Referenda musí být závazná při jakékoli účasti

9. 10. 2013 / Milan Daniel

čas čtení 4 minuty

S velkým zadostiučiněním jsem si přečetl názor Petra Jeníka na to, kdy by mělo být referendum platné a závazné. Plně koresponduje s názorem mým -- stačí-li pro platnost voleb jakákoli účast, mělo by to analogicky platit i v referendu.

K volbám chodí aktivní část voličské veřejnosti, k referendům ta nejaktivnější, která se obvykle nedá opít rohlíky. Jestliže partaje chtějí omezovat platnost (a závaznost) referend procentuální účastí voličů, říkají tím zároveň, že demokracie platí bez omezení jen před volbami, po nich jen tehdy, když přeskočí Taxis.

Nejnovějším dokladem toho, jak se s názorem aktivní části veřejnosti zachází, je referendum, které o uplynulém víkendu proběhlo v Liberci k záměru radnice prodat městský majetek. Přišlo k němu pouze 17% voličů, ale 97% těchto aktivních občanů záměr odmítlo. Média to bez komentáře překládají ovčanům tak, že "referendum není závazné".

Ovšemže není závazné. Jednak proto, že v této zemi není zvykem respektovat vůli lidu (viz např. tzv. církevní restituce), druhak proto, že máme holt takový zákon.

Liberecké referendum iniciovalo hnutí Změna, které kandiduje i v celostátních volbách. Exprimátor Liberce a motor Změny Jan Korytář komentoval výsledky referenda mj. takto: "Ve Švýcarsku, jehož ústavní a politický systém je často pokládán za příklad k následování, je referendum, jako institut přímé demokracie, využíváno ze všech zemí na světě nejvíc. O výsledku referenda rozhoduje nadpoloviční většina odevzdaných hlasů, bez ohledu na to, kolik lidí k referendu přijde."

Jenže je tři týdny před volbami a sebelepší argument zapadne, nemá-li dostatečný kalibr. Změna má na svém webu 11 programových priorit, ale nic, co by bylo pro voliče jasnou odpovědí na jasně položené otázky. "Volební program prochází diskusí v krajích a bude včas zveřejněn," dozví se. Jednotkou dočasnosti byl svého času 1 furt. Jaká asi bude jednotka včasnosti?

Marasmus v české společnosti je působen mj. tím, že k volbám jsou dotlačeni voliči, kteří jinak nijak zvlášť aktivní nejsou, ale partaje jim naslibují modré z nebe, takže jdou, jdou a jdou -- někdy bohužel jako stádo za beranem. Čím více jich je, tím je "jasnější" mandát reprezentantů, jejichž strany do svého přístupu k mocenským pákám mohly investovat nejvíce peněz. Po volbách už voliče nepotřebují: nějaké referendum? Pfff -- přišlo vás málo. Není to závazné, máte smůlu.

O přímou demokracii usiluje nejen Okamurův Úsvit, ale i Piráti a některé prvky přímé demokracie prosazují i další strany. Okamura i Piráti se však stran kvóra drží dikce zákona o obecních referendech a jejich platnost omezují minimální procentuální účastí. Chce-li Změna změnu skutečnou (a nemá-li být přímá demokracie jen dalším šidítkem), měla by zásadu platnosti referenda při JAKÉKOLI účasti akcentovat jako nejvyšší prioritu.

Poznámka autora: Sotva článek vyšel, dostalo se mi od čtenáře Jiřího Drbala poučení, že na webu politického hnutí Změna podrobný program nalézt lze. Skutečně -- zájemce detektiv najde na hlavní stránce dole odkaz, pod nímž se podrobnější program skrývá. A jak praví slogan jednoho deníku "stojí za to číst". Článek 29 konečně přináší i kýženou informaci:  "Podpoříme přijetí zákona o celostátním referendu. Zlepšíme a zjednodušíme podmínky pro pořádání místních referend, zejména budeme prosazovat zrušení 35% hranice pro platnost místního referenda." Proč ale Změna svůj program nabízí tak konspirativním způsobem, je záhadou.

0
Vytisknout
5677

Diskuse

Obsah vydání | 11. 10. 2013