Co se dá vyčíst z jednoho předvolebního plakátu

13. 11. 2013 / Stanislav A. Hošek

čas čtení 9 minut

Asi dva týdny před volebním hlasováním se v regionu historického Těšínska, konkrétně pak od Karviné po Třinec, objevily volební poutače ve standardní oranžové barvě a dokonce ve formátu plakátů distribuovaných centrem ČSSD. Aby nedošlo k žádným pochybám, kdo předvolební letáky vytvořil, tak na jejich spodním okraji se skvěl "podpis" www.cssdtesin.cz . Zaujaly mne v mnoha směrech. Jelikož jde o konkrétní prvek celostátních voleb, dovoluji si proto s ním seznámit i širší veřejnost. Bohužel, nedisponuji fotografií plakátu, tak snad mi čtenáři odpustí, jeho poněkud zdlouhavý popis.

Regiony versus centrum

Plakát upoutává pozornost občanů zdejšího regionu doslova chytlavým tématem, v graficky zvýrazněné formě mu vévodí titulek, který zní: "Ostrava je daleko, Praha ještě dál".

Pro mnohé obyvatele zdejšího regionu je to velice dobře vymyšlený slogan. Vždyť velká část z nich si připadá, nutno říci že někdy oprávněně, doslova jako "na dálném východě ČR". Ti méně znalí pak nejméně jako na periferii zájmů třetího největšího města ve státě. A co je nejnebezpečnější, v podpalubí zdejšího regionu existuje i viditelné, leč uměle tlumené národnostní pnutí, které se rovněž promítá do "soutěže" o personální reprezentaci regionu jak v krajských, tak centrálních strukturách.

Už z citovaného titulku je tedy nezpochybnitelně cítit stíny nedostatečného řešení sociálního napětí nejen mezi centrem a zdejším regionem, ale mezi krajským vedením a regionem. Ti vnímavější si do něho dokonce mohou promítat i problémy, o nichž se tady raději nehovoří. Ať si takový slogan hodnotí každý, jak chce, nelze popřít, že jej vytvořili lidé, kteří celostátních voleb zneužívají k posilování napětí mezi centrem a regiony a fakticky tříští celonárodní volební úsilí své strany.

Každému, kdo je hned na úvod přilákán rádoby působivým heslem, se v další části samozřejmě nabízí řešení. Na první pohled je udivující, že se na plakátu v prvé řadě konstatuje; musíme si své problémy vyřešit sami, nikdo to za nás neudělá. Tečka. Kdybych takový návod četl na letáku ODS, pak bych se nedivil. Jenže jde o propagaci z dílny ČSSD, pro niž je jmenovitý ideový postup nejen příliš liberální, ale jasně dokazuje, že ani v ČSSD nemají zvládnuté řešení napětí mezi kraji a obcemi formou spolupráce, nýbrž že je řeší způsobem všestranné soutěže, či až snad "bitky" o nedostatkové zdroje.

Dovoluji si tedy konstatovat, že předvolební leták z produkce Těšínské ČSSD nepodporoval celostátní úsilí této strany, strhával v nevhodnou dobu pozornost občanů na místní problémy a naznačoval, že v ČSSD asi není centrum příliš citlivé na problémy krajů a nižších samospráv. Sečteno a podtrženo dovoluji si konstatovat, že byl vůči celostátnímu úsilí strany o úspěch ve volbách částečně kontraproduktivní.

Personální problémy celostátních voleb

Stěžejní náplní jmenovitého plakátu je ovšem především výzva čtyř politiků Těšínska, jmenovaných na kandidátce ČSSD v moravskoslezském kraji. Podle Bendova vzoru vyzývají občany, aby právě je ve volbách upřednostnili tím, že je budou kroužkovat. Doslova polopaticky jim pak následně popisují, jak mají za tím účelem upravovat kandidátku ČSSD za svůj kraj.

Takové chování v prvé řadě ukazuje všem občanům, že v ČSSD centrální orgány nejenže neumí účinně hájit zájmy krajů a krajské zase regionů, mikroregionů a obcí, ale že už v prvé řadě neumí ani zvládnout proces personálního obsazování kandidátek pro celostátní volby. Přímo tragicky to dokázal fakt, že v samotném Moravskoslezském kraji došlo i k soudní žalobě na tvorbu kandidátky.

Podle mých znalostí v ČSSD dlouhodobě panují stále stejné třecí plochy při všech volbách od vnitrostranických po ostatní. Především že početnější organizace formou většinového hlasování doslova převálcují méně početné i tehdy, když některá z nich má ve svých řadách sebeschopnějšího člověka. Výsledkem mimo jiné je, že do vyšších funkcí jsou prakticky vždycky zvoleni členové nejpočetnějších organizací, tedy z velkých měst.

Takový princip ve vnitrostranické "demokracii" je sporný, leč je vnitřní věcí strany samotné. Je ale naprosto nepřípustné, když podobné pravidlo platí i pro výběr kandidátů za ČSSD do voleb krajských samospráv a dokonce celostátního parlamentu. I sebeschopnější kandidáti mohou pak být odsunuti na vzdálená, až nevolitelná místa jen proto, že za jinými stojí "početná" členská základna. Aby si ČSSD ještě více zkomplikovala výběr do sněmovny a senátu, řídí se navíc jakousi zastaralou zásadou, že nejvhodnějším kandidátem do funkcí ve státě jsou ti, kdo nejlépe uspěli ve volbách na úrovni krajů.

ČSSD je v zemi dlouhodobě zavedenou stranou. Již dávno bylo proto nutné, aby své aktivní a především ambiciózní členy "specializovalo". Stranické vedení za celou dobu ani nenapadlo, aby si systematicky vychovávalo funkcionáře pro celostátní působení, od legislativců po specialisty na jednotlivé obory, kteří musí mít i další velice specifické schopnosti a také znalosti, jež zastupitelé krajů a obcí mít nemusí. Dokonce se ani dosud nevžilo, že úspěšný hejtman ještě nemusí být úspěšným poslancem či ministrem.

Jmenovitý plakát tedy dále dokladuje, že ČSSD si dlouhodobě nevychovává osoby se schopnostmi být celostátními funkcionáři. Pořád v ní převládá popřevratová atmosféra, že pro takové posty se hodí fakticky každý, obzvláště ti, co se osvědčili na nižších funkcích, jako primátoři, starostové, či jinak aktivističtí členové. Tím se alespoň uvnitř strany dosud nevytvořily ani podmínky podporující klíma konsensu v procesu sestavování kandidátek. I proto se naskýtá otázka, jak chce taková strana potom řídit stát, když ani uvnitř nemá pravidla kariérního postupu. Plakát rovněž naznačuje, že sestavování kandidátek j e ještě pořád víc soutěží ambiciózních, než spoluprací schopných.

Programové peripetie

Až dosud rozebírám předvolební leták jen z organizačních vnitrostranických hledisek. Ovšem osobně mne nejvíc zaujal, ba doslova rozhodl o tom, že o něm veřejně píši, až samotný závěr celého letáku. Čtyři kandidáti v něm prezentují své programové priority. Ty si dovolím citovat doslova:

  • Nedovolíme zrušit pracovní místa na šachtách.
  • Prosadíme výstavbu již druhé průmyslové zóny v Českém Těšíně.
  • Uděláme pořádek s nepřizpůsobivými občany.

První dva sliby jsou vzhledem k celostátním volbám doslova mimo mísu. První z nich poslanec nemůže zajistit vůbec nijak, neboť i všichni politici dohromady jej mohou naplnit jenom velice těžce, navíc doslova na úkor někoho jiného. Tak obrovský zásah do soukromé firmy je v našem současném politickém režimu bez ústavních změn a narušení dohod v rámci EU, prakticky nerealizovatelný.

Druhý slib v mých očích jenom dokazuje, že dotyční hodlají i nadále pokračovat v tom nejzcestnějším pojetí poslanecké funkce, která z ní dělá především lobbistu místních zájmů, při parcelování státního rozpočtu.

Třetí slib mne pak doslova vyděsil. V první chvíli jsem si uvědomil, že konkrétní čtyři pánové si jenom poněkud svérázně vyložili celostátní předvolební heslo ČSSD o fungujícím státě. Pak jsem si ale uvědomil, že pod něj se podepsali nejen konkrétní kandidáti, jejichž fotografie a jména jsou na plakátě, ale doslova instituce, neboť takový slib dávají veřejnosti primátor města Karviná, primátor města Havířov, místostarosta Českého Těšína a zastupitel města Třinec. Což nejsou jenom reprezentanti ČSSD, ale vůbec ne okrajoví představitelé velkých institucí. Když pak pan Štampach veřejnost upozornil na facebook senátorky a místopředsedkyně ÚVV ČSSD, v němž se nechala slyšet, že ČSSD není stranou pro bezdomovce, jen jsem se utvrdil v tom, že ČSSD má i mezi svými nejvyššími představiteli populisty, možná snad i xenofoby, ale především sociálně naprosto nekompetentní osoby, neschopné proto řešit některé zásadní problémy dneška.

Co sděluje plakát ke zdánlivě utlumené krizi v nejvyšším vedení ČSSD.

Hašek, a jeho spolubojovníci za hlavní důvod k odvolání Sobotky uvedli problémy ve vedení předvolební kampaně. Mezi mnohými jejími nedostatky jmenovitě prohlásili, že regiony byly umrtveny a centrum dokonce hodlalo stíhat místní iniciativy. Existence předmětného, až příliš regionálního, plakátu je dokladem, že Hašek nemluvil pravdu. Jelikož leták nebyl nikde strháván, asi to ani s tím vyhrožováním postihem nebylo tak vážné.

I když,...podle mého soudu...postihy by opravdu být měly!

Nepochybuji, že v centru ČSSD budou volby přísně analyzovány. Takový rozbor by v žádném případě neměl opomenout i předvolební regionální iniciativy. V prvé řadě určitě tehdy, když celostátní volby byly zneužívány k místním politickým šarvátkám. A naprosto vždy, když zpochybňovaly ideové, obzvláště citlivé principy celé strany.

0
Vytisknout
8650

Diskuse

Obsah vydání | 15. 11. 2013