O falešných historických paralelách

14. 10. 2013

čas čtení 3 minuty

Slova, jimiž jsem reagoval jen a pouze na "čistě náhodnou podobnost" páně prezidentovy řeči týkající se Palestinců s hrubým nátlakem Velké Británie a Francie na československého prezidenta Beneše, využil pan Pavel Urban k sklenutí paralely mezi poválečným odsunem "sudetoněmeckého" obyvatelstva a vyhnáním Palestinců z jejich země po roce 1948. Nepovažuji za šťastné srovnávat situaci předmnichovského Československa a dnešního Izraele, myslím tím poukazy na mnichovskou dohodu, jak to v Izraeli udělal prezident Zeman a jak to v reakci na mou impresi učinil pan Urban, píše Pavel Tučka.

Nemám v úmyslu pouštět se do podrobností izraelsko-palestinské války v roce 1948, ale pokud prameny na internetu (například Lecyklopaedia aj.), interpretující diplomatický postoj k současným izraelsko-palestinským vztahům, hovoří, a je jedno, zda se jedná o západní či východní zdroje, o izraelské okupaci palestinských území, je to výmluvné.

Nevím, že by předválečné Československo okupovalo nějakou část Německa, a slova o tom, že v pohraničí žilo spoustu Němců, nezakládají žádný argument pro vznik a činnost jejich iredenty, jak se projevovala v činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina. Pořád to bylo území Československé republiky, jak bylo určeno po první světové válce, v případě české části s ohledem na historické hranice Království českého.

Co platilo pro předválečné Československo, neplatilo v případě Britského mandátního území Palestiny. Je známo, že Organizace spojených národů určila na tomto území vznik dvou států (tedy žádné autonomie, jak zmiňuje pan Urban), s čím Palestinci nesouhlasili a těžko se jim divit, ale válka vypukla po jednostranném vyhlášení židovského státu. Ani zde se tedy nedá vystopovat jakákoli podobnost s předválečným Československem. Nehledě na to, že do dnešního dne, a je to 65 let, palestinský stát nevznikl! A dodnes jsou statisíce Palestinců nuceny žít v uprchlických táborech, což pan Urban považuje za normální. Vždyť byli vyhnáni tak dávno!

Pan Urban jistě ví, že srovnávání odsunu německých obyvatel z Československa po druhé světové válce a vyhnání Palestinců z jejich země kulhá. Němci (myslím nyní ty "sudetské") se v naší zemi před válkou i během ní dopustili velmi těžkých zločinů, takže po válce bylo těžko představitelné jejich další setrvání v Československu, jako by se nic nestalo. Palestinci v roce 1948 se žádných zločinů nedopustili (pokud za zločin nepovažujeme jejich snahu bránit území, kde žili), ba právě naopak (vzpomeňme jen činnosti izraelských teroristických skupin, například té vedené Menachemem Beginem), byli vyhnáni z důvodů, že židovský stát potřeboval jejich území, prostě z důvodů, z nichž měli být Češi po Němci vyhrané válce odsunuti do té zmíněné Patagonie či na Sibiř.

A ze všech těchto důvodů považuji slova prezidenta Zemana, ať už se jedná o ta z Hradce Králové, či ta pronesená v Izraeli, za nemístná a historické pravdě odporující.

0
Vytisknout
6070

Diskuse

Obsah vydání | 16. 10. 2013