"Bolševická čistka" ve výborech zastupitelstva

1. 2. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva Hnutí pro Prahu 11

V závěru 19. jednání zastupitelstva městské části Praha 11 dle návrhů zastupitele Gabriela, 1. místopředsedy ODS Praha 11, provedla koalice radničních stran ODS, ČSSD, PP, za asistence reprezentanta KSČM, personální čistku ve výborech zastupitelstva. Tato čistka se zaměřila pouze na členy zastupitelského klubu Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11): všichni členové tohoto klubu byli vyloučeni, a to ze všech výborů.

Návrh na vyloučení členů HPP 11 nebyl nijak zdůvodněn ani předkladatelem ani příslušnými předsedy jednotlivých výborů, jejichž členové byli vylučováni. V diskusi vystoupil J. Janeček, předseda ODS Praha 11, který sdělil, že "personální změny v těchto třech výborech byly koaličně projednány". Nikdo další z hlasující koalice k těmto personálním změnám v diskusi nevystoupil. J. Gabriel pouze v rámci technické poznámky prohlásil: "normálně s kolegy z HPP11 pracovat nelze".

Jednotliví členové HPP 11 vystupovali na výborech kriticky ke konkrétním projednávaným bodům, neboť souhrnně lze práci výborů nazvat jako formální činnost pro "činnost", což dokládají zápisy z jednání výborů. Kritika činnosti výborů ze strany zástupců jediného autentického občanského subjektu, HPP11, musela být zřejmě takto ztížena, aby byl omezen přístup k projednávaným materiálům a k jejich zveřejňování.

Je pravděpodobné, že skutečným důvodem pro vyloučení zastupitelů za HPP byla pomsta za trvalou kritiku koaličních praktik, které nemají s řádným řízením města nic společného (předražené audity, utajování informací před obyvateli, blokování opozičních stanovisek v místním bulletinu, ignorace zákonných požadavků, apod.). Koalici leží v žaludku i spojenectví HPP 11 s místními občany. Na jednání zastupitelstva běžně dochází stovky nespokojených obyvatel, kteří (stejně jako HPP 11) tvrdě kritizují radnici zejména za utajované investiční záměry.

Je třeba se ptát, co znamená v politické řeči pana Gabriela "normálně s nimi pracovat".

Je třeba se ptát, v čem se postup jihoměstské koalice liší od neblahých praktik režimu předchozího, komunistického, zákonem prohlášeného za zločinný.

Jiří Krautwurm, člen zastupitelstva za Hnutí pro Prahu 11 (vyloučený z kontrolního výboru)

Radka Soukupová, členka zastupitelstva za Hnutí pro Prahu 11 (vyloučená z  výboru pro územní rozvoj)

Ladislav Kos, člen zastupitelstva za Hnutí pro Prahu 11 (vyloučený z finančního výboru)

Petr Lukeš, člen zastupitelstva za Hnutí pro Prahu 11 (vyloučený z kontrolního výboru)

Zděnek Kvítek, člen zastupitelstva za Hnutí pro Prahu 11 (vyloučený z výboru pro územní rozvoj)

Jiří Štyler, předseda zastupitelského klubu Hnutí pro Prahu 11

0
Vytisknout
8183

Diskuse

Obsah vydání | 1. 2. 2013