PETICE:

Braňme právo protestu na University of London

7. 12. 2013

čas čtení 4 minuty

Vážení kolegové,

prosíme, uvažte, zda byste byli ochotni podepsat níže uvedené prohlášení a rozšířit ho po vašich sítích.

Tohle už se opravdu vymyká z rukou. Kolegové si toho možná nejsou vědomi, ale dnes večer byli hermeticky uzavřeni v policejním kordonu a zatčení četní univerzitní zaměstnanci, stejně jako studenti.

Naše prohlášení se záměrně soustřeďuje na University of London, i když jsme si plně vědomi, že se terčem útoků stávají studenti a učitelé i jinde.

Ať už jste odborářský aktivista, akademik, student, nebo prostě člověk, který je znepokojen budoucností našich univerzit a demokratických práv, prosíme, přijdete své jméno k petici ZDE

Chceme to dostat do deníku Guardian, a získat tak širší publicitu. Jména pro prohlášení v deníku Guardian potřebujeme do pátku do 13 hodin.

Sean

BRAŇME PRÁVO PROTESTU NA UNIVERSITY OF LONDON

My, nížepodepsaní, důrazně odsuzujeme eskalující používání polciie proti pokojným protestům na University of London.

4. prosince studenty ze Senate House na University of London násilně odstranila soukromá bezpečnostní agentura a policie. Dne 5. prosince zaútočila policie na protestní demonstraci v londýnské čtvrti Bloomsbury, konané na podporu těchto studentů. Demonstrace, která požadovala, aby policisté opustili univerzitní prostor, byla hermeticky uzavřena mezi policejní kordony a více než 30 studentů a univerzitních zaměstnanců bylo zatčeno.

Jsme přesvědčeni, že jde o eskalaci násilí proti studenty vedeným protestům na University of London, která ohrožuje étos této univerzity.

Je zjevné, že management University of London s protestujícími studenty a zaměstnanci univerzity - včetně těch, kteří univerzitu okupují - nevyjednává, ale se prostě pokouší potlačit odlišné názory. Odsuzujeme generální soudní příkaz, který University of London si nechala schválit prot demonstracím a okupacím na svých mnoha univerzitních kampusech.

Apelujeme na všechny, komu není budoucnost našich univerzit lhostejná, aby protestovali proti této pozvané invazi policie na univerzitní kampusy. Policejní zastrašování nemá místo tam, kde se vyučuje. Mnoho zaměstnanců a studentů uprchlo před represivními režimy. Jsme zděšeni, že údajně "liberální" univerzitní management použivá tuto taktiku.

Požadujeme okamžité zrušení soudního příkazu University of London, odsun policie z kampusu. Žádáme dále, aby management University of London začal jednat se studenty a zaměstnanci o znepokojení, které vedlo k vzniku těchto protestů.

Molly Cooper, UNISON Service Group Executive

Sean Wallis, UCU NEC & UCL UCU President


-------- Original Message --------
Subject: University of London demo arrests 5 Dec - Statement - please sign and circulate
Date: Thu, 5 Dec 2013 21:47:59 +0000
From: Sean Wallis, s.wallis@UCL.AC.UK
To: CAMPAIGNFORTHEPUBLICUNIVERSITY@JISCMAIL.AC.UK


Dear colleague

Please consider adding your name to the statement below and forwarding it to your networks.

This is getting out of hand! Colleagues may not be aware, but numbers of staff as well as students were kettled and arrested tonight.

This statement is purposely focused on UoL, although we are very conscious that students and staff are being targeted elsewhere.

Whether you are a trade union activist, academic, student or just concerned for the future of our universities and democratic rights, please add your name by going HERE

The aim will be to get this into the Guardian and get wider circulation. Names for the Guardian statement deadline will need to be in by 1pm on Friday.

Sean

DEFEND THE RIGHT TO PROTEST AT UNIVERSITY OF LONDON

We, the undersigned, unreservedly condemn the escalating use of police against peaceful protests at the University of London.

On 4 December, students were violently evicted from Senate House, University of London (UoL), by private security and police. On 5 December, a protest march in Bloomsbury in their support, calling for 'cops off campus', was attacked and kettled by police, and over 30 staff and students were arrested.

We believe this marks an escalation in the level of force against student-led protests at the University of London which threatens the ethos of the University.

It seems clear that UoL Management are not negotiating with students and staff who protest - including occupying students - but are simply attempting to suppress dissent. We condemn the blanket injunction brought by the UoL against demonstrations or occupations across their many campuses.

We call on all who care about the future of our Universities to object to this invited invasion of the police onto campuses. Police intimidation has no place in a seat of learning. Many staff and students have fled repressive regimes. We are horrified at supposedly 'liberal' university managements adopting these tactics.

We demand an immediate repudiation of the injunction by UoL Management, no more police on campus, and for UoL Management to engage with students and staff about the concerns that led to the protests in the first place.

Signed

Molly Cooper, UNISON Service Group Executive

Sean Wallis, UCU NEC & UCL UCU President

0
4891

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2013