Jak Lidovky.cz "vybírají" ředitele ÚSTR

28. 2. 2014 / Veronika Sušová-Salminen

čas čtení 5 minut

V současné době je vypsán konkurz na místo ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Jak známo jedná se o organizaci placenou z veřejných peněz a založenou k tomu, aby plnila veřejný zájem. Z toho by mělo vyplývat, že česká veřejnost by měla mít konkrétní informace o tom, kteří lidé na tuto pozici kandidují, jaké jsou jejich názory a jaké je jejich profesní zázemí pro tuto práci. Platí to zvlášť v situaci, ve které se tato instituce dnes nachází.

Kupodivu se ale zdá, že česká média se nepředhánějí v tom, že by chtěla nabízet jednotlivým kandidátům rovný přístup na svoje stránky nebo weby. Zdá se, že ti kandidáti, kteří chtějí české občany oslovit, aby svojí koncepci a svoje názory veřejně občanů-daňovým poplatníkům a české společnosti jako celku představili, nemají do médii jednoduchý přístup (až na několik málo čestných výjimek). Očekávala bych, že od ledna 2014 si budu moci v různých českých novinách přečíst sérii rozhovorů s jednotlivými kandidáty. Nic takového jsem ale nezaznamenala. Vypadá to, ale že ÚSTR je pro média zajímavý jenom tehdy, když dění kolem něj zavání skandálem a nebo, když se dá využít k vytváření různých antikomunistických clon.

Minulý týden Britské listy zveřejnily text kandidátky na ředitele ÚSTR Muriel Blaive, který měl oslovit širší českou veřejnost. Text nabídla zpravodajskému serveru lidovky.cz, kde vydržel celkem asi dvě hodiny a byl stažen s tím, že lidovky.cz nechtějí zasahovat do výběrového řízení ( k tomu viz také komentářJana Čulíka). Dnes ale tytéž lidovky.cz zveřejnily rozhovor s dalším kandidátem na ředitele ÚSTR Adrianem Portmannem. Rozhovor s ním tak zřejmě už není pro toto médium otázka zasahování do výběrového řízení. Časy se mění rychlostí blesku. Na konci rozhovoru čtenář není informován o tom, že by daný rozhovor byl prvním rozhovorem v sérii, které chtějí lidovky.cz nabídnout, což by se slušelo a patřilo. A zcela nejvhodnější by bylo v rámci rovného přístupu volit praxi anketních otázek pro všechny kandidáty. To aby si čtenář-občan mohl udělat vlastní obrázek.

Je samozřejmě absurdní tvrdit, že lidovky.cz by tím, že nabídnou mediální prostor všem kandidátům zasahovaly do samotného výběrového řízení. Zde konkrétně ale zasahují do toho, co se mohou dnešní občané o kandidátech na jejich stránkách dozvědět -- mimo jejich zveřejněné koncepce -- a svévolně podvazují veřejnou debatu o ÚSTR. Protože to jací lidé kandidují a jaké jsou jejich názory i jak reagují na konkrétní otázky má česká veřejnost právo znát a mělo by to být naprosto normální. Výběrové řízení je přece na prvním místě otázkou veřejného zájmu, který je dán ze zákona o ÚSTR (a vzhledem k funkci ústavu). Samozřejmě, že o řediteli rozhoduje komise nezávisle na nějakých rozhovorech v novinách, ale přesto tyto rozhovory jako součást veřejné diskuze jsou nástrojem pro posílení veřejné kontroly nad její prací. Nemělo by se opakovat to, že v minulosti převážily politické tlaky a politický profil kandidáta nad jeho vědeckou a profesní erudicí, kompetencemi a schopnostmi. Mlha či mlčení kolem výběrového řízení jenom posiluje a potvrzuje izolaci a celkovou nedůvěryhodnost celé instituce.

Ještě horší je ale očividný dvojí metr, který se ukazuje v případě Muriel Blaive. Usvědčuje totiž lidovky.cz z politického přístupu k celému tématu, které hraničí s omezováním svobody slova. Bezpochyby lidovky.cz mohly už v souvislosti s článkem Muriel Blaive okamžitě oslovit další kandidáty a dát jim stejný prostor jaký dostala M. Blaive. Pokud to mají v plánu v souvislosti s uveřejněním rozhovoru s A. Portmannem, pak o tom čtenář nic netuší. Celkový formát různého času, různých otázek pro jednotlivé kandidáty ale bohužel považuji za nevhodný a celkově ke nerovný. Mám pochybnosti o tom, že toto je seriózní novinářská práce, která by se zachovala rovně ke všem kandidátům, ale především by plnila roli, kterou by média měla mít -- zprostředkovávat občanům (čtenářům) informace a názory na důležitá společenská témata a jejich aktéry bez toho, aby noviny svojí politikou přímo ovlivňovaly to, kdo z kandidátů (politiků, odborníků atp.) může jejich čtenáře oslovit a kdo nikoliv.

Pozn. red.: Dodatečně se dovídáme, že - po urgenci - dostala Muriel Blaive z Lidovek také otázky k rozhovoru, ovšem bohužel jiné, než jaké dostal Portmann. Že prý dají tedy Lidovky prostor všem kandidátům...

0
Vytisknout
12478

Diskuse

Obsah vydání | 3. 3. 2014