Kapitalistický středověk

7. 12. 2013 / Pavel Janeček

čas čtení 2 minuty

Před více než dvaceti lety došlo v rámci transformace hospodářství k privatizaci a následnému vytunelování textilního strojírenství v Podkrkonoší. Na svou dobu špičková technologie byla odvezena do konkurenčních firem v Evropě, které se tímto chytrým tahem zbavily nevítané konkurence.

Místo toho se v kraji zabydlují zahraniční firmy, které vyrábějí součástky pro dopravní prostředky. Při svém podnikání používají středověké metody v oblasti pracovněprávních vztahů. Využívají toho, že lidé časem přišli o práci a jsou ochotni pracovat za jakýchkoliv podmínek. Podle informací, které prosakují, je zřejmě v těchto firmách porušován zákoník práce křížem krážem, především v oblasti odměňování, pracovní doby, minimální péče o zaměstnance, nepřípustné intenzity práce a dalších. Tyto středověké metody jsou terčem oprávněné kritiky. Kontrolní orgány pro tuto oblast se těmto firmám raději spíše vyhýbají.

Z vysoce kvalifikovaných odborníků v textilním strojírenství se postupem doby stali novodobí otroci, pracující v podmínkách ve kterých by v jejich vlastní zemi nikdo nepracoval, jsou nasazováni ve dvanáctihodinových denních i nočních směnách bez zajištění zákonných podmínek pro noční práci při přiznání odměny za práci pohybující se nedaleko od minimální mzdy, zřejmě pod úrovní nejnižší přípustné mzdy v daném stupni náročnosti a složitosti práce ve smyslu příslušného Nařízení vlády.

Ve firmách se nepřipouští možnost založení odborové organizace, která by alespoň v nejnutnějších případech hájila zájmy zaměstnanců a dodržování zákoníku práce. I v tomto se projevuje kapitalistický středověk.

V kraji se výrazně krystalizuje polarizace společnosti: na jedné straně potomci bohatých textiláků, kteří listopadový převrat uvítali a v jehož důsledku si výrazně zvýšili životní úroveň a na druhé straně zaměstnanci kteří se v důsledku výše uvedené transformace stali novodobými otroky, pracujícími pro zahraniční otrokáře.

Tomuto trendu tady dlouhá léta žehnají pravicové vlády, které se stávají společníkem zahraničních vykořisťovatelů, zcela jistě motivovány čistou ideologií a nikoli hmotnou zainteresovaností.

0
Vytisknout
8836

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2013