemůže dojít k nějakým podobným, možná ještě horším excesům,  incidentům a projevům nespokojenosti, protože občané se ještě "zatím" drží dost zpátky. Což ovšem neznamená, že i jim  jednou "pohár trpělivosti přeteče" a občané skutečně vyjdou do ulic a může nastat mela. I v takovém případě je však nutné počítat se zákrokem policie, která bude povinna udržet v rámci možností pořádek a zákony a že tedy budou (raději ne) nepřiměřeně zakročovat. To už je ovšem jiná kapitola, protože v takovém případě půjde už o projev skutečné občanské nespokojenosti ve velkém, něco jako vzpoura nebo revoluce a čert ví, jak to dopadne. Tomu však lze velmi snadno předejít tím, že vláda "zažije rozumu", odstoupí a věcem (a občanům) dá  volný průchod. Zachrání nebo zabrání tím mnohým škodám, mezi jiným na zdraví, možná i na  životech, věcech a majetku a jiných hodnotách a možná i své odulé prd...! Tož tak to vidím já, ale jak jsem v úvodu poznamenal, mohu se mýlit. Potom tedy, sorry!!

0
Vytisknout
5032

Diskuse

Obsah vydání | 22. 11. 2012