Projev: Západ, který máme dohánět, definitivně skončil

7. 12. 2013 / Lukáš Matoška

čas čtení 7 minut

< Lukáš Matoška při projevu na Sussex University

Po Velké Británii probíhají studentské okupace univerzit proti privatizaci a na podporu stávkujících zaměstnanců. Okupovat letos začali studenti Sussexské univerzity (svědectví v češtině o tom vyšlo ZDE). V reakci na to přerušilo vedení školy pěti z nich studium a zakázalo jim přístup do univerzitních prostor. Mezitím bylo zatčeno čtyřicet studentů Londýnské univerzity, kteří úspěšně obsadili budovu akademického senátu. Následující řádky, přeložené z angličtiny, zazněly jako projev podpory perzekvovaným sussexským studentům na demonstraci 6. prosince v rámci kampusu Sussexské univerzity.

Přátelé,

narodil jsem se v Československu. Před čtyřiadvaceti lety podnikl zdejší režim represivní kroky vůči protestujícím studentům. To vedlo k masovému povstání, které se stalo začátkem konce režimu. Záhy se tomu začalo přezdívat sametová revoluce.

Než jsem přišel do Británie jako zahraniční student, měl jsem zato, že přece jen patří k těm tolerantnějším a demokratičtějším zemím Evropy. Mýlil jsem se: nedávná kauza z Cambridge ukázala, že studenti jsou zde regulérně špehováni. Mýlil jsem se, neboť počátkem týdne byl bezdůvodně zatčen jeden z mých spolužáků a včera bylo zatčeno čtyřicet studentů v Londýně. Mýlil jsem se, protože pětici mých známých bylo přerušeno studium a byl jim odepřen přístup do kampusu. Proč? Jelikož pokojně demonstrovali své názory, lišící se od názorů vedení školy.

Okupoval jsem a protestoval s mými posléze perzekvovanými přáteli. Proto si myslím, že zasluhuju to, co si vysloužili oni. Vyhostěte mě! Čeho se bojíte? Snad ne mezinárodního skandálu. Nebuďte pokrytečtí a konejte důsledně podle své logiky. Snad byste se nestyděli za to, že student z "postkomunistické" země byl vyloučen za užívání svobody slova a práva protestovat.

Ano, můžete nás všechny vyloučit. Můžete nás do jednoho pozatýkat. Ale nemůžete nás všechny zastrašit. Okupovali, stávkovali a protestovali bychom znovu -- ostatně také brzy budeme! Nejenomže se vám podařilo zprivatizovat téměř celý kampus, ale nyní se pokoušíte privatizovat i naše práva. Proč se vám to nepodaří? Protože naše vědomí zprivatizováno nebylo, zůstává politickým.

Týdenní okupací výnosného konferenčního centra v rámci kampusu jsme bojovali proti privatizaci a za odpovídající mzdy zaměstnanců. Dnes bojujeme za další práva, která kdysi vydobyla masová demokratická hnutí, nicméně která jsou v současnosti neustále napadána. V samotném srdci takřečených západních demokracií bojujeme za práva, za něž bojovali Středoevropané a Východoevropané před čtvrtstoletím. Jedná se mimo jiné o svobodu projevu a právo protestovat. Skutečnost, že tato práva dnes nejsou samozřejmá, nás utvrzuje v tom, že kapitalismus a demokracie spolu nesouvisí.

Závěrem bych chtěl -- paradoxně -- poděkovat vám, zprivatizovanému univerzitnímu managementu. Svým rozhodnutím perzekvovat studenty jste nám pomohli zmobilizovat účastníky pro největší demonstraci proti privatizaci, která se tento podzim v Sussexu konala. Zvláštní poděkování patří prorektoru Michaelu Farthingovi, jenž odjel na dovolenou. Přeji mu, aby si užil písečnou pláž a pětihvězdičkový hotel, protože jakmile se vrátí, nečeká jej nic jiného než odpor za jeho rozhodnutí potrestat aktivní studenty. Mějte na paměti, že další postihy povedou k daleko rozsáhlejším protestům a k novým okupacím!

Milí členové univerzitního managementu, zapomněli jste na jednu věc -- na solidaritu. Naší okupací z přelomu listopadu a prosince, kterou bych rád nazval sametovou okupací, jsme podpořili univerzitní zaměstnance stávkující za odpovídající mzdy. Proto dnes -- "na oplátku" -- podporují oni nás. Studenti a pracující -- bojujme společně! Společně zvítězíme.

Děkuji za pozornost.

Friends,

I was born in the former Czechoslovakia. In my country, twenty-four years ago, the authoritarian regime had decided to discipline protesting students in a serious way --- students were arrested and suspended. This resulted in a massive citizen uprising, which eventually defeated the authoritarian regime. This uprising is known as the Velvet Revolution today.

Before I came to Britain, I had believed that it was one of the most tolerant, liberal and profoundly democratic countries in Europe. I was wrong. Why? Because, as I learned from the recent Cambridge cause, students are being spied on in this country. Why was I wrong? Because one of my friends was arrested during my stay here in Sussex, and another 40 students were arrested yesterday in London. Why was I wrong? Because another five of my friends were suspended from the campus before yesterday --- just for demonstrating their opinion, which differs from the opinion of the university management.

I was occupying and protesting with my later arrested and suspended friends. So, please, if you don't mind, I want to be arrested, or at least suspended, too. Suspend me, and relegate me! What are you afraid of? Of the international scandal, which suspension of an exchange student possibly would cause? Would you feel ashamed of the fact that a student from Eastern Europe was suspended together with his British comrades just for properly using his freedom of speech and the right to protest? Dear university management, don't be hypocritical and act properly according to your logic.

Yes, you can suspend all of us. Yes, you can arrest all of us. But you can never discourage us! We would occupy, strike and protest again, and in fact we will do so! Not only did you privatize almost the entire campus, but you are also trying to privatize our rights now. But we will never let you to do so. Why? Because our minds have not been privatized yet; on the contrary, our minds remain and will remain politically conscious.

Earlier this week, we were fighting against privatization and for fair pay in particular. Today, we are fighting for the rights, which were once conquered by massive democratic movements, but which are uninterruptedly being attacked today. We are fighting for the rights for which people from Eastern Europe were fighting for a quarter of a century ago. And this is going on in the very heart of so-called Western democracies. These rights, for which we have to fight again, are the freedom of speech and the right to protest. From the fact that these rights are not axiomatic, it becomes clear that capitalism and democracy no longer coexist.

Finally and paradoxically, I would like to thank you --- the privatized university management --- for helping us to mobilize for these greatest demonstrations in Sussex this term. Thank you, Michael Farthing. I wish you very nice holidays. I hope that you are enjoying the beach and your five stars hotel right now, because when you'll be back you will face nothing but opposition to you. Please notice that any other acts of student persecution will only result in stronger demonstrations and new occupations!

Dear university management, you have forgotten about one thing --- about solidarity. With our occupation, which I would like to call the Velvet Occupation, we supported the university employees, striking for fair pay. That is why they are supporting us --- in return --- today. We can win and will win only together. Students and workers --- unite and fight!

Thank you.

0
Vytisknout
13689

Diskuse

Obsah vydání | 9. 12. 2013