Milan Uhde

Milan Uhde porušil zákon o České televizi. Odstoupí sám, nebo ho budou muset odvolat?

5. 8. 2013 / Štěpán Kotrba

Zákon o České televizi zakazuje členům Rady ČT působit v jakékoliv funkcí ve veřejné správě. Funkcí se rozumí i funkce v poradním orgánu veřejné správy a součástí veřejné správy je dle právní teorie i státní správa. Tedy i Ministerstvo kultury. Nedávno vyšlo najevo, že předseda Milan Uhde byl členem poradního orgánu ministryně kultury Aleny Hanákové pro řešení problematiky Národního divadla a pro návrh nové koncepce činnosti Národního divadla.

Doc. PhDr. Milan Uhde, Předseda Rady České televize, přijal 19. 10. 2012 jmenování a od 19. 10. 2012 aktivně a vědomě vykonával činnost člena Týmu expertů, zřízeného ministryní kultury Alenou Hanákovou jako poradního orgánu ministryně pro řešení problematiky Národního divadla a pro návrh nové koncepce činnosti Národního divadla. Spolupodílel se na činnosti tohoto orgánu a tím aktivně realizoval politiku ministryně kultury za STAN -- TOP09. Následně se jako člen tohoto poradního orgánu vyjadřoval i do médií a obhajoval v něm rozhodnutí v tu chvíli už bývalé ministryně a brojil proti rozhodnutí ministra nového.

Milan Uhde přijal v únoru 2013 i členství v Garanční radě Národního divadla, kterou jmenovala ministryně kultury na návrh Týmu expertů jako svůj poradní orgán pro dohled nad transformací ND.

Tímto konáním se PhDr. Milan Uhde dopustil porušení § 5 odst. 1 zákona o České televizi, neboť funkce člena poradního orgánu ministryně kultury je zákonem zmiňovaná funkce ve veřejné správě. Státní správa, jejíž poradním orgánem jsou výše uvedené týmy, je beze všech pochybností součástí veřejné správy.

Proto jsem dnes podal Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako orgánu, kterému je Rada ČT ze své činnosti odpovědná, který volí a odvolává její členy, stížnost na porušení § 5 zákona o České televizi Milanem Uhdem a žádost o odvolání předsedy Rady České televize Milana Uhdeho z funkce člena Rady ČT. Zákony platí pro všechny. I pro dramatiky.

Stížnost na porušení § 5 zákona o České televizi Milanem Uhdem a žádost o odvolání předsedy Rady České televize Milana Uhdeho z funkce člena Rady ČT ZDE

Právní analýza otázky střetu zájmů člena Rady ČT dle omezení v § 5 zákona o ČT ZDE
0
Vytisknout
9182

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2013