Causa "OSA nostra"

14. 2. 2013 / Martin Kunštek

čas čtení 13 minut

Sněmovna ve středu 13. 2. 2013 projednávala v závěrečném 3. čtení poslaneckou novelu autorského zákona (sněmovní tisk 756). Předložila ji skupina poslanců napříč politickým spektrem - Gabriela Pecková (TOP 09), Stanislav Polčák (TOP 09), Alena Hanáková (TOP 09), Milada Halíková (KSČM), Dana Filipi (ODS), Ivana Levá (KSČM) , Pavel Ploc (ČSSD), Miroslav Petráň (VV), Jana Suchá (LIDEM), Zdeněk Bezecný (TOP 09), Walter Bartoš (ODS), a to kupodivu krátce před tím, než vláda předloží v březnu tzv. velkou novelu autorského zákona. Původní návrh tzv. "malé novely" (sněmovní tisk 756) byl předložen s tím, že se usnadní výběr autorských poplatků placených hospodami, hotely, lázněmi a nemocnicemi.

Nyní existuje v ČR 7 kolektivních správců (OSA, Integram, OASA, Dilia, atd.). Za každou z nich chodí zvlášť do hospod a hotelů a dokonce i nemocnic "agent výběrčí" a vymáhá autorské poplatky. Každý má jinou smlouvu a chce jiné peníze. "Chovají se přitom jako výběrčí výpalného. Ne nadarmo se jim přezdívá OSA nostra", řekl BL prezident Asociace hotelů a restaurací (AHR) Václav Stárek. Podle něj je to s kolektivními správci horší než s "berňákem", protože ten je aspoň jenom jeden.

Na počátku projednávání novely zákona byl dobrý nápad -- přetavený v užitečný poslanecký návrh zákona - aby se kolektivní správci museli domluvit, že za ně jedná s poplatníky (hospodami, hotely atd.) vždy jen jeden. S tím, že poté si výnos poplatků rozdělí mezi sebe a své členy klíčem, který si sami určí. Hotel nebo hospoda by však mohla uzavřít jen jednu smlouvu místo dosavadních sedmi. S návrhem po kterém hospodští, hoteliéři a provozovatelé lázní volají již léta, přišel poslanec Stanislav Polčák. Na původní návrh se mu podařilo nalákat podpisy všech výše uvedených poslanců ze všech partají.

Telegrafní sloup jako strom, který prošel Sněmovnou

Loni před vánocemi 12. 12 zákon prošel ve Sněmovně 1. čtením, kde byl přikázán k projednání http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4500&o=6 Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (tzv. "školský výbor"). A tam se začali dít hotové divy. Příběh vývoje tohoto zákona připomíná staré sněmovní pořekadlo, podle něhož telegrafní sloup je dřívější smrk, který prošel Parlamentem. Tedy spíše toto pořekadlo dalece překonává. Poslanec Polčák na výbor přinesl zajímavý pozměňovací návrh, který zákon zcela obrátil naruby. Napsal jej společně s ministerstvem kultury a kolektivními správci.

Při jeho předkládání a hlasování jaksi zapomněl dodat, že je ve střetu zájmů, protože jako advokát zastupuje kolektivní správce. Což je jen tak mimochodem porušením hned dvou zákonů -- zákona o střetu zájmů a zákona o Jednacím řádu Sněmovny.

Podle tohoto pozměňovacího návrhu by sice hospoda nebo hotel mohly požádat, aby k nim z řad kolektivních správců na jednání o poplatcích chodil pouze jeden kolektivní správce, kterého si kolektivní správci zvolí mezi sebou. Jeho pozměňovací návrh však zároveň obsahoval ustanovení, kterým by se zavedlo pověření pro tzv. pověřené osoby. A navíc i tzv. "podlicence".

Poslancům školského výboru při projednávání tohoto návrhu vůbec nebylo divné, že jim k těmto návrhům podávali vysvětlení zástupci kolektivních správců. Konkrétně JUDr. Srstka z Dilia, který autorské právo přednáší na DAMU. Že se vlastně kolektivní správce přimlouvá za schválení něčeho, co by mělo ulehčit situaci protistraně -- tedy hospodským a hoteliérům.

Takže členové školského výboru "sežrali i s navijákem" podfuk předložený poslancem Polčákem za vydatné asistence zástupců Ministerstva kultury. Které má mimochodem dohlížet na činnost kolektivních správců a pozměňovacím návrhem schváleným na výboru by jeho kontrolní pravomoc přestala efektivně existovat.

Legální cesta jak obejít zákon

Kolektivní správce při výběru poplatků musí postupovat podle zákona. Je pod dozorem Ministerstva kultury. Je to vlastně veřejnoprávní činnost. Jako organizace zmocněná zákonem k určité činnosti -- výběru poplatků a jejich rozdělování autorům -- jde vlastně o orgán veřejné moci. A jako takový může činit pouze to k čemu jej zákon zmocňuje. Nesmí např. vybírat poplatky "s koltem v ruce". "I když i to, že mohou meziročně zvyšovat sazby a hospoda nemá možnost než smlouvu podepsat nebo riskovat soud o nelegální obohacení, velmi připomíná vybírání výpalného praktikované mafií", řekl BL Václav Stárek. I tak je nad nimi ale určitá kontrola ze strany ministerstva.

V rámci pozměňovacího návrhu poslance Polčáka na němž se kupodivu podílelo i ministerstvo, však byla kolektivním správcům dána možnost delegovat své pravomoci na další osobu. Pozor - tato pověřená osoba by však podle textu, který schválil školský výbor NEMUSELA být kolektivním správcem. Původně se mělo řešit to, jak to udělat, aby kolektivní správci mohli pověřit jednoho z nich, aby od hospod vybral peníze pro všechny kolektivní správce. Jenže z toho vznikl text, podle něhož by kolektivní správce mohl pověřit klidně i advokátní kancelář nebo i exekutora.

Navíc v textu schváleném školským výborem ani nebyla pojistka, že pověřená osoba musí při výkonu činnosti zachovávat veřejnoprávních charakter se všemi zákonnými omezeními platnými pro kolektivní správce. A dokonce chybělo i ustanovení, podle něhož by činnost pověřených osob podléhala dozoru Ministerstva kultury. Takže pověřená osoba -- kdyby se jí stal třeba exekutor - by se mohla chovat jako exekutor. Se všemi excesy, které činnost těchto "loupežníků se státním zmocněním" provází. A o nichž BL na mnoha místech psaly.

Pozměňovací návrh schválený poslanci školského výboru do usnesení vlastně vytvořil zákonnou cestu jak se vyhnout regulaci. Tedy jen pro někoho. Hospoda by musela dále platit. Poslanci prostě uvěřili tomu, že je to nutná komponenta k tomu, aby za kolektivní správce mohl vybírat jen jeden z nich. A text pořádně nezkoumali, jestli se úprava nedá použít či zneužít jinak. Popravdě řečeno se moc nedivím. Čekat, že si učitelé a sportovci poradí s tvrdými a mazanými právníky organizací, jako je OSA, je asi dost naivní.

Jenže to není všechno. Poslanec Polčák dal do svého pozměňováku nejen možnost pověřených osob, ale i tzv. podlicence. Tedy, že pověřená osoba může pověřit další osobu. A třeba jen částečně. V praxi by to umožňovalo, aby si OSA pověřila nějakou advokátní kancelář a tak pak pověřila exekutora.

"Výsledek by byl přesně opačný než slibovali předkladatelé původního zákona. Kolektivní správce by sice do hospody mohl chodit jen jeden, ale pověřených osob dalších 7 a k tomu sedm dalších pověřených osob pověřených osob. Nebo by to také mohlo být tak, že kolektivní správce by do hospody nepřišel ŽÁDNÝ ale místo něj by přišlo 7 anebo 20 advokátů jako pověřených osob -- jejich počet by nebyl omezen- a dalších 7 nebo taky 30 exekutorů jako držitelů podlicence", upozornil prezident AHR.

Místo jednoho výběrčího -- což měl být cíl zákona -- by si podle verze ze školského výboru výběrčí v hotelech a hospodách "podávali dveře". Navíc by se mohli chovat jako banda Billyho Kidda, protože by pro ně neplatily žádná omezení jako pro kolektivní správce. Prostě Divoký východ.

Výsledek vzešlý z výboru vzápětí napadla právě Asociace hotelů a restaurací. "Požádali jsme našeho kolegu z branže Tomáše Úlehlu, který sám provozuje hospodu, a ví jaké problémy výběrčí přináší a co by to pro ně bylo za Eldorádo, kdyby výborová úprava prošla, aby předložil pozměňovací návrh, který by to dostal do stavu, který byl slibován na začátku," řekl Václav Stárek.

Rebel z ODS Úlehla pozměňovací návrh AHR přeložil ve 2. čtení. Jeho návrh by skutečně zavedl to, že autorské poplatky z hospod a hotelů by vybíral jen jeden kolektivní správce pro všechny. S tím, že pak by si kolektivní správci peníze rozdělili mezi sebe a své členy podle toho jak se sami dohodnou. Tedy žádné pověřené osoby, žádní exekutoři. Prostě jeden kolektivní správce to vybere od hospod pro všechny a pak se rozdělí. Takové "jednotné inkasní místo" v autorských poplatcích.

Navíc navrhl osvobodit od poplatků nemocnice a lázně, v nichž se poskytuje léčebná péče. "Připadá mi fakt nemorální oškubávat nemocnice a lázně, které jsou na tom v důsledku úsporné politiky ministra Kalouska (TOP 09) a ministra Hegera (TOP 09) velmi zle. Je to obírání nemocných a někdy i umírajících. To je nechutné a nehumánní parazitování na oslabených. Do nemocnice nikdo nejde dobrovolně. To není jako v hotelu nebo v hospodě," řekl BL poslanecký rebel Úlehla (ODS).

Zákulisní mela

Poslanec Polčák za vydatné pomoci zpravodaje zákona -- bývalého ministra Jiřího Bessera (TOP/Starostové) se snažili přimět Úlehlu, aby svůj návrh stáhl. Pak jej chtěli prohlásit za nehlasovatelný. Čemuž ale zabránil férový zásah JUDr. Jaroslavy Paulové ze sněmovního legislativního odboru (odborný aparát Sněmovny), která měla zákon na starosti. Nikoli z politického hlediska -- o tom rozhodují poslanci -- ale by byl legislativně správně. A také aby nikdo nebyl diskriminován. Chtěl bych jí touto cestou za její statečný zásah poděkovat.

Asociace hotelů a restaurací mezi 2. a 3. čtením obešla předáky všech stran, aby je varovala před důsledky přijetí úpravy, která vzešla z výboru.

Hlasovací drama

Při hlasování o pozměňovacích návrzích se strhla skutečná bitva. Napřed nebyl schválen pozměňovací návrh Tomáše Úlehly. Řada poslanců se totiž neuměla na poslední chvíli rozhodnout o tom, kde je vlastně pravda. Naštěstí však byl zamítnut i pozměňovací návrh vzešlý ze školského výboru. Tak, jak bylo AHR dohodnuto s předáky poslaneckých klubů kromě TOP/Starostové. O návrhu se muselo hlasovat celkem 4x. Napoprvé byl těsně schválen nejnižším možným počtem hlasů. Vzápětí však byla při závěrečném hlasování o celém zákoně smetena ze stolu celá novela. A nastalo přezkoumávání sjetin hlasování.

Poslanec za ČSSD Ohlídal přitom zjistil, že i když hlasoval proti usnesení výboru tak má v záznamu, že hlasoval pro. A to byl ten klíčový hlas. Při opakovaném hlasování byl výborový pozměňovací návrh zamítnut o 8 hlasů. Pak zase zkoušeli zpochybnit hlasování zástupci TOP. S tím, že si přiváděli na pomoc chybějící poslance a ministry (např. Drábka a Kalouska). TOPáci to zkusili 3x. Jednou se do toho osobně vložil i neformální premiér (ale skutečný vládce vlády) -- ministr financí Miroslav Kalousek.

Přesto Polčákovi jeho finta "jak občůrat Sněmovnu" nevyšla. Na stranu hospodských se přidávali další členové ODS, takže na čtvrtý pokus byl návrh výboru definitivně zamítnut. Poté byl zákon jako celek poslán do Senátu.

"Hospodští přišli na poslední chvíli bít na poplach. Během chvíle nelze přesně posoudit, kde je pravda. Takže jsme to poslali do Senátu v původním znění jak byl zákon předložen na začátku s drobnou úpravou poslance Bessera proti níž nikdo neprotestoval", řekl BL po jednání předseda klubu ČSSD Jeroným Tejc. S tím, že do použitelné podoby se zákon má dobrousit v Senátu.

"Tomu nejhoršímu se podařilo zabránit," řekl Václav Stárek. Prezident AHR zároveň dodal, že by touto cestou chtěl poděkovat všem poslancům z řad ODS, ČSSD, KSČM, VV i LIDEM, kteří pomohli svým hlasováním o zamítnutí návrhu z výboru ten podvodný paskvil "potopit".

Poslanci TOP 09 při jednání i po něm řádili jako zběsilí. Padala ostrá slova o lobbingu a porušování pravidel legislativního procesu. Ze strany podfouknutých poslanců pak ještě ostřejší slova po jednání v kuloárech o podvodnících. Poslanec Polčák hospodské napadl veřejně na mikrofon ve Sněmovně. Ze sálu byl okřiknut slovy "drž hubu -- vždyť ty zase kopeš v žoldu kolektivních správců, které zastupuješ jako advokát". Což jej přimělo přiznat že je to pravda i když popíral, že by šlo o střet zájmů.

0
Vytisknout
20060

Diskuse

Obsah vydání | 19. 2. 2013