Jan Palach skutečně nebyl "symbolem boje proti totalitní komunistické moci"

8. 2. 2013

čas čtení 3 minuty

Vždyť ČT naprosto jasně sympatizuje s odesáky a jinými a jsou to přitom oni, ne Grebeníček, kdo to všechno převrací!!!! A ČT si samozřejmě jako důkaz přizve pána z Ústavu pro studium totalitních režimů...co bychom od něj asi tak mohli čekat za odpověď..., píše Daniel Řezníček.

Jan Čulík, jako pamětník, dodává: Tvrdit, že Jan Palach "byl symbolem boje proti totalitní komunistické moci" by byla zcela ahistorická interpretace Palachova činu. Grebeníček ve svém projevu zcela jasně hovoří o roku 1968-1969. V letech 1968-1969 se neuvažovalo v Československu o likvidaci komunistického režimu. Jan Palach protestoval proti znovuzavádění cenzury a proti Sověty rozšiřovanému propagandistickému listu Zprávy. Povšimněte si, že v dopise označuje Československo jako "ČSSR", tedy "Československá socialistická republika".

Podle České televize Grebeníček řekl toto:

"Tvrzení, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní komunistické moci, je naprosto zavádějící," prohlásil Grebeníček, který je označován za představitele stalinistického křídla v KSČM. "Jan Palach se nezapálil na protest proti Komunistické straně Československa. Jeho sympatie patřily reformním komunistům, kteří měli podporu i ve svazech vysokoškolského studentstva."

Palach nebyl v roce 1969-1970 "symbolem boje proti totalitní komunistické moci". V druhé polovině roku 1968 a ještě v prvních měsících roku 1969 totiž měla KSČ mezi občany vysokou prestiž, právě proto, že se postavila proti sovětské invazi a okupaci. Vnímání KSČ před začátkem normalizačních čistek a po nich bylo v československé společnosti naprosto odlišné. Teprve po čistkách roku 1970 se KSČ stala terčem hlubokého pohrdání obyvatelstva.

Považuji za obscénní kádrovat osobu, která učinila nějaký výrok, podle toho, jaké politické názory zastává. To už pražská média mohla rovnou třeba napsat, že "kontroverzní" výrok učinil "žid". Hodnoťme výroky, nikoliv to, kdo je pronesl. To je základní zásadou demokracie, kterou česká média a čeští politikové jaksi neznají. Zde je Palachův dopis na rozloučenou:

Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem.

Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a tak jsem získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeň.

Naše požadavky jsou:

Okamžité zrušení cenzury

Zákaz rozšiřování "Zpráv"

Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevstoupí-li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně.

Pochodeň č. 1

PS. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej.

0
Vytisknout
16983

Diskuse

Obsah vydání | 11. 2. 2013