Výzva k výstavbě supermarketů v areálu bývalé Tepny Náchod

17. 12. 2013 / Michal Ulrich

Jsem pravidelným návštěvníkem města Náchod a se zděšením sledují návrh výstavby obřího obchodního centra v areálu bývalé Tepny. Na ploše cca 3,5 ha, zde mají v bezprostřední blízkosti historického jádra vyrůst hypermarkety a venkovní parkoviště.

Vyzývám všechny obyvatelé Náchoda, občanská sdružení v Náchodě, místní podnikatele a další subjekty, kteří nejsou lhostejní k tomuto místu pro život, aby učinili protesty proti výstavbě supermarketů v areálu bývalé Tepny.

Výstavbu v centru města Náchod řeší územní plán města Náchod, který spočívá na zásadách, které podporují využívání pozemků a kompaktnější zástavbu ve formě uzavřených a polootevřených bloků i koridorového zastavění podél hlavních městských ulic s tím, že taková zástavba bude posilovat svůj městský charakter především v centrální oblasti. Centrální oblast má být oblastí smíšené zóny občanské vybavenosti, podnikatelských aktivit a bydlení, které jsou nezbytné pro život městského centra tak, aby při dalším rozvoji města se uplatňovalo jasnější funkční zónování, které by přispělo ke zmírnění dnešních kolizí mezi dopravou, bydlením a výrobou. Výstavba hypermarketů v tomto místě je problematická i z hlediska územního plánu -- jde o tzv. smíšené území centrální. Tato kategorie slouží dle územního plánu  především pro městské integrované bydlení a celoměstskou občanskou vybavenost. Umisťují se zde stavby pro obchod, správu, veřejné stravování, ubytování, stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport, garáže, veřejné čerpací stanice, odstavná a parkovací stání, bytové domy s integrovanou vybaveností a drobná výroba nerušící životní prostředí. Nemělo by zde tedy na větší ploše převažovat monofunkční využití.

Taková výstavba zásadně ovlivní situaci v dopravě, která již nepoměrně zatěžuje město. Podle podkladů pro řízení EIA z r. 2007 má tento záměr zvýšit dopravu v Náchodě nejméně o 10%. Předpokládá se, že plánované hypermarkety přivedou do centra denně až 3.800 nových vozidel. Nákupní centrum bude také zásobováno kamióny přes Plhovské náměstí a naroste dopravní zátěž o desítky procent. Zvýšení automobilové dopravy je v současné době alarmující a děsivé, poté bude kolaps dopravy již jistý. Životní prostředí v centru města Náchod je dostatečně katastrofické již teď, neboť v centru chybí odpočinkové zóny.

Citlivá výstavba investorů znamená: "Postavíme si, co budeme chtít a nikdo nám nebude v ničem bránit, máme přeci svobodu podnikání bez pravidel."

Kontaktuje každého zastupitele, zastupitelstvo, radu města, starostu, své poslance a senátory za daný obvod. Nenechte se odbýt sliby a odkazy, že se jedná o soukromé pozemky a vedení města a příslušná veřejná správa nemůže nic ovlivnit. Není to pravda. Zastupitelstvo města nehájilo dosud v dostatečné míře argumenty občanů. Je na Vás, zda je přesvědčíte, aby začali konat. Bude-li třeba, prosaďte místní referendum v této věci, které bude závazné.

Mobilizujte i drobné živnostníky, střední podnikatele v centru města, neboť supermarkety je dříve nebo později zlikvidují a centrum Náchoda se stane městem duchů, pouze s hernami a bary. Oblíbený argument pracovních míst ze strany developerů znamená otrockou práci pro několik zaměstnanců bez respektu k pravidlům, navíc se ziskem plynoucím mimo území České republiky do nadnárodních rukou.

Výstavba těchto obřích hypermarketů změní tuto část Náchoda k nepoznání. Dojde k trvalým negativním změnám, nejen estetického charakteru v podobě krabicových hal. Je nejvyšší čas si uvědomit, že developeři zde nebudou žít, ale budou brát své zisky. Na životním prostředí jim nezáleží. Negativní dopady budou na Vás, na obyvatelích města Náchod.

Konejte, jinak bude pozdě!!!

0
Vytisknout
4303

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2013