Stavovské kvórum ve Švýcarsku

11. 10. 2013

čas čtení 2 minuty

Pan Štítkovec ve snaze pomoci dobré věcí v poněkud zavádějící reakci tvrdí, že ve Švýcarsku žádné kvórum pro hlasování v jakémkoliv referendu není, píše Jan Neuman. Na podporu svého tvrzení cituje článek 142 švýcarské ústavy ohledně "požadované většiny". Nicméně je nutno říci, že právě tento článek má v sobě švýcarsky specifické kvórum platnosti - tzv. stavovské kvórum (odstavce 2 + 3).

Mimo prosté většiny (tu jsem ale ve svém článku nijak nezpochybňoval) se ve Švýcarsku na celostátní úrovni hlasuje navíc specificky většinově po kantonech (spolkových zemích), což omezuje možnost manipulace či zneužití úzkou skupinou občanů. Pro platnost celostátních referend je tedy kvórum takové, že mimo té prosté většiny hlasujících musí být navíc ještě většina stavovská, tedy referendum je schváleno, pokud byla pro i většina kantonů (s tím, že některé menší kantony mají jen polovinu hlasu). Toto speciální kvórum je odrazem historické (ale i jazykově-kulturní) nezávislosti Švýcarských kantonů a nevím, zda je aplikovatelné i pro ČR.

Ekvivalentem by u nás bylo hlasování po krajích, kdy každý kraj bude mít jeden hlas a navíc by bylo nutné získat ještě celkovou většinu prostou. V ČR nejsou pro takto oddělené hlasování historické důvody. Nevím, zda si pan Štítkovec uvědomuje, že tento systém většinového krajského kvóra by zřejmě u nás zkomplikoval celý proces přímé demokracie, což by mohlo vést k nechuti a diskreditaci celého systému.

Ve svém článku jsem navíc neuváděl žádné nepřesnosti, kvóra se ve Švýcarsku opravdu liší dle tématu hlasování, pan Štítkovec vychází pouze z celostátní úrovně (jen tu upravuje ústava), na úrovních lokálních, obecních či kantonálních jsou referenda upravena samostatnými zákony a podstatně se liší a to nejen v kvórech. Ale to opravdu není podstatné, kvóra jsou u referend uplatněna téměř všude na světě a to právě z důvodu omezení jejich zneužití.

Souhlasím, že ideální stav by byl nemít žádné kvórum na jakékoliv hlasování, neboť jeho výše může opravdu zamezit každému projevu přímé demokracie. Na druhé straně, je nutné vycházet z reality, kvórum kvalifikované většiny máme i na změny ústavy současným parlamentem a často se to ukazuje jako dobrý záměr - viz. neustálé populistické snahy navyšovat a pak zase snižovat pravomoci prezidenta dle toho, kdo je zrovna zvolen.

0
Vytisknout
5153

Diskuse

Obsah vydání | 11. 10. 2013