DOPIS RUSNOKOVI

Nečas zřejmě porušil zákon

7. 8. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Vážený pane premiére,

dovolte nám, členům Fóra Věda žije!, abychom Vám pogratulovali k zahájení předsednictví Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Doufáme, že na rozdíl od svého předchůdce se budete funkci předsedy RVVI i přes svoje omezené časové možnosti skutečně věnovat, a že budete schopen čelit výzvám, které tato činnost přinese.

Rádi bychom zmínili některé problémy RVVI, které jistě neunikly Vaší pozornosti. Jedná se především o vládní dokument Národní politika VaVaI České republiky na léta 2009 -- 2015, podle kterého se má RVVI v roce 2013 přeměnit na blíže neurčený "koordinační orgán". Ačkoliv jsme již za polovinou roku 2013, předchozí vláda neprezentovala žádnou informaci o zamýšlené struktuře či způsobu fungování tohoto koordinačního orgánu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že Váš předchůdce P. Nečas zřejmě v rozporu se zákonem č. 130/2002 jmenoval do funkce tři členy RVVI. Konkrétně jde o Miroslavu Kopicovou, Petra Fialu a Zbyňka Frolíka. Zmíněný zákon říká, že členové RVVI mohou být zvoleni na maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období. Přesto byli výše zmínění členové k 1. 12. 2011 zvoleni potřetí. To je podle našeho názoru velmi nešťastný stav, zvláště v případě M. Kopicové, která se (vzhledem k nezájmu Vašeho předchůdce o oblast vědy a výzkumu) jako místopředsedkyně stala faktickou šéfkou Rady navzdory tomu, že s výzkumem nemá žádné zkušenosti. Domníváme se, že M. Kopicová v RVVI působí jako prodloužená ruka části ODS a na ní napojených osob, aniž by pro svoji funkci měla jakoukoliv kvalifikaci.

Závěrem nám dovolte vyjádřit obecné znepokojení z činnosti RVVI v posledních několika letech. Místo prostoru pro vytváření koncepnce české vědy, se z Rady stalo kolbiště, kde se různé zájmové skupiny přetahují o peníze na výzkum. Proto doufáme, že se RVVI pod Vaším vedením změní v instituci, která bude pozitivně působit na vytváření koncepce vědy a výzkumu v ČR.

S pozdravem,

Fórum Věda žije!

V Praze dne 2.8.2013

0
Vytisknout
11618

Diskuse

Obsah vydání | 9. 8. 2013