Svaz hloupých

5. 2. 2014 / Wenzel Lischka

čas čtení 4 minuty

Nevzdávám to. Po mnoha nezdařených pokusech se stále snažím založit Svaz hloupých. Bohužel pořád a pořád se mi to nedaří. Není to tím, že bychom měli na členství v tomto svazu málo vhodných kandidátů. Naopak, je jich velmi mnoho, zvláště u nás, abychom mluvili za sebe, ale jejich duševní postižení jim nedovoluje, aby se aktivně zapojili do tolik naléhavě potřebného občanského sdružování.

Založení Svazu hloupých je zajímavou myšlenkou, ačkoliv se takovou na první pohled nijak nejeví. Především bychom měli začít napřed sami u sebe, pak v tuzemsku na národní a občanské úrovni, a nakonec na úrovni mezinárodní. Důvod je velmi prostý. Spočívá v tom, abychom nebyli nařčeni z diskriminace, nacionalizmu, rasizmu, populizmu nebo jiných demokratických svinstev.

Všichni už mají svůj svaz nebo nějaký spolek, jenom hlupáci nemají pořád žádný. Podotýkám, že jako takový spolek není v žádném případě nijak podsouván český nebo jakýkoliv jiný stát. Je rovněž velký rozdíl v tom, zda jako chytří provozujeme organizaci pro hloupé, nebo zda se jako hloupí organizujeme sami. Nesmíme si tedy plést Svaz hlupáků se Svazem pro hlupáky.

Rybáři, chovatelé drobného zvířectva, úchyláci, filatelisté, střelci, sportovci, politikové, lékaři, mafiáni, provozovatelé veřejných WC, humanitární dobráci a všichni možní ostatní mají své profesní nebo zájmové organizace, které je sdružují, ale my hlupáci nemáme vůbec žádnou.

Především je nutné si uvědomit, že hloupost není vůbec žádné zdravotní postižení, ale že je tou nejdůležitější součástí ekonomiky, svobody a demokracie. Nikdo by se tedy neměl stydět za to, že je hlupákem, ale každý hlupák by měl být pyšný na to, že podporuje trvale udržitelný růst ekonomiky, blahobytu, svobody a demokracie.

Bez hlouposti bychom nikdy nic nevytvořili. Kdyby byl každý chytrý, všechny ekonomické procesy by se rázem zastavily. Všichni bychom pak byli chudí jako kostelní myši nebo někteří ateisté. Takto je alespoň někdo bohatý. Závist není na místě. Jde přece o ekonomiku.

Na hlouposti není vůbec nic špatného. Může se o ní přesvědčit ihned každý sám u sebe, bez jakékoliv asistence profesionálních psychologů, lékařů, pedagogů, ekonomů, politiků a jiných odborníků. Aby však byla hloupost použitelná pro občanské sdružování, musí si jí být každý z kandidátů vědom sám u sebe.

Test vlastní hlouposti nelze publikovat, protože počet žalob od těch, kteří se za hloupé nepovažují, by nebylo možné administrativně nijak zpracovat. Nezávislé soudy jsou již takto nad míru zavaleny případy, ve kterých musí rozhodovat, kdo je a není hloupý, nebo případně bohatý či chudý.

Hloupost je přímo úměrná ekonomickému růstu. Měla by se tedy všestranně podporovat a šířit. Přímo to není nijak možné, neboť jak bylo naznačeno, neuvědomělí hlupáci by se mohli urazit. Vůbec nejskvělejšími vzory nepřímé podpory ekonomického růstu jsou média. Ti, kteří kritizují kvalitu jejich úrovně, by měli být trestně a právně postihováni. Jsou to vlastně nepřátelé ekonomiky, svobody a demokracie. Jsou to ti všelijací rebelové, radikálové, sabotéři, kontrarevolucionáři, extrémisté, přátelé starých pořádků, zastánci temných sil a plátci DPH, kterým dělá hospodářský úpadek nelíčenou a potměšilou radost.

Jednou z činností Svazu hloupých by měl být boj proti zmíněným živlům a jejich nekalým praktikám. Každý slušný, poslušný a poctivý občan by se měl přihlásit k tomu, že je hloupý, a měl by se účinně ve svém bezprostředním okolí zasazovat proti zmíněným extrémistickým jevům. Ekonomický růst je přece v jeho nejvlastnějším zájmu. Každý řádný občan by měl být ekonomicky loajální. K tomu všem by měl sloužit Svaz hloupých, nemyslíte?

0
Vytisknout
8262

Diskuse

Obsah vydání | 7. 2. 2014